Tekken TR

Türkiye'nin İlk Tekken Hayran Sitesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Forest Law TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 10 10 0 +6 +6
3 h 16 12 -9 +2 +2
4 h 18 11 -9 +7 Launch (JG?)
b+1 m 16 16 -9 +2 +2
b+2 m 16 16 -8 +4 +4
b+3 m 36 23~24 -12~-11 KND KND
b+4 m 17 14 -7 +3 +3
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 h 13 12 0 +7 +7
f+3 h 21 15 -13 -2 SH
f+4 h 21 13 -9 +7 Launch (JG?)
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 m 14 16(17~) -7 +7 +7
f, F+3 (Close) m 60 20(21~) -15 KND KND
f, F+3 m 40 20(21~) -15 KND KND
f, F+4 m 13 16(17~) -13 -2 -2
d/b+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1 l (TC) 20 21 RC -13 +1 OC +1 OC
d/b+2 m 20 14 RBT -4 +7 +7
d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
d/b+3 l 20 17 -13? +3 OC +3 OC
d+3 l 10 16 -14 -3 -3
d/b+4 l (TC) 27 24 -37 KND KND
d+4 l 9 15 -11 0 0
d+3+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -14 -3 -3
FC+d/b or d+4 l (TC) 9 12 RC -15 -4 -4
FC+d/f+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 12 13~14 -7~-6 -1~0 +4~+5
WS+2 m 24 15~16 -18~-17 Launch(JG?) Launch(JG?)
WS+1+2 m 16 10~11 -5~-4 +6~+7 +6~+7
WS+3 m (TJ) 19 18 -8 KND KND
WS+4 m 18(16) 11 -4 +7 +7
d/f+1 m 13 13 -1 +5 +5
d/f+2 m 16 15 -7 Launch (JG?)(+4) Launch (JG?)
d/f+3 m 24 17 -12 -1 -1
d/f+4 m 20 13 -8 +3 +3
u/b or u+1 or 1*, u/f+2 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/f+1 h 13 12(13) -6 +6 +6
u/b or u or u/f+2 h 22 15 -12 +9 +9
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 33 21 -17 KND KND
u/b+4 m (TJ) 13 15 -19 -8 KND
u+4 m (TJ) 16 15 -13 KND Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 18 15 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f, n+4 m (TJ) 33 19 -15 Launch (JG?) Launch (JG?)
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 m 6 17(26~) -10 +1 +1
SS+3 h 16 12(13~) -9 +2 +2
SS+4 h 18 11(12~) -9 +7 Launch (JG?)
BT 1 h 9 10 +1 +8 +8
BT 2 m 22 15 -14 -1 CS
BT 3 h 33 10 -8 KND KND
BT 4 h 18 11 -9 +2 +2
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, h 9,6 10 -7 -8 -8
1, 1, 1 h, h, h 9,6,6 10 -7 -8 -8
1, 1, 1, 1 h, h, h, h 9,6,6,6 10 -7 -8 -8
1, 1, 1, 1, 1 h, h, h, h, h 9,6,6,6,6 10 -7 +13(SH) +13(SH)
1, 2 h, h 9,10 10 -1 +6 +6
1, 2, 2 h, h, h 9,10,13 10 -7 +7 +7
1, 2, f+2 h, h, m 9,10,6 10 -7 +4 +4
1, 2, f+2, 2 h, h, m, h 9,10,6,13 10 -9 +4 +4
1, 2, f+2, 1+2 h, m, m 9,10,6,28 10 -13 KND KND
1, 2, 3 h, h, m 9,10,13 10 Air -9 +5(KND) KND
1, 2, u/f+3 h, h, (Special) (TJ) 9,10 10 RC -26 -19 -19
1, 2, u/f+3, 4 h, h, (Special) (TJ), m 9,10,22 10 -9 Launch (JG?) Launch (JG?)
