Tekken TR

Türkiye'nin İlk Tekken Hayran Sitesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Marduk TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 13 10 0 +8 +8
3 h 37 17 -14 KND KND
4 h 22 13 -5 +6 Launch (JG?)
b+1 m 22 21~22 -8~-7 OC +2~+3 OC KND
b+2 m 32 22 -9 +1 CS
b+3 m 35 21~22 -10~-9 KND KND
b+4 m 27 14 -9 +2 KND
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 h 27 16 -7 +7 CS
f+3 m 22 23 -8 +5 Launch (JG?)
f+4 m 27 19~20 -8~-7 OC +2~+3 OC KND
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 h 28 11(12~) -1 KND KND
f, F+3 m 22 23(24~) -8 +5 Launch (JG?)
f, F+4 m 35 18~19 (19~) -10~-9 KND KND
d/b+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1 m 27 18 0 OC +5 OC KND
d/b+2 m 27 16 -8 KND KND
d+2 m 20 16 -7 OC +7 OC +7 OC
d/b+3 l 13 18 -12 -4 +4
d+3 l 24 16 -12 -1 -1
d/b+4 l 16 23 RG -11 KND KND(Throw)
d+4 l (TC) 21 14 -16 -5 -5
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+d/b or d+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 18 11 -7 +3 +3
WS+2 m 29 19 -8 KND CS 10
WS+1+2 m 16 10~11 -4~-3 +7~+8 +7~+8
WS+3 m 27 18~19 -13~-12 Launch Launch
WS+4 m 28 13 -7 KND CS
d/f+1 m 20 16~17 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+2 m 21 15 -7 +6 +6
d/f+3 m 17 17 -10 +2 +2
d/f+4 m 16 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/b or u or u/f+2 h 22 15 -12 +9 +9
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 33 20 -2 KND Launch (JG?)
u/b+4 m (TJ) 18 23 -16 KND KND
u or u/f+4 m (TJ) 24 23 -9 KND KND
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 m 24 21(30~) -3 0 OC 0 OC
SS+3 h 37 17(18~) -14 KND KND
SS+4 m 32 21(30~) -6 KFUD KND
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 2 h, h 9,16 10 -1 +5 +5
1, 2, 3 h, h, m 9,16,16 10 -16 -5 -5
1, 2, 3, 1+2 h, h, m, h 9,16,16,37 10 0 OC +4 OC +4 OC
1, 2, 3+4 h, h, (VTS) 9,16 10 -3 +3 +3
1, 2, 3+4, 3+4 (Cancel) h, h, (VTS) 9,16 10 -2 +4 +4
1, 2, f+1 h, h, h 9,16,28 10 +4 +6 KND
1, d+2 h, m 9,17 10 -9 +7 +7
2 h 13 10 0 +8 +8
2, 1 h, h 13,16 10 +3 +5 +5
2, d+1+2 h, m (TC) 13,32 10 -12 Launch (JG?) Launch (JG?)
1+2 m 0 15 -9 +3 +16
f+2 h 27 16 -7 +7 CS
f+2, 1 h, h 27,33 16 -7 CS CS
f+2, d+1 h, m 27,22 16 -13~-12 OC +2~+3 OC +2~+3 OC
f+2, d+1, 2 h, m, m 27,22,21 16 -15 Launch (JG?) Launch (JG?)
f+3 m 22 23 -8 +5 Launch (JG?)
f+3, 2 m, m 22,27 23 -9 +6 OC +6 OC
f+4 m 27 19~20 -8~-7 OC +2~+3 OC KND
f+1+2 mm 18,21 15,32 -12 +4 +4
f+1+2, 2 mm, m 18,21,27 15,32 -14 KND CS
f+3+4 h! 40 32 KND KND KND
f+3+4, 3+4 (Cancel) (VTS)   32      
f+1+4 m (TJ) 33 21~34 RG -14~-1 KND KND
d/f+1 m 20 16~17 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+2 m 21 15 -7 +6 +6
d/f+2, 1 m, m 21,28 15 -13 KND KND
d/f+3 m 17 17 -10 +2 +2
d/f+3, 1 m, h 17,6 17 +2 +5 +5
d/f+3, 1, 2 m, h, h 17,6,13 17 -1 +5 +5
d/f+3, 1, 2, 3 m, h, h, m 17,6,13,16 17 -16 -5 -5
d/f+3, 1, 2, 3, 1+2 m, h, h, m, h 17,6,13,16,37 17 0 OC +4 OC +4 OC
d/f+3, 1, 2, 3+4 m, h, h, (VTS) 17,6,13 17 -3 +3 +3
d/f+3, 1, 2, 3+4, 3+4 (Cancel) m, h, h, (VTS) 17,6,13 17 -2 +4 +4
d/f+3, 1, 2, f+1 m, h, h, h 17,6,13,28 17 +4 +6 KND
d/f+3, 1, d+2 m, h, m 17,6,17 17 -9 +7 +7
d/f+3, 1+2 m, h 17,37 17 0 OC +4 OC +4 OC
d/f+3, d/f+1 m, m 17,13 17 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+3, d/f+1, 2 m, m, h 17,13,28 17 -3 OC -6 OC -6 OC
d/f+4 m 16 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3
d/f+4, 2 m, m 16,27 13~14 -16 +4 OC KND
d/f+1+2 m (TC) 31 17~19 -11~-9 +3~+5 OC +3~+5 OC
d+1 m 27 18 0 OC +5 OC KND
d+2 m 20 16 -7 OC +7 OC +7 OC
d+2, 4 m, m 20,28 16 -9 +5 CS
d+3 l 24 16 -12 -1 -1
d+4 l (TC) 21 14 -16 -5 -5
d+1+2 m 32 19 -12 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/b+2 m 27 16 -8 KND KND
d/b+3 l 13 18 -12 -4 +4
d/b+3, 1 l, h 13,22 18 -6 +8 CS
d/b+3, 1, 1 l, h, m 13,22,32 18 -12 KMUD KMUD
d/b+3, 4 l, m 13,21 18 -10 +6 +6
d/b+4 l 16 23 RG -11 KND KND(Throw)
d/b+1+2 m 31 26~27 -22~-21 Launch(JG?) Launch(JG?)
