Angel TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 13 10 0 +9 +9
3 h 22 14 -8 +1 CS
4 h 28 16 -9 KND CS
b+1 h 13 12 -6 +5 +5
b+2 h 28 17 -8 KND KND
b+3 m (TJ) 32 29 -16 KND KND
b+4 m 10 17 -9 -3() -3()
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 m 10 15 -11 0 0
f+3 (PHE)   15      
f+4 m 27 19~20 +3~+4 OC +7~+8 OC KND
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 m 27(,4*3) 16(17~) -13 KND CS(Throw)
f, F+3 m (TJ) 14 17(18~) -28 -16 -16
f, F+4 m 27 19~20 (20~) +3~+4 OC +7~+8 OC KND
d/b+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1 m 22 20 RC -9 +7 OC KND
d/b+2 m 20 16 -9 +5 +5
d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
d/b+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
d+3 l 18 18~19 -12~-11 -1~0 -1~0
d/b+4 l 20 18 -20 +3 +3
d+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 18 14 -9 +2 +2
WS+2 m 22 16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+3 h 37 16 -16 KND KND
WS+4 m 17 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9
d/f+1 m 13 15 -3 +5 +5
d/f+2 m 18 15 -7 +4 Launch (JG?)
d/f+3 m 13 16 -9 +2 +2
d/f+4 m 22 15 -9 +4 +27(KND)
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/b or u or u/f+2 h 22 15 -12 +9 +9
u/b or u+3 m (TJ) 33 21 -17 KND KND
u/f+3 m (TJ) 28 28 +3 OC +7 OC KND
u/b+4 m (TJ) 14 15 -12 -1 -1
u+4 m (TJ) 27 20~21 Air -36~-35 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 21 25 -12 -1 -1
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 m 33 17(26~) -22 Launch Launch
SS+3 h 22 14(15~) -8 +1 CS
SS+4 h 28 16(17~) -9 KND CS
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, h 9,8 10 -1 +8 +8
1, 1, 2 h, h, m 9,8,16 10 -17 KND KND
1, 2 h, h 9,10 10 -1 +7 +7
1, 2, 2 h, h, h 9,10,16 10 -12 +4 +4
2 h 13 10 0 +9 +9
2, 2 h, h 13,24 10 -13 -2 -2
4~3 m (TJ) 27 24~ (25~) -6 +7 OC +7 OC
1+2 h! 54 39~43 KND KND KND
f+2 m 10 15 -11 0 0
f+2, 1 m, m 10,13 15 -11 0 0
f+2, 1, 4 m, m, m (TJ) 10,13,27 15 -20 KND KND
f+4 m 27 19~20 +3~+4 OC +7~+8 OC KND
f+1+2 mm 16,33 17,44 -12 KND KND
f+3+4 mm (TJ) 13,32 27,41 -13 KND KND
d/f+1 m 13 15 -3 +5 +5
d/f+1, 2 m, m 13,13 15 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+3 m 13 16 -9 +2 +2
d/f+3, 2 m, m 13,10 16 -13 -7 -7
d/f+3, 2, 2 m, m, m (TJ) 13,10,27 16 Air -35 KND KND
d/f+4 m 22 15 -9 +4 +27(KND)
d/f+1+2 m 27 20~21 RC -8~-7 KND KND
d+1 m 22 20 RC -9 +7 OC KND
d+3 l 18 18~19 -12~-11 -1~0 -1~0
d/b+2 m 20 16 -9 +5 +5
d/b+4 l 20 18 -20 +3 +3
d/b+4, 3 l, h 20,31 18 -8 KND KND
d/b+1+2 mm 13,13 15,24 -12 +5 +5
d/b+1+2, b+1+2 mm, (Special) 13,13 15,24 (-24) (-13) (-13)
b+1 h 13 12 -6 +5 +5
b+1, 1+2 h, m 13,27 12 -15 KND KND
b+2 h 28 17 -8 KND KND
b+3 m (TJ) 32 29 -16 KND KND
b+4 m 10 17 -9 -3() -3()
b+4, 1 m, m 10,27 17 -14 Launch (JG?)(Launch) Launch (JG?)