2 h 10 10 0 +6 +6
2, 2 h, h 10,10 10 RBT -4 +7 +7
2, 2, 1 h, h, h 10,10,10 10 -3 +3 +3
2, 2, 1, 2 h, h, h, m 10,10,10,28 10 -3 OC KND KND
2, 2, 1, 2d h, h, h, m 10,10,10,28 10 RC -3 OC KND KND
3 h 16 12 -9 +2 +2
f+3 h 21 15 -13 -2 SH
3, 3 h, m 16,22 12 -14 -3 +22(KND)
3, 4 h, h 16,27 12 -10 KND KND
4 h 18 11 -9 +7 Launch (JG?)
f+4 h 21 13 -9 +7 Launch (JG?)
4, 3 h, h 18,16 11 -14 -5 -5
4, 3, 2 h, h, m 18,16,27 11 -8 OC KND KND
4, 3, 4 h, h, h (TJ) 18,16,40 11 0~+8 KND KND
4, 3, 4, B (Cancel) h, h, (Special) 18,16 11 -19 -10 -10
4, u+3 h, m (TJ) 18,31 11 -1~0 KND KND
1+2 m 33 20 -14 CS CS
3+4 mm (TJ) 9,27 14,26 -10 KND KND
f+2~1 m 29 21(22~) -18 CS CS
f+2 h 13 12 0 +7 +7
F+2, 2 or 2, f+2 h, m 13,6 12 -8 +4 +4
F+2, 2, 2 or 2, f+2, 2 h, m, h 13,6,13 12 -9 +4 +4
F+2, 2, 1+2 or 2, f+2, 1+2 h, m, m 13,6,28 12 -13 KND KND
f+1+2 m 27 20 +1 OC KND KND
f+1+2, D m 27 20 RC +1 OC KND KND
f+3+4 m (TJ) 27 27 -2 +7 OC KND
d/f+3 m 24 17 -12 -1 -1
d/f+3, 3 m, l 24,10 17 -14 -3 -3
d/f+3, 3, 3 m, l, h 24,10,18 17 -8 +1 +1
d/f+3, 3, 4 m, l, m (TJ) 24,10,28 17 RC -17~-16 KND KND
d/f+4 m 20 13 -8 +3 +3
d/f+4, 3 m, m (TJ) 20,33 13 RC -18~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+3+4 l (TC) 13 18 RC -15 +4 OC +4 OC
d+1 l (TC) 20 21 RC -13 +1 OC +1 OC
d+1, 3 l (TC), m 20,28 21 -11 KND KND
d+2 or FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
d+2, 3 or FC+2, 3 Sm (TC), m (TJ) 10,28 11 -17~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)
d+2, 3, d or FC+2, 3, d Sm (TC), m (TJ) 10,28 11 RC -16~-14 Launch (JG?) Launch (JG?)
d+3 l 10 16 -14 -3 -3
D+3 l 10 16 RC -14 -3 -3
d+3, 3 l, h 10,22 16 -7 KND CS
d+4 l 9 15 -11 0 0
d+4, 3 l, h 9,13 15 -12 0(SH) +5
d+3+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
d+3+4, 3 l (TC), m (TJ) 9,28 12 RC -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/b+2 m 20 14 RBT -4 +7 +7
d/b+2, 4 m, m (TJ) 20,33 14 -14~-10 KND KND
d/b+2, 4, D m, m (TJ) 20,33 14 RG -3~+1 KND KND
d/b+3 l 20 17 -13 +3 OC +3 OC
d/b+4 l (TC) 27 24 -37 KND KND
d/b+4, 4 l (TC), m (TJ) 27,28 24 -9~-8 KND KND
d/b+1+2 ! 67 78 KND KND KND
d/b+3+4 m (TJ), m 33,33 19~20, 51~52 -9~-8 Launch Launch
d/b+3+4 (Second hit miss) m (TJ) 33 19~20 -41~-40 Launch Launch
d/b+3+4 (First hit miss or guarded) m 33 51~52 -9~-8 +2~+3 OC +2~+3 OC
D/B+3+4 m (TJ) 33 19~20 RG -27~-26 Launch Launch
b+1 m 16 16 -9 +2 +2
b+1, 2 m, m 16,14 16 -13 +1 +1
b+1, 2, 1 m, m, m 16,14,24 16 -18 Launch (JG?) Launch (JG?)
