Tekken TR

Türkiye'nin İlk Tekken Hayran Sitesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Feng TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 10 10 -3 +5 +5
3 h 20 16 -11 0 0
4 h 22 11 -6 +5 KND
b+1 h 22 10 -10 +1 KND
b+2 m 20 17 -11 0 OC 0 OC
b+3 m 16 23 -8 +3 +3
b+4 m 20 12 -9 +2 +2
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 m 16 16~17 -8~-7 +3~+4 FS (+10~+11 GB) 23~24
f+3 m 13 21 -3 +9 +9
f+4 h (TJ) 20 18 -9 CS CS
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 m 31 18(19~) -10 KND KND
f, F+3 m 40 32~33 (33~) +4~+5 OC +8~+9 OC KND
f, F+4 m 17 19(20~) -15 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/b+1 m 16 16 -12 +4 +4
d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d/b+2 l (TC) 6 20~21 -11~-10 0~+1 0~+1
d+2 l (TC) 22 20 RC -12 -1 KND
d/b+3 l (TC) 16 16~17 RC -15~-14 +4~+5 OC +4~+5 OC
d+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
d/b+4 l (TC) 33 28~29 RC -21 KND KND
d+4 l 9 14~15 -11~-10 0~+1 0~+1
d+3+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
FC+d/b or d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 17 14 -1 +5 +5
WS+2 m 22 15 -9 KND Launch
WS+3 m (TJ) 27 15~16 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+4 m 24 11~12 -7~-6 +4~+5 +4~+5
d/f+1 m 16 14 0 +6 +6
d/f+2 m 20 20 -9 +4 +4
d/f+3 m 28 18 -7 Launch Launch
d/f+4 m 20 15 -6 +5 +5
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -7 +4(+12) +4(+12)
u/b+2 mh 17,28 16,32 -10 +9 +9
u+2 m (TJ) 40 38 +1 KND KND
u/f+2 m 24 18 -10 +3 CS
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 29 21 -2 KND KND
u/b+4 m (TJ) 14 15 -20 -8 -8
u+4 m (TJ) 20 15~16 -13~-12 KND Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 17 15~16 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 h 24 15 RBT(24~) -1 +9 +9
SS+3 h 16 18(27~) -13 -2 -2
SS+4 l 18 21 RC(30~) -31 KND KND
SS+4 (Far) l 18 21 RC(30~) -31 -2 KND
SS+3+4 h 20 16(17~) -11 0 0
BT 1 h 16 12 -1 +14 +14
BT 2 m 16 16 RBT -6 +5 +5
BT 3 m 40 32~33 +4~+5 OC +8~+9 OC KND
BT 4 h 33 10 -8 KND KND
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, m 9,28 10 -11 +2 CS
1, 2 h, h 9,12 10 -1 +7 +7
1, 2, 2 h, h, h 9,12,13 10 -13 +1 +1
1, 2, 2, b h, h, h 9,12,13 10 RBT -11 +3 +3
1, 3 h, h 9,22 10 -6 +5 Launch (JG?)