b+1+2, n (Cancel) (Special)   17      
b*1+2 (Short) m 20 15(25~) -4 +9 +9
b*1+2 (Long) m 33 13(46~) 0 +7 +7
b*1+2 (Very long) m 56 11(61~) +7 KND KND
b+1+4 ! 40 43~44 Air Launch Launch Launch
B+1+4 ! 67 63 Air Launch Launch Launch
u+4 m (TJ) 27 20~21 Air -36~-35 Launch (JG?) Launch (JG?)
u+4, U m (TJ), (Special) (TJ)(FLY) 27 20~21 Air -23~-22 (-71~-70) Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+3 m (TJ) 28 28 +3 OC +7 OC KND
u/f+4 m (TJ) 21 25 -12 -1 -1
u/f+4, 4 m (TJ), l 21,16 25 -18 KND KND
u/f+4, 4, 4 m (TJ), l, l 21,16,13 25 -18 KND KND
u/f+4, 4, 4, 4 m (TJ), l, l, m 21,16,13,27 25 -17 KND KND
u/b or u or u/f+1+2 (Sky)! 29 20~32 KND KND KND
f, F+2 m 27(,4*3) 16(17~) -13 KND CS(Throw)
f, F+3 m (TJ) 14 17(18~) -28 -16 -16
f, F+3, 4 m (TJ), m 14,27 17(18~) -15 KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 22~23 (25~) +9~+10 GB KND KND
WS+1 m 18 14 -9 +2 +2
WS+1, 4 m, h 18,27 14 -7 KND KND
WS+2 m 22 16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+4 m 17 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9
WS+4, 4 m, m 17,21 11~12 -15~-14 -4~-3 OC -4~-3 OC
SS+2 m 33 17(26~) -22 Launch Launch
SS+2 U(When hit ) m, (throw) 30(,21,20) 17(26~)   KND  
Grounded face up3+4 (Special) (TJ)(FLY)   Air      
Opponent Down d+1+2 l(On grounded opponent) 25 24~26 -16~-14 KND KND
3+4 or From certain moves (to FLY) (Special) (TJ)(FLY)   Air      
FLY 1 h (TJ) 32 18(58~) 0 KND KND
FLY 2 h! (TJ)(, (throw)) 27(,30) 36 Air(76~)   KND  
FLY 3 m (TJ) 40 15~21 (55~) -15~-9 KND KND
FLY 1+2 ! 67 60 Air KND KND KND
FLY f+1+2 ! 67 103 Air KND KND KND
f+3 (PHE)   103      
PHE 1 m 27 17(32~) -8 +5 CS
PHE 2 m 20 16(31~) -8 +3 +3
PHE 2, 1 m, m 20,33 16(31~) -13 KND KND
PHE 3 l 22 23 RC(38~) -16 +3 KND
PHE 4 h 43 18(33~) +5 KND KND
PHE 1+2 h(Throw) 40 12(27~)   Throw(KND)  
f, n, d, D/F (Special)   RC      
f, n, d, d/f+1 m 33 23(26~) -15 Launch Launch
f, n, d, d/f+1, U/F m, (throw) 33,10 23(26~) -15 KND KND
f, n, d, d/f+1, 3 m, m 33,20 23(26~) -14 KND KND
f, n, d, d/f+1, 4 m, l (TC) 33,16 23(26~) -20 KND KND
f, n, d, D/F+2 h 31 11(15~) -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d, d/f+2 h 31 11(14~) +5 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d, d/f+3 m 33 18(21~) -14 KND KND
f, n, d, d/f+4 l 20 16(19~) -26 -3 OC (KND) KND
f, n, d, d/f+4, 3 l, m 20,27 16(19~) -18 KND KND
f, n, d, d/f+4, 4 l, l 20,16 16(19~) -23 KND KND