b+2 m 16 16 -8 +4 +4
b+2, 2 m, h 16,13 16 -9 +4 +4
b+2, 3 m, l 16,10 16 -12 -1 -1
b+2, 3, 4 m, l, m 16,10,29 16 -7 Launch Launch
b+2, 3, d+4 m, l, l (TC) 16,10,28 16 RC -37 KND KND
b+3 m 36 23~24 -12~-11 KND KND
b+3, B m 36 23~24 RBT -11~-10 KND KND
b+4 m 17 14 -7 +3 +3
b+4, 3 m, h 17,28 14 -6~-5 KND KND
b+4, B m 17 14 RBT -4 +6 +6
b+3+4 m 33 29 -17 KND KND
b+3+4, B (Cancel) (Special)   29      
u/f+1 or d/b+1+2, 1 or 1+2+3+4, 1 h 13 12(13) -6 +6 +6
u/f+1, 3 h, l 13,13 12(13) -13 -1 -1
u/b or u or U/F+3 (Special) (TJ)   RC      
u/b or u or U/F+3, 4 (Special) (TJ), m 22 44 -9 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 33 21 -17 KND KND
u/b or u or u/f+3, 4 m (TJ), m (TJ) 33,29 21 RC -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
U/B+4 or FC+u/b+4 m (TJ) 20 18~20 RC -17~-15 -6~-4 -6~-4
U+4 or FC+u+4 m (TJ) 24 18~20 RC -17~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)
U/F+4 or FC+u/f+4 m (TJ) 28 18~20 RC -17~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b or u or U/F+4, 3 m (TJ), m (TJ) 28,29 18~20 RC -18~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+3+4 l (TJ) 27 30 -26 +3 +3
f, F+2 m 14 16(17~) -7 +7 +7
f, F+2, 1 m, h 14,14 16(17~) -4 +2 +2
f, F+2, 1, 3 m, h, m 14,14,29 16(17~) -13 KND KND
f, F+2, 1, 3, b (Cancel) m, h, (Special) 14,14 16(17~) -21 -15 -15
f, F+2, 3 m, h 14,27 16(17~) -17 KND KND
f, F+3 (Close) m 60 20(21~) -15 KND KND
f, F+3 m 40 20(21~) -15 KND KND
f, F+3, b (Cancel) (Special)   20(21~)      
f, F+4 m 13 16(17~) -13 -2 -2
f, F+4, 3 m, m 13,27 16(17~) -14 KND(OB) KND
u/b, b (Special) (TJ)   16(17~)      
qcf+1 h 5 12(12~) -3 +3 +3
QCF+1, 2 h, h 5,5 12(12~) -3 +3 +3
QCF+1, 2, 1 h, h, h 5,5,5 12(12~) -3 +3 +3
QCF+1, 2, 1, 2 h, h, h, m 5,5,5,16 12(12~) -16 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 20~30 (23~) +7~+17 GB KND KND
WS+1 m 12 13~14 -7~-6 -1~0 +4~+5
WS+1, 2 m, h 12,22 13~14 -17 KND KND
WS+2 m 24 15~16 -18~-17 Launch(JG?) Launch(JG?)