2 h 10 10 -3 +5 +5
2, 4 h, m 10,13 10 -12 -1 -1
2, 4, 1 h, m, m 10,13,27 10 Air -13 KND KFUD
2, 4, 1, b (Cancel) h, m 10,13 10 RBT -13 -2 -2
3 h 20 16 -11 0 0
3, 3 h, h 20,24 16 -10 +1 +1
3, 3, 4 h, h, l 20,24,31 16 RBT -12 KND KND
3, 3, 4, b (Cancel) h, h 20,24 16 RBT -17 -6 -6
2~1 m 13 23~25 (24~) -4~-2 OC +4~+6 OC +4~+6 OC
2~1, 1 m, m 13,27 23~25 (24~) -12 Launch Launch
3~4 m (TJ) 43 34~36 (35~) -12~-10 OC KND KND
3~4, b m (TJ) 43 34~36 RBT (35~) -7~-5 OC KND KND
3~4, 3 m (TJ), l 43,28 34~36 (35~) RC -15 KND KND
4~3 m (TC) 33 27~33 (28~) -4~+2 +4~+10 OC KND
1+2 m(Absorbs 1 h/m hit) 32 21 -13 CS(KND) CS
1+4 lh 9,13 21,41 -31 OC +6 +6
1+4 (Second hit only) h 13 41 -2 +6 +6
f+2 m 16 16~17 -8~-7 +3~+4 FS (+10~+11 GB) 23~24
f+2, 1 m, m 16,17 16~17 -7 +4 +4
f+2, 1, 2 m, m, m 16,17,27 16~17 -25 KND KND
f+3 m (TJ) 13 21 -3 +9 +9
f+3, 4 m (TJ), m (TJ) 13,27 21 -16~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)
f+4 h (TJ) 20 18 -9 CS CS
f+4, B h (TJ) 20 18 RBT -5 CS CS
f+4, 3 h (TJ), m 20,28 18 -10~-8 KND KND
f+4, 4 h (TJ), l (TC) 20,20 18 -12 KND KND
f+4, 4 (Far) h (TJ), l (TC) 20,20 18 -11 0 KND
f+1+2 h (TC) 47 19 RBT 0 KND KND
d/f+1 m 16 14 0 +6 +6
d/f+2 m 20 20 -9 +4 +4
d/f+2, 2 m, m 20,28 20 -6 KND KND
d/f+3 m 28 18 -7 Launch Launch
d/f+4 m 20 15 -6 +5 +5
d/f+3+4 m 31 23~24 -8~-7 KND KND
d+2 l (TC) 22 20 RC -12 -1 KND
d+4 l 9 14~15 -11~-10 0~+1 0~+1
d+4, 1+2 l, m 9,29 14~15 -10 KND KND
d+1+2 mh 6,8 20,30 -5 +6 +6
d+1+2, 1 mh, h 6,8,9 20,30 -5 +6 +6
d+1+2, 1, 2 mh, h, m 6,8,9,16 20,30 -15 KND KND
d/b+1 m 16 16 -12 +4 +4
d/b+1, 2 m, m 16,24 16 -11 +7 KND
d/b+1, F m, (STC) 16 16 -16 0 0
d/b+1, F (After stance ends) m, (STC) 16 16 -41 -25 -25
d/b+1, B m, (KNP) 16 16 -9 +7 +7
d/b+1, B (After stance ends) m, (KNP) 16 16 -35 -19 -19
d/b+2 l (TC) 6 20~21 -11~-10 0~+1 0~+1
d/b+2, 2 l (TC), l (TC) 6,13 20~21 -16~-15 KND KND
d/b+2, 2, 2 l (TC), l (TC), m 6,13,27 20~21 -8~-7 KND KND
d/b+2, 2, B (Cancel) l (TC) 6 20~21 -17~-16 -6~-5 -6~-5
d/b+3 l (TC) 16 16~17 RC -15~-14 +4~+5 OC +4~+5 OC
d/b+4 l (TC) 33 28~29 RC -21 KND KND
d/b+1+2 m 20 21~22 0~+1 +8~+9 +8~+9
d/b+1+2, 2 m, l (TC) 20,20 21~22 RC -11 0 0
b+1 h 22 10 -10 +1 KND
b+2 m 20 17 -11 0 OC 0 OC
b+2, 3 m, l 20,10 17 -11 0 +8 OC
b+2, 3, 4 m, l, m 20,10,16 17 -12 KND KND
b+2, 3, 4, 2 m, l, m, m 20,10,16,28 17 -6~-5 OC +4~+5 OC +4~+5 OC
b+3 m 16 23 -8 +3 +3
b+3, 3 m, h 16,20 23 -6 +3 CS
B+3~4 (Special)   RBT      
b+4 m 20 12 -9 +2 +2
b+1+2 m 40 13~14 -25~-24 KND KND
u/b+2 mh 17,28 16,32 -10 +9 +9
u/b+2 (First hit only, Second hit miss) m 17 16 -37 -26 -26
u/b+1+2 ! 67 79 CS CS CS
u+2 m (TJ) 40 38~40 0~+2 KND KND
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -7 +4(+12) +4(+12)
u/f+2 m 24 18 -10 +3 CS
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 29 21 -2 KND KND
