Tekken TR

Türkiye'nin İlk Tekken Hayran Sitesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Kazuya TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 16 12 -3 +8 +8
3 h 18 14 -8 +4 +4
4 h 24 12 -9 +2 CS
3+4 h 21 14 -8 +4 +4
b+1 h 17 11~12 -10~-9 +1~+2 +1~+2
b+2 m 16 14 -7 +4 +4
b+3 h 20 18 -8 +3 +3
b+4 m 20 15 -10 +1 +1
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 m(Absorbs 1 h/m hit) 33 20 -12 KND KND
f+3 m 29 19 -13 +5 CS
f+4 m 27 19~20 +3~+4 OC +7~+8 OC KND
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 h 37 13(14~) -11 KND KND
f, F+3 m 33 20(21~) -3 OC KND KND
f, F+4 m 27 19~20 (20~) +3~+4 OC +7~+8 OC KND
d/b or d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d/b+2 m 27 20 RC 0 OC +9 OC +9 OC
d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
d/b+3 l (TC) 18 19 RC -12 -1 +7 OC
d+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
d/b+4 l 24 20~21 -12~-11 +2~+3 +5~+6 OC
d+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 13 13 -5 +5 +5
WS+2 m 33 16 -18 CS CS
WS+1+2 m 16 12~13 -2~-1 +9~+10 +9~+10
WS+3 m 32 21 -5 KND KND
WS+4 m 17 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9
d/f+1 m 14 15~16 -7~-6 +9~+10 +9~+10
d/f+2 m 27 14 -12 +5 CS(13)
d/f+3 m 17 18~19 -7~-6 +9~+10 +9~+10
d/f+4 m 13 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/b or u or u/f+2 h 24 17 -8 +3 +3
u/b+3 m (TJ) 33 21 -17 KND KND
u or u/f+3 m (TJ) 33 19 -9 KND KND
u/b+4 m (TJ) 14 15 -19 -8 -8
u or u/f+4 m (TJ) 21 25 -12 -1 -1
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 h 16 12(13~) -3 +8 +8
SS+3 m 27 23(32~) -10 CS CS
SS+4 h 24 12(13~) -9 +2 CS
SS+3+4 h 21 14(15~) -8 +4 +4
DVK 1 h 9 10 +1 +8 +8
DVK 2 h 16 12 -3 +8 +8
DVK 3 h 18 14 -8 +4 +4
DVK 4 h 24 12 -9 +2 CS
DVK 3+4 h 21 14 -8 +4 +4
DVK b+1 h 17 11~12 -10~-9 +1~+2 +1~+2
DVK b+2 m 16 14 -7 +4 +4
DVK b+3 h 20 18 -8 +3 +3
DVK b+4 m 20 15 -10 +1 +1
DVK f+1 h 9 10 +1 +8 +8
DVK f+2 m(Absorbs 1 h/m hit) 33 20 -12 KND KND
DVK f+3 m 29 19 -13 +5 CS
DVK f+4 m 27 19~20 +3~+4 OC +7~+8 OC KND
DVK f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
DVK f, F+2 m 27(,4*3) 16(17~) -13 KND Throw(CS)
DVK f, F+3 m 33 20(21~) -3 OC KND KND
DVK f, F+4 m 27 19~20 (20) +3~+4 OC +7~+8 OC KND
DVK d/b or d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
DVK d/b+2 m 27 20 RC 0 OC +9 OC +9 OC
DVK d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
DVK d/b+3 l (TC) 18 19 RC -12 -1 +7 OC
DVK d+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
DVK d/b+4 l 24 20 -12 +2 +5 OC
DVK d+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
DVK FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
