Tekken TR

Türkiye'nin İlk Tekken Hayran Sitesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Armor King TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 13 10 +1 +7 +7
3 h 33 17 -14 KND KND
4 h 27 13 -5 +6 Launch (JG?)
b+1 h 16 12 -7 +5 CS
b+2 m 13 15 -9 +2 OC +2 OC
b+3 h 31 16 -10 KND KND
b+4 m 20 15 -11 0 0
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 m 16 15 -11 +2 +2
f+3 m 20 16 -3 +4 +4
f+4 m 28 23~26 0~+2 +7~+9 OC KND
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 m 31 16(17~) -11 KND KND
f, F+3 h 35 17~18 (18~) 0~+1 KND KND
f, F+4 m 30 15~16 (16~) -17~-16 KFUD KND
d/b or d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d/b+2 m 20 14 -11 +2 +2
d+2 m 22 17~18 RC -2~-1 OC +7~+8 OC +11~+12 GB
d/b+3 l (TC) 27 23~24 RC -26 +5~+6 KND
d+3 l 16 17 -12 +1 +1
d/b+4 l (TJ) 21 27~29 RC -14~-12(Self KND) KND KND
d+4 l (TC) 12 14 RC -13 -2 -2
d/b+3+4 l (TC) 16 18 RC -16 -2 -2
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+d/b or d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 18 RC -16 -2 -2
FC+d/b or d+4 l (TC) 16 14 RC -15 -4 -4
WS+1 m 21 16 -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+2 m 24 12 -10 +2 CS 10
WS+3 h 37 16 0 KND KND
WS+4 m 27 11~12 -6~-5 +5~+6 +5~+6
d/f+1 m 16 13 -1 +7 +7
d/f+2 m 28 15~16 -12~-11 -1~0 KND
d/f+3 m 24 17 -5 +5 CS
d/f+4 m 20 12 -4 +7 +7
u/b+1 h 33 21 -5 +6 CS
u/b+1+2 or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/b or u or u/f+2 m (TJ) 47 48~52 RG -18~-14 OC KND KND
u/b or u+3 m (TJ) 33 23 -19 KND KND
u/f+3 m (TJ) 24 21 -8 +5 CS
u/b+4 m (TJ) 14 15 -19 -8 -8
u+4 m (TJ) 20 15 -13 KND Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 17 15 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 m 22 15~16 (24~) -12~-11 SH SH
SS+3 h 33 17(18~) -14 KND KND
SS+4 m 29 19(28~) -12 +5 KND
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 m 20 13 -20 CS CS
BT 4 m 27 18 -10 KND KND
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 2 h, h 9,13 10 -1 +5 +5
1, 2, 1 h, h, m 9,13,20 10 -5 +1 +6
2 h 13 10 +1 +7 +7
2, 1 h, m 13,16 10 -2~-1 +5~+6 +5~+6
1+2 m 16 17~18 -10~-9 0~+1 0~+1
1+2, b m 16 17~18 RBT -10~-9 0~+1 0~+1
1+2, 2 m, h 16,28 17~18 -4~-2 +7~+9 KND
1+2, 4 m, m 16,22 17~18 -13~-12 +5~+6 KND
3+4 m (TJ) 24 25 RBT~32 RBT -9~-2 +3~+10 +3~+10
3+4, 1 m (TJ), m (TJ)(, (throw)) 24,33(,5) 25~32 RG 0 OC Throw(KND) Throw(KND)
3+4, 1 (Far) m (TJ), m (TJ) 24,33 25~32 RG 0~+9 OC +2~+11 OC +2~+11 OC
3+4, 2 m (TJ), m (TJ) 24,33 25~32( RG) -18~-15 (Self KND) KFUD KND
1+4 ! 33 52~56 RG KND KND KND
1+2+3+4 (Special), h! 0,25 39 +27 GB +27 GB +27 GB
1+2+3+4, f, n, d, d/f+2 m 37 13~14 (63~) 0~+1 Launch Launch
1+2+3+4, qcf+1+2 h! 39 22~46 (72~) +12 GB +12 GB +12 GB
f+2 m 16 15 -11 +2 +2
f+2, 1 m, h 16,27 15 -11 KND KND
f+3 m 20 16 -3 +4 +4
f+3, 4 m, m 20,17 16 -7~-5 +3~+5 +3~+5
f+3, 4, 3 m, m, h 20,17,29 16 -7 KND KND
f+4 m 28 23~26 0~+2 +7~+9 OC KND
f+1+2 m(Absorbs 1 h/m hit) 33 20~21 -11~-10 KND KND
f+1+4 m 37 14 -17 KND KND
d/f+1 m 16 13 -1 +7 +7
d/f+2 m 28 15~16 -12~-11 -1~-0 KND