u/b+4 m (TJ) 14 15 -20 -8 -8
u+4 m (TJ) 20 15~16 -13~-12 KND Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 17 15~16 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+3+4 mhh 13,13,13 24,31,37 -10 Launch Launch
u/f+3+4 (Third hit miss) mh 13,13 24,31 -16 Launch Launch
u/f+3+4 (second and third hit miss) m 13 24 -28 -17 -17
u/f+3+4, 3 mhh, h 13,13,13,28 24 -6 KND KND
f, F+2 m 31 18(19~) -10 KND KND
f, F+3 m 40 32~33 (33~) +4~+5 OC +8~+9 OC KND
f, F+4 m 17 19(20~) -15 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+4, 3 m, m 17,28 19(20~) -12 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+1+2 m 31 23(24~) -10 KND KND
f, F+1+2* m 37 39(40~) +1 +23 +23
b, f+1 m 33 25(25~) -15 KND CS
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 20~25 (23~) +6~+11 GB KND KND
WS+1 m 17 14 -1 +5 +5
WS+1, 2 m, m 17,18 14 -10 +1 +1
WS+1, 2, 1 m, m, m 17,18,27 14 -12 KND KND
WS+2 m 22 15 -9 KND Launch
WS+3 m 27 15~16 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+4 m 24 11~12 -7~-6 +4~+5 +4~+5
WS+1+2 m(h or m punch parry) 33 23 -10 KND(+32) KND
FC+d/f+1 l 24 21 RC -13 -2 KND
SS+2 h 21 15 RBT(24~) -1 +9 +9
SS+3 h 16 18(27~) -13 -2 -2
SS+3, b h 16 18 RBT(27~) -11 0 0
SS+3, 2 h, m 16,27 18(27~) RBT -5 CS CS
SS+4 l 18 21 RC(30~) -31 KND KND
SS+4 (Far) l 18 21 RC(30~) -31 -2 KND
SS+1+2 m 32 22(31~) 0 KND KND
Grounded face up 3+4 m 27 30~31 -4~-3 KND KND
Opponent Down d+3+4 On grounded opponent(l) 24 24 -13 -2 -2
1+3+4 (Special)   24      
1+2+3+4 (Special)   24      
1+2+3+4* (Special)   24      
f+3+4 (STC)   24      
f+3+4 Parry, m(STC) 25 24 -17 KND KND
STC b (KNP)   RBT      
STC 1 m 27 20(40~) -14 KND KND
STC 2 m 20 15(35~) -13 Launch Launch
STC 3 h 40 20(40~) +8 KND KND
STC 4 l 27 20(40~) -14 +2 KND
STC 4 (Far) l 27 21(41~) -8 +3 KND
STC 1+2 m 9 15~16 (35~) -9~-8 +2~+3 +2~+3
STC 1+2, 1 m, h 9,10 15~16 (35~) -11 0 0
STC 1+2, 1, 2 m, h, h 9,10,24 15~16 (35~) -11 KND KND
b+3+4 (KNP)   RBT      
KNP f (Special)(Parry)(KNP)          
KNP 1 l (TC) 29 20 RC(35~) -13 +8 OC +8 OC
KNP 2 h 27 14(29~) -9 KND KND
KNP 3 m (TJ) 22 22(37~) -12 Launch (JG?) Launch (JG?)
KNP 4 m (TJ) 40 31~34 RC (46~) -7~-4 KND KND
KNP 4, 3+4 m (TJ), m 40,27 31~34 (46~) -7~-4 KND KND
qcf (Special)   RC      
qcf+1 l (TC) 33 22(24~) -14 +2 KND
qcf+2 m 29 22(24~) -14 Launch Launch
qcf+3 m 27 15~16 (17~) -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)
qcf+4 m 24 11~12 (13~) -7~-6 +4~+5 +4~+5
qcf+1+2 m 31 16(18~) +4 OC +9 OC KND
qcf+3+4 (STC)   16(18~)      
qcf+1+4 lh 9,13 21,41 (23~) -31 OC +6 +6
qcf+1+4 (Second hit only) h 13 41(43~) -2 +6 +6
BT 1 h 16 12 -1 +14 +14
BT 2 m 16 16 RBT -6 +5 +5
BT 2, 2 m, m 16,22 16 -13 OC KND KND
BT 3 m 40 32~33 +4~+5 OC +8~+9 OC KND
BT 1+2 m 29 16 RBT -5 CS CS
BT d+3 l (TC) 18 18 RC -26 KND KND
BT d+3 (Far) l (TC) 18 19 RC -26 -3 KND