DVK FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
DVK FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
DVK FC+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
DVK WS+1 m 13 13 -5 +5 +5
DVK WS+2 m 33 16 -18 CS CS
DVK WS+1+2 m 16 12~13 -2~-1 +9~+10 +9~+10
DVK WS+3 m 32 21 -5 KND KND
DVK WS+4 m 17 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9
DVK d/f+1 m 14 15~16 -7~-6 +9~+10 +9~+10
DVK d/f+2 m 27 14~15 -12~-11 +5~+6 CS (13~14)
DVK d/f+3 m 17 18~19 -7~-6 +9~+10 +9~+10
DVK d/f+4 m 13 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3
DVK u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
DVK u/b or u or u/f+2 h 24 17 -8 +3 +3
DVK u/b+3 m (TJ) 33 21 -17 KND KND
DVK u or u/f+3 m (TJ) 33 19 -9 KND KND
DVK u/b+4 m (TJ) 14 15 -19 -8 -8
DVK u or u/f+4 m (TJ) 21 25 -12 -1 -1
DVK SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
DVK SS+2 m 33 17(26~) -22 Launch Launch
DVK SS+3 m 27 23(32~) -10 CS CS
DVK SS+4 h 24 12(13~) -9 +2 CS
DVK SS+3+4 ! 54 69 Air(70~) KND KND KND
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, h 9,8 10 -1 +8 +8
1, 1, 2 h, h, m 9,8,16 10 -17 KND KND
1, 2 h, h 9,10 10 -1 +7 +7
1, 2, 2 h, h, h 9,10,16 10 -12 +4 +4
1, 2, 4 h, h, l 9,10,24 10 -14 -3 0 OC
1, 2, 4, 3 h, h, l, m 9,10,24,33 10 -2 KND CS
2 h 16 12 -3 +8 +8
2, 2 h, m 16,29 12 -10 +6 CS
2, 4 h, h 16,22 12 -9 +4 CS
3 h 18 14 -8 +4 +4
3, 1 h, h 18,9 14 -1 +7 +7
3, 1, 4 h, h, m 18,9,20 14 -6 +8 CS
4 h 24 12 -9 +2 CS
4~3 mm (TJ) 24,33 31,35~36 RG (32~) -11~-10 KND KND
1+2 mm 13,16 12,28 -14 CS CS
3+4 h 21 14 -8 +4 +4
f+2 m(Absorbs 1 h/m hit) 33 20 -12 KND KND
f+3 m 29 19 -13 +5 CS
f+4 m 27 19~20 +3~+4 OC +7~+8 OC KND
f+1+2 m 27 25 -16 CS CS
f+1+2, 2 m, m 27,27 25 -13 KND KND
d/f+1 m 14 15~16 -7~-6 +9~+10 +9~+10
d/f+1, 2 m, h 14,27 15~16 +1 OC +2 OC(OB) +5(OB)
d/f+1, 4 m, h 14,20 15~16 -7 KND(Launch) KND(Launch)
d/f+1, f+2 m, m 13,29 15~16 -12 KND KND
d/f+2 m 27 14 -12 +5 CS(13)
d/f+3 m 17 18~19 -7~-6 +9~+10 +9~+10
d/f+3, 2 m, m 17,20 18~19 -11 +5 +5
d/f+3, 2, 1 m, m, m 17,20,28 18~19 -19 KND +24
d/f+4 m 13 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3
d/f+4, 4 m, m 13,21 13~14 -15~-14 -4~-3 OC -4~-3 OC
d+1+2 l (TC) 24 25 RC -16 +2 OC KND
d/b+2 m 27 20 RC 0 OC +9 OC +9 OC
d/b+3 l (TC) 18 19 RC -12 -1 +7 OC
d/b+4 l 24 20~21 -12~-11 +2~+3 +5~+6 OC
b+1 h 17 11~12 -10~-9 +1~+2 +1~+2
b+1, 2 h, m 17,27 11~12 -15 KND KND
b+2 m 16 14 -7 +4 +4
b+2, 4 m, h 16,16 14 -3 +8 +8
b+2, 4, 1 m, h, m 16,16,29 14 -14~-13 KND KND
b+3 h 20 18 -8 +3 +3
b+3, 1 h, h 20,13 18 0 +6 +6
b+3, 1, 4 h, h, l 20,13,13 18 -10 +7 +7
b+3, 1, 4, 1 h, h, l, m 20,13,13,20 18 -14 KND KND
