Forest Law TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 10 10 0 +6 +6
3 h 16 12 -9 +2 +2
4 h 18 11 -9 +7 Launch (JG?)
b+1 m 16 16 -9 +2 +2
b+2 m 16 16 -8 +4 +4
b+3 m 36 23~24 -12~-11 KND KND
b+4 m 17 14 -7 +3 +3
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 h 13 12 0 +7 +7
f+3 h 21 15 -13 -2 SH
f+4 h 21 13 -9 +7 Launch (JG?)
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 m 14 16(17~) -7 +7 +7
f, F+3 (Close) m 60 20(21~) -15 KND KND
f, F+3 m 40 20(21~) -15 KND KND
f, F+4 m 13 16(17~) -13 -2 -2
d/b+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1 l (TC) 20 21 RC -13 +1 OC +1 OC
d/b+2 m 20 14 RBT -4 +7 +7
d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
d/b+3 l 20 17 -13? +3 OC +3 OC
d+3 l 10 16 -14 -3 -3
d/b+4 l (TC) 27 24 -37 KND KND
d+4 l 9 15 -11 0 0
d+3+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -14 -3 -3
FC+d/b or d+4 l (TC) 9 12 RC -15 -4 -4
FC+d/f+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 12 13~14 -7~-6 -1~0 +4~+5
WS+2 m 24 15~16 -18~-17 Launch(JG?) Launch(JG?)
WS+1+2 m 16 10~11 -5~-4 +6~+7 +6~+7
WS+3 m (TJ) 19 18 -8 KND KND
WS+4 m 18(16) 11 -4 +7 +7
d/f+1 m 13 13 -1 +5 +5
d/f+2 m 16 15 -7 Launch (JG?)(+4) Launch (JG?)
d/f+3 m 24 17 -12 -1 -1
d/f+4 m 20 13 -8 +3 +3
u/b or u+1 or 1*, u/f+2 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/f+1 h 13 12(13) -6 +6 +6
u/b or u or u/f+2 h 22 15 -12 +9 +9
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 33 21 -17 KND KND
u/b+4 m (TJ) 13 15 -19 -8 KND
u+4 m (TJ) 16 15 -13 KND Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 18 15 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f, n+4 m (TJ) 33 19 -15 Launch (JG?) Launch (JG?)
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 m 6 17(26~) -10 +1 +1
SS+3 h 16 12(13~) -9 +2 +2
SS+4 h 18 11(12~) -9 +7 Launch (JG?)
BT 1 h 9 10 +1 +8 +8
BT 2 m 22 15 -14 -1 CS
BT 3 h 33 10 -8 KND KND
BT 4 h 18 11 -9 +2 +2
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, h 9,6 10 -7 -8 -8
1, 1, 1 h, h, h 9,6,6 10 -7 -8 -8
1, 1, 1, 1 h, h, h, h 9,6,6,6 10 -7 -8 -8
1, 1, 1, 1, 1 h, h, h, h, h 9,6,6,6,6 10 -7 +13(SH) +13(SH)
1, 2 h, h 9,10 10 -1 +6 +6
1, 2, 2 h, h, h 9,10,13 10 -7 +7 +7
1, 2, f+2 h, h, m 9,10,6 10 -7 +4 +4
1, 2, f+2, 2 h, h, m, h 9,10,6,13 10 -9 +4 +4
1, 2, f+2, 1+2 h, m, m 9,10,6,28 10 -13 KND KND
1, 2, 3 h, h, m 9,10,13 10 Air -9 +5(KND) KND
1, 2, u/f+3 h, h, (Special) (TJ) 9,10 10 RC -26 -19 -19
1, 2, u/f+3, 4 h, h, (Special) (TJ), m 9,10,22 10 -9 Launch (JG?) Launch (JG?)
2 h 10 10 0 +6 +6
2, 2 h, h 10,10 10 RBT -4 +7 +7
2, 2, 1 h, h, h 10,10,10 10 -3 +3 +3
2, 2, 1, 2 h, h, h, m 10,10,10,28 10 -3 OC KND KND
2, 2, 1, 2d h, h, h, m 10,10,10,28 10 RC -3 OC KND KND
3 h 16 12 -9 +2 +2
f+3 h 21 15 -13 -2 SH
3, 3 h, m 16,22 12 -14 -3 +22(KND)
3, 4 h, h 16,27 12 -10 KND KND
4 h 18 11 -9 +7 Launch (JG?)
f+4 h 21 13 -9 +7 Launch (JG?)