b+1 m 22 21~22 -8~-7 OC +2~+3 OC KND
b+1, 2 m, m 22,13 21~22 -14 OC -4 OC KND
b+2 m 32 22 -9 +1 CS
b+3 m 35 21~22 -10~-9 KND KND
b+4 m 27 14 -9 +2 KND
b+1+2 m 28 22~23 RC -6~-5 OC KND KND
b+2+3 ! 94 80 KND KND KND
b+2+3, b, b (Cancel) (Special)   80      
b+2+3, 1+2 (Cancel) (Special), h(Throw) 12 100 (106,126)   Throw(KND)  
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 33 20 -2 KND Launch (JG?)
u/b+4 m (TJ) 18 23 -16 KND KND
u or u/f+4 m (TJ) 24 23 -9 KND KND
u/f+1+2 h 28 17 -6 CS CS
u/b or u or u/f+3+4 m (TJ) 33 31~35 -3~+1 OC +7~+11 OC KND
f, F+2 h 28 11(12~) -1 KND KND
f, F+4 m 35 18~19 (19~) -10~-9 KND KND
b, B+1+2 m 33 19(20~) -5 KND KND
qcf+1 m 28 18~19 (18~) -10~-9 Launch (JG?) Launch (JG?)
qcf+1, 2 m, m 28,32 18~19 (18~) -7 KFUD KND
qcf+1, 2* m, m 28,54 18~19 (18~) +22 GB KND KND
qcf+2 l (TC) 27 24~25 (24~) -12~-11 +5~+6 +5~+6
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 32(35~) +6 KND KND
WS+1 m 18 11 -7 +3 +3
WS+1, 3+4 m, (VTS) 18 11 -7 +3 +3
WS+1, 2 m, h 18,24 11 -7 KND CS
WS+2 m 29 19 -8 KND CS 10
WS+3 m 27 18~19 -13~-12 Launch Launch
WS+4 m 28 13 -7 KND CS
WS+1+2 m 16 10~11 -4~-3 +7~+8 +7~+8
FC+1+2 (Close) m(, (throw)) 33(,10) 22 -4 Throw(KND) Throw(KND)
FC+1+2 m 33 22~23 -4~-3 +7~+8 +7~+8
FC+d/f+4 l (TC) 25 21 RC -26 +8 KND
SS+2 m 24 21(30~) -3 0 OC 0 OC
SS+2, 3+4 m, (VTS) 24 21(30~) +2 +5 OC +5 OC
SS+4 m 32 21(30~) -6 KFUD KND
SS+1+2 m 33 19(28~) +1 KND KND
Face down Grounded 2 m 31 20 -7 +4 +4
Face down Grounded d+2 l 24 15~17 RC -26~-24 KND KND
Opponent Down d/b+4 l(On grounded opponent) 22 20 -17 -6 -6
3+4 or From certain moves (to VTS) (VTS)   20      
d/b or b+3+4 (Special)   20      
d/f+3+4 (VTS)   20      
VTS 1+2 h(Tackle) 12 24   Throw(KND)  
VTS 1+2 (Second part) m(Tackle) 12 30   Throw(KND)  
VTS 1+2 (While landing) Sm 13 50 -22 -3 OC -3 OC
VTS u or d (Special)   50      
VTS 1+3 h(Throw) 35 12   Throw(KND)  
VTS 2+4 h(Throw) 35 12   Throw(KND)  
VTS f+1 m 21 13(19~) -4 +3 +3
VTS f+1, 2 m, m 21,27 13(19~) -11 OC +4 OC KND
VTS f+2 m 29 17(23~) -4 KFUD KND
VTS d+1+2 lm 27,27 17,34~35 (23~) -39 KND KND
VTS d+1+2 (First hit only, Second hit miss) l 27 17(23~) -39 KND KND
VTS d+1+2 (Second hit only) m 27 34~35 (40~) -16~-15 +5~+6 +5~+6
VTS 1 m 18 11(17~) -7 +3 +3
VTS 1, 3+4 m, (VTS) 18 11(17~) -7 +3 +3
VTS 1, 2 m, h 18,24 11(17~) -7 KND CS
VTS 2 m 29 19(25~) -8 KND CS 10
VTS 3 m 27 18~19 (24~) -13~-12 Launch Launch
VTS 4 m 28 13(19~) -7 KND CS