b+3, 1, 4, 3 h, h, l, l 20,13,13,16 18 -13 +1 +1
b+4 m 20 15 -10 +1 +1
b+4, 1 m, m 20,29 15 -12 KND KND
b+1+2 m 28 22 -9 +4 CS
b+1+4 ! 40 43 Launch Launch Launch
B+1+4 ! 67 63 Launch Launch Launch
u/b or u or u/f+2 h 24 17 -8 +3 +3
u/f+2, 2 h, l (TC) 24,24 17 RC -16 +2 OC KND
u/f+2, 2, B (Cancel) h 24 17 RC -19 -8 -8
u or u/f+3 m (TJ) 33 19 -9 KND KND
u or u/f+4 m (TJ) 21 25 -12 -1 -1
u/f+4, 4 m (TJ), l 21,16 25 -18 KND KND
u/f+4, 4, 4 m (TJ), l, l 21,16,13 25 -18 KND KND
u/f+4, 4, 4, 4 m (TJ), l, l, m 21,16,13,27 25 -17 KND KND
f, F+2 h 37 13(14~) -11 KND KND
f, F+3 m 33 20(21~) -3 OC KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 22~23 (25~) +9~+10 GB KND KND
WS+1 m 13 13 -5 +5 +5
WS+1, 2 m, m 13,16 13 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+2 m 33 16 -18 CS CS
WS+3 m 32 21 -5 KND KND
WS+4 m 17 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9
WS+4, 4 m, m 17,21 11~12 -15~-14 -4~-3 OC -4~-3 OC
FC+d/f+3+4 m (TC) 32 22~23 RC -11~-10 OC KND KND
SS+3 m 27 23(32~) -10 CS CS
SS+1+2 h 29 16(25~) -6 KND KND
Opponent Down d+3+4 On grounded opponent(l) 25 23 -12 -1 -1
Odd frame f, n (SSL) (Special)   23      
Even frame f, n (SSR) (Special)   23      
f, n, D/F+2 h 31 11(14~) -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d/f+2 h 31 11(13~) +5 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d/f+1 m 33 23(25~) -15 Launch Launch
f, n, d/f+3 h (TJ) 47 18~27 (20~) -9~0 KND KND
f, n, d/f+4 l 20 16(18~) -26 -3 OC (KND) KND
f, n, d, D/F (Special)   16(18~)      
f, n, d, D/F+2 h 31 11(15~) -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d, d/f+2 h 31 11(14~) +5 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d, d/f+1 m 33 23(26~) -15 Launch Launch
f, n, d, d/f+1, 3 m, m 33,20 23(26~) -14 KND KND
f, n, d, d/f+1, 4 m, l 33,16 23(26~) -14 KND KND
f, n, d, d/f+3 h (TJ) 42 18~27 (21~) -9~0 KND KND
f, n, d, d/f+4 l 20 16(19~) -26 -3 OC (KND) KND
f, n, d, d/f+4 (Far) l 20 17(20~) -23 -3 OC (KND) KND
f, n, d, d/f+4, 4 l, l 20,16 17(20~) -23 KND KND
f, n, d, d/f+4, 1 l, m 20,40 17(20~) -16 KND KND
u/b+1+2 (to DVK) (DVK)   17(20~)      
DVK 1+2 h! 54 42~ KND KND KND
DVK 3+4 ! (TJ) 54 69 Air~ KND KND KND
DVK 3+4, 3+4 (Special) (TJ), ! (TJ) 54 113 Air~ KND KND KND
DVK d/f+1 m 14 15~16 -7~-6 +9~+10 +9~+10
DVK d/f+1, 2 m, m 14,14 15~16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
DVK u or u/f+1+2 (Sky)! 29 20~32 KND KND KND
DVK f, F+2 m 27(,4*3) 16(17~) -13 KND Throw(CS)
DVK f, n, d, d/f+1 When hit U/F m, (throw) 33,10 23 Air(26~) -15 Throw(KND) Throw(KND)
DVK SS+2 m 33 17(26~) -22 Launch Launch
DVK d+1+2 (Opponent Down) l(On grounded opponent) 25 24~25 -15~-13 KND KND