4, 3 h, h 18,16 11 -14 -5 -5
4, 3, 2 h, h, m 18,16,27 11 -8 OC KND KND
4, 3, 4 h, h, h (TJ) 18,16,40 11 0~+8 KND KND
4, 3, 4, B (Cancel) h, h, (Special) 18,16 11 -19 -10 -10
4, u+3 h, m (TJ) 18,31 11 -1~0 KND KND
1+2 m 33 20 -14 CS CS
3+4 mm (TJ) 9,27 14,26 -10 KND KND
f+2~1 m 29 21(22~) -18 CS CS
f+2 h 13 12 0 +7 +7
F+2, 2 or 2, f+2 h, m 13,6 12 -8 +4 +4
F+2, 2, 2 or 2, f+2, 2 h, m, h 13,6,13 12 -9 +4 +4
F+2, 2, 1+2 or 2, f+2, 1+2 h, m, m 13,6,28 12 -13 KND KND
f+1+2 m 27 20 +1 OC KND KND
f+1+2, D m 27 20 RC +1 OC KND KND
f+3+4 m (TJ) 27 27 -2 +7 OC KND
d/f+3 m 24 17 -12 -1 -1
d/f+3, 3 m, l 24,10 17 -14 -3 -3
d/f+3, 3, 3 m, l, h 24,10,18 17 -8 +1 +1
d/f+3, 3, 4 m, l, m (TJ) 24,10,28 17 RC -17~-16 KND KND
d/f+4 m 20 13 -8 +3 +3
d/f+4, 3 m, m (TJ) 20,33 13 RC -18~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+3+4 l (TC) 13 18 RC -15 +4 OC +4 OC
d+1 l (TC) 20 21 RC -13 +1 OC +1 OC
d+1, 3 l (TC), m 20,28 21 -11 KND KND
d+2 or FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
d+2, 3 or FC+2, 3 Sm (TC), m (TJ) 10,28 11 -17~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)
d+2, 3, d or FC+2, 3, d Sm (TC), m (TJ) 10,28 11 RC -16~-14 Launch (JG?) Launch (JG?)
d+3 l 10 16 -14 -3 -3
D+3 l 10 16 RC -14 -3 -3
d+3, 3 l, h 10,22 16 -7 KND CS
d+4 l 9 15 -11 0 0
d+4, 3 l, h 9,13 15 -12 0(SH) +5
d+3+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
d+3+4, 3 l (TC), m (TJ) 9,28 12 RC -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/b+2 m 20 14 RBT -4 +7 +7
d/b+2, 4 m, m (TJ) 20,33 14 -14~-10 KND KND
d/b+2, 4, D m, m (TJ) 20,33 14 RG -3~+1 KND KND
d/b+3 l 20 17 -13 +3 OC +3 OC
d/b+4 l (TC) 27 24 -37 KND KND
d/b+4, 4 l (TC), m (TJ) 27,28 24 -9~-8 KND KND
d/b+1+2 ! 67 78 KND KND KND
d/b+3+4 m (TJ), m 33,33 19~20, 51~52 -9~-8 Launch Launch
d/b+3+4 (Second hit miss) m (TJ) 33 19~20 -41~-40 Launch Launch
d/b+3+4 (First hit miss or guarded) m 33 51~52 -9~-8 +2~+3 OC +2~+3 OC
D/B+3+4 m (TJ) 33 19~20 RG -27~-26 Launch Launch
b+1 m 16 16 -9 +2 +2
b+1, 2 m, m 16,14 16 -13 +1 +1
b+1, 2, 1 m, m, m 16,14,24 16 -18 Launch (JG?) Launch (JG?)