WS+3 m (TJ) 19 18 -8 KND KND
WS+4 m 18(16) 11 -4 +7 +7
WS+4, 3 m, m (TJ) 16,28 11 RC -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
FC+3 l 16 16 RC -14 -3 -3
FC+3, 4 l, m (TJ) 16,28 16 RC -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
FC+d/b or d+4 l (TC) 9 12 RC -15 -4 -4
FC+d/f+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
FC+4, 3 l (TC), m (TJ) 9(13),28 12 RC -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
FC+U/B+4 m (TJ) 33 14~16 Air -21~-19 -10~-8 -10~-8
FC+U+4 m (TJ) 37 14~16 Air -21~-19 KND KND
FC+U/F+4 m (TJ) 40 14~16 Air -21~-19 KND KND
FC+U/F+4, d m (TJ) 36 14~16 RC -21~-19 KND KND
FC+u/b or u or U/F+3+4 mm (TJ) 40,27 47~48, 56~57 RG -4~-3 KND KND
FC+u/b or u or U/F+3+4 (First hit only) m (TJ) 40 47~48 RG -12~-11 KND KND
FC+d/f, d, D/F+3 l (TC) 29 16~23 Air RG (19~) -27~-20 KND KND
SS+2 m 6 17(26~) -10 +1 +1
SS+2, 1 m, h 6,9 17(26~) -10 +1 +1
SS+2, 1, 2 m, h, m 6,9,13 17(26~) -8 +3 +3
SS+2, 1, 2, 1 m, h, m, m 6,9,13,36 17(26~) -20 KND KND
SS+3+4 mh (TJ) 12,28 15,22~23 (24~) -12~-11 KND KND
SS+3+4 (Second hit miss) m 12 15(24~) -21 -10 -10
1+3+4 (Special)   15(24~)      
2+3+4 (Special)   15(24~)      
b+1+2 h or m punch parry   3~50   +11  
TFS-success 1 h 16 29   +6OB +6OB
TFS-success 2 h 16 22   +27(KND) +27(KND)
TFS-success 3 m 29 25   KND(KND) KND(KND)
TFS-success 4 l 20 23   KND +19 OC
TFS-whiff 1 h 18 12(86~) -11 CS CS
TFS-whiff 1, f+1 h, m 18,33 12(86~) -14~-13 KND KND
TFS-whiff 1, 4 h, h (TJ) 18,40 12(86~) +3~+11 GB KND KND
TFS-whiff 1, 4 (Cancel) h, (Special) 18 12(86~) -10 CS CS
TFS-whiff 2 m 37 17(87~) -19 Launch (JG?) Launch (JG?)
TFS-whiff 3 h 37 23~24 (92~) -2~-1 KND KND
TFS-whiff 4 l 16 24(95~) -11 0 0
TFS-whiff 4, 3 l, m 16,29 24(95~) -6 Launch Launch
TFS-whiff 1+2 h(Parry) 40 19(85~) -10 KND KND
TFS-whiff 3+4 mm (TJ) 9,27 14,26 (80~) -10 KND KND
TFS-whiff f+1 m 47 17~18 (82~) -14~-13 KND KND
TFS-whiff f+3 m 40(60) 20(87~) -15 KND KND (KND)
TFS-whiff f+4 h (TJ) 54 29~37 (54~) +3+~11 GB KND KND
TFS-whiff f+3+4 m 27 27(96~) -2 +7 OC Launch (JG?)
TFS-whiff b+3+4 m 33 29(96~) -17 KND KND
TFS-whiff u/f+3+4 l (TJ) 27 30(97~) -26 +3 +3
BT 1 h 9 10 +1 +8 +8
BT 2 m 22 15 -14 -1 CS
BT 2, 2 m, m 22,27 15 -17 KND KND
BT 3 h 33 10 -8 KND KND
BT 4 h 18 11 -9 +2 +2
BT 4, 3 h, m 18,32 11 -12 KND KND
BT 1+2 h 20 15 +1 +12OB +12OB
BT d+4 or BT FC+4 l 16 22~24 -16~-14 KND KND
BT u/b or u or u/f+3 m (TJ) 33 17 -12 KND KND
BT u/b or u or u/f+3, 4 m (TJ), m (TJ) 33,33 17 RC -18~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
BT d/b or d or d/f+1 or 2 Sm 13 10 -2 +9 +9
BT d/b or d or d/f+3 l 16 10 -11 +3 +3
BT d+3+4 mm (TJ) 33,33 19~20, 51~52 RBT -9~-8 KND KND
BT d+3+4 (Second hit miss) m (TJ) 33 19~20 RBT -41~-40 KND KND
BT d+3+4 (First hit miss or guarded) mm (TJ) 33 51~52 RBT -9~-8 +2~+3 OC +2~+3 OC
BT D+3+4 m (TJ) 33 19~20 RG -27~-26 KND KND
BT FC+U+4 (Short) m (TJ), (Special) 24 18~20 RBT -17~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)
BT FC+U+4, 3 m (TJ), m (TJ) 24,29 18~20 RBT RC -18~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
BT FC+U+3+4 mm (TJ) 40,27 47~48, 56~57 RG -4~-3 KND KND
BT FC+U+3+4 (First hit only) m (TJ) 40 47~48 RG -12~-11 KND KND