d/f+3 m 24 17 -5 +5 CS
d/f+1+2 m 33 24~25 -8~-7 KND KND
d/f+3+4 (Close) Sm (TJ), h(Throw) 20(,30) 28( RBT) Throw(Self KND) Throw(KND) Throw(KND)
d/f+3+4 Sm (TJ) 20 28~33 RG -18~-13 -7~-2 OC -7~-2 OC
d/b or d+1 or FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1, 4 Sm, m 6,17 10 -10 +6 +6
d+2 m 22 17~18 RC -2~-1 OC +7~+8 OC +11~+12 GB
d+3 l 16 17 -12 +1 +1
d+1+2 m 28 29~33 -5~-1 -6~-2 OC -6~-2 OC
d+3+4 or FC+d/f+4 l (TC) 20 17 RC -16 -5 -3
d+3+4, 3 l (TC), m 20,17 17 -16 KND KND
d+1+4 or d+2+3 (Special)(Low parry)   RC      
d+1+4 or d+2+3, 1+2 m(, (throw)) 24,15 14~15( RG) (34~) -19~-18 Throw Throw
d/b+2 m 20 14 -11 +2 +2
d/b+2, 3 m, m 20,32 14 -16 KND KND
d/b+3 l (TC) 27 23~24 RC -26 +5~+6 KND
d/b+4 l (TJ) 21 27~29 RC -14~-12(Self KND) KND KND
d/b+1+2 m 40 26~27 +3~+4 KND KND
b+1 h 16 12 -7 +5 CS
b+1, 2 h, m 16,20 12 -12 +6 FS(+6) 18
b+2 m 13 15 -9 +2 OC +2 OC
b+2, 1 m, m 13,10 15 -12 -1 -1
b+2, 1, 2 m, m, h 13,10,20 15 -7 CS CS
b+3 h 31 16 -10 KND KND
b+4 m 20 15 -11 0 0
b+1+2 m(!) 0 18 -1 +3 +14
b+1+4 m 32 41 -10 KND KND
b+2+3 ! 67 63~64 RBT Launch Launch Launch
u/b+1 h 33 21 -5 +6 CS
u/b or u or u/f+2 m (TJ) 47 48~52 RG -18~-14 OC KND KND
u/f+3 m (TJ) 24 21 -8 +5 CS
u/f+1+2 m (TJ) 33 35 +2 OC KND KND
u/f+1+2, D ! (TJ) 60 61~62 KND KND KND
u/f+3+4 m (TJ) 31 32~36 RG -7~-3 KND KND
u/f, n, 1+2 (Special) (TJ), m (TJ) 33 70 +2 OC KND KND
u/f, n, 1+2, D (Special) (TJ), ! (TJ) 60 96~97 KND KND KND
u/f, n, 3+4 (Special) (TJ), l (TC) 20 52 RC -16 -5 -3
u/f, n, 3+4, 3 (Special) (TJ), l (TC), m 20,17 52 -16 KND KND
u/f, n, 1+4 (Special) (TJ), ! (TJ) 33 87~91 RG KND KND KND
f, F+2 m 31 16(17~) -11 KND KND
f, F+3 h 35 17~18 (18~) 0~+1 KND KND
f, F+4 m 30 15~16 (16~) -17~-16 KFUD KND
f, F+1+2 m (TJ) 37 22~41( RG) (23~) -14~+5 KFUD KND
f, F+3+4 h (TJ) 40 23 RG(24~) -10 KND KND
f, f, n+2 l 22 19(21~) -18 +7 CS
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 23(26~) +9 KND KND
f, f, f+3+4 or WR+3+4 m (TJ) 54 28 RG(31~) +17 GB KND KND
WR+4 l (TJ) 27 20 RG -21 KND KND
WS+1 m 21 16 -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+2 m 24 12 -10 +2 CS 10
FC+d/f+2 m (TC) 31 24 +1 CS CS
SS+2 m 22 15~16 (24~) -12~-11 SH SH
SS+2, 1 m, m 22,28 15~16 (24~) -12~-11 OC +4~+5 OC +4~+5 OC
SS+4 m 29 19(28~) -12 +5 KND
SS+3+4 h (TJ) 37 24 RG(33~) -6 CS CS
Opponent Down d+4 On grounded opponent(l) 20 19~20 -16~-15 -5~-4 -5~-4
Opponent Down d+4, 4 On grounded opponent(l, l) 20,8 19~20 -16~-15 -5~-4 -5~-4
Opponent Down d+4, 4, 4 On grounded opponent(l, l, l) 20,8,6 19~20 -16~-15 -5~-4 -5~-4
BT 3 m 20 13 -20 CS CS
BT 4 m 27 18 -10 KND KND
BT 3+4 m (TJ) 24 25 RBT~32 RBT -9~-2 +3~+10 +3~+10
BT 1+4 ! (TJ) 40 41~45 RG KND KND KND
f, n, d, D/F (Special)   RC      
f, n, d, d/f+1 h 36 15~16 (18~) +6~+7 KND KND
f, n, d, d/f+2 h 28 11(14~) -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d, d/f+3 h! 40 31(34~) KND KND KND
f, n, d, d/f+4 m (TJ) 29 16(19~) -9 Launch Launch
f, n, d, d/f+1+2 h! 0,12(1*12) 28(31~) +27 GB +27 GB +27 GB
f, n, d, D/F+1+4 or 2+3 h(Throw) 20 12   Throw(KND)