b+2 m 16 16 -8 +4 +4
b+2, 2 m, h 16,13 16 -9 +4 +4
b+2, 3 m, l 16,10 16 -12 -1 -1
b+2, 3, 4 m, l, m 16,10,29 16 -7 Launch Launch
b+2, 3, d+4 m, l, l (TC) 16,10,28 16 RC -37 KND KND
b+3 m 36 23~24 -12~-11 KND KND
b+3, B m 36 23~24 RBT -11~-10 KND KND
b+4 m 17 14 -7 +3 +3
b+4, 3 m, h 17,28 14 -6~-5 KND KND
b+4, B m 17 14 RBT -4 +6 +6
b+3+4 m 33 29 -17 KND KND
b+3+4, B (Cancel) (Special)   29      
u/f+1 or d/b+1+2, 1 or 1+2+3+4, 1 h 13 12(13) -6 +6 +6
u/f+1, 3 h, l 13,13 12(13) -13 -1 -1
u/b or u or U/F+3 (Special) (TJ)   RC      
u/b or u or U/F+3, 4 (Special) (TJ), m 22 44 -9 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 33 21 -17 KND KND
u/b or u or u/f+3, 4 m (TJ), m (TJ) 33,29 21 RC -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
U/B+4 or FC+u/b+4 m (TJ) 20 18~20 RC -17~-15 -6~-4 -6~-4
U+4 or FC+u+4 m (TJ) 24 18~20 RC -17~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)
U/F+4 or FC+u/f+4 m (TJ) 28 18~20 RC -17~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b or u or U/F+4, 3 m (TJ), m (TJ) 28,29 18~20 RC -18~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+3+4 l (TJ) 27 30 -26 +3 +3
f, F+2 m 14 16(17~) -7 +7 +7
f, F+2, 1 m, h 14,14 16(17~) -4 +2 +2
f, F+2, 1, 3 m, h, m 14,14,29 16(17~) -13 KND KND
f, F+2, 1, 3, b (Cancel) m, h, (Special) 14,14 16(17~) -21 -15 -15
f, F+2, 3 m, h 14,27 16(17~) -17 KND KND
f, F+3 (Close) m 60 20(21~) -15 KND KND
f, F+3 m 40 20(21~) -15 KND KND
f, F+3, b (Cancel) (Special)   20(21~)      
f, F+4 m 13 16(17~) -13 -2 -2
f, F+4, 3 m, m 13,27 16(17~) -14 KND(OB) KND
u/b, b (Special) (TJ)   16(17~)      
qcf+1 h 5 12(12~) -3 +3 +3
QCF+1, 2 h, h 5,5 12(12~) -3 +3 +3
QCF+1, 2, 1 h, h, h 5,5,5 12(12~) -3 +3 +3
QCF+1, 2, 1, 2 h, h, h, m 5,5,5,16 12(12~) -16 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 20~30 (23~) +7~+17 GB KND KND
WS+1 m 12 13~14 -7~-6 -1~0 +4~+5
WS+1, 2 m, h 12,22 13~14 -17 KND KND
WS+2 m 24 15~16 -18~-17 Launch(JG?) Launch(JG?)
WS+3 m (TJ) 19 18 -8 KND KND
WS+4 m 18(16) 11 -4 +7 +7
WS+4, 3 m, m (TJ) 16,28 11 RC -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
FC+3 l 16 16 RC -14 -3 -3
FC+3, 4 l, m (TJ) 16,28 16 RC -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
FC+d/b or d+4 l (TC) 9 12 RC -15 -4 -4
FC+d/f+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
FC+4, 3 l (TC), m (TJ) 9(13),28 12 RC -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
FC+U/B+4 m (TJ) 33 14~16 Air -21~-19 -10~-8 -10~-8
FC+U+4 m (TJ) 37 14~16 Air -21~-19 KND KND
FC+U/F+4 m (TJ) 40 14~16 Air -21~-19 KND KND
FC+U/F+4, d m (TJ) 36 14~16 RC -21~-19 KND KND
FC+u/b or u or U/F+3+4 mm (TJ) 40,27 47~48, 56~57 RG -4~-3 KND KND
FC+u/b or u or U/F+3+4 (First hit only) m (TJ) 40 47~48 RG -12~-11 KND KND
FC+d/f, d, D/F+3 l (TC) 29 16~23 Air RG (19~) -27~-20 KND KND
SS+2 m 6 17(26~) -10 +1 +1
SS+2, 1 m, h 6,9 17(26~) -10 +1 +1
SS+2, 1, 2 m, h, m 6,9,13 17(26~) -8 +3 +3
SS+2, 1, 2, 1 m, h, m, m 6,9,13,36 17(26~) -20 KND KND
SS+3+4 mh (TJ) 12,28 15,22~23 (24~) -12~-11 KND KND
SS+3+4 (Second hit miss) m 12 15(24~) -21 -10 -10
1+3+4 (Special)   15(24~)      
2+3+4 (Special)   15(24~)      
b+1+2 h or m punch parry   3~50   +11  
TFS-success 1 h 16 29   +6OB +6OB
TFS-success 2 h 16 22   +27(KND) +27(KND)
TFS-success 3 m 29 25   KND(KND) KND(KND)
TFS-success 4 l 20 23   KND +19 OC
TFS-whiff 1 h 18 12(86~) -11 CS CS
TFS-whiff 1, f+1 h, m 18,33 12(86~) -14~-13 KND KND
TFS-whiff 1, 4 h, h (TJ) 18,40 12(86~) +3~+11 GB KND KND
TFS-whiff 1, 4 (Cancel) h, (Special) 18 12(86~) -10 CS CS
TFS-whiff 2 m 37 17(87~) -19 Launch (JG?) Launch (JG?)
TFS-whiff 3 h 37 23~24 (92~) -2~-1 KND KND
TFS-whiff 4 l 16 24(95~) -11 0 0
TFS-whiff 4, 3 l, m 16,29 24(95~) -6 Launch Launch
TFS-whiff 1+2 h(Parry) 40 19(85~) -10 KND KND
TFS-whiff 3+4 mm (TJ) 9,27 14,26 (80~) -10 KND KND
TFS-whiff f+1 m 47 17~18 (82~) -14~-13 KND KND
TFS-whiff f+3 m 40(60) 20(87~) -15 KND KND (KND)
TFS-whiff f+4 h (TJ) 54 29~37 (54~) +3+~11 GB KND KND
TFS-whiff f+3+4 m 27 27(96~) -2 +7 OC Launch (JG?)
TFS-whiff b+3+4 m 33 29(96~) -17 KND KND
TFS-whiff u/f+3+4 l (TJ) 27 30(97~) -26 +3 +3
BT 1 h 9 10 +1 +8 +8
BT 2 m 22 15 -14 -1 CS
BT 2, 2 m, m 22,27 15 -17 KND KND
BT 3 h 33 10 -8 KND KND
BT 4 h 18 11 -9 +2 +2
BT 4, 3 h, m 18,32 11 -12 KND KND
BT 1+2 h 20 15 +1 +12OB +12OB
BT d+4 or BT FC+4 l 16 22~24 -16~-14 KND KND
BT u/b or u or u/f+3 m (TJ) 33 17 -12 KND KND
BT u/b or u or u/f+3, 4 m (TJ), m (TJ) 33,33 17 RC -18~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
BT d/b or d or d/f+1 or 2 Sm 13 10 -2 +9 +9
BT d/b or d or d/f+3 l 16 10 -11 +3 +3
BT d+3+4 mm (TJ) 33,33 19~20, 51~52 RBT -9~-8 KND KND
BT d+3+4 (Second hit miss) m (TJ) 33 19~20 RBT -41~-40 KND KND
BT d+3+4 (First hit miss or guarded) mm (TJ) 33 51~52 RBT -9~-8 +2~+3 OC +2~+3 OC
BT D+3+4 m (TJ) 33 19~20 RG -27~-26 KND KND
BT FC+U+4 (Short) m (TJ), (Special) 24 18~20 RBT -17~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)
BT FC+U+4, 3 m (TJ), m (TJ) 24,29 18~20 RBT RC -18~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
BT FC+U+3+4 mm (TJ) 40,27 47~48, 56~57 RG -4~-3 KND KND
BT FC+U+3+4 (First hit only) m (TJ) 40 47~48 RG -12~-11 KND KND