Tekken TR

Türkiye'nin İlk Tekken Hayran Sitesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Lars TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 12 10 0 +8 +8
3 h 21 15 -12 +5 +5
4 h 28 17 -7 KND KND
b+1 m 21 15~16 -9~-8 +4~+5 +4~+5
b+2 m 16 16 -7 +4 +4
b+3 m 18 19 -9 +4 +4
b+4 m 27(,25) 18 -8 +8 Throw(KND)
f+1 h 13 13 -8 +3 +3
f+2 h 13 12 -6 +3 +3
f+3 (to DEN) (DEN)   12      
f+4 m 16 17 -9 +7 +7
f, F+1 h 13 13(14~) -8 +3 +3
f, F+2 m 27 21(22~) -13 Launch Launch
f, F+3 m (TJ) 29 17(18~) -8 KND KND
f, F+4 l 18 20(21~) -31 +5 +5
d/b+1 l (TC) 12 17 RC -12 -1 -1
d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d/b+2 m 16 15 -8 +3 +3
d+2 m 21 18 0 OC +8 OC +8 OC
d/b+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
d+3 l 10 15 -14 -3 -3
d/b+4 l (TC) 22 21 RC -21 +2 OC KND
d+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 21 15~16 -12~-11 Launch Launch
WS+2 m 13 13 -9 +2 +2
WS+3 h 40 20 +7 KND KND
WS+4 m 21 11~12 -6~-5 +5~+6 +5~+6
d/f+1 m 18 13 -1 +5 +5
d/f+2 m 22 15 -9 +2 CS
d/f+3 m 20 16 -7 +3 +3
d/f+4 m 21 15 -8 +2 +2
u/b or u+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/f+1 h 16 13 -16 -5 -5
u/b or u or u/f+2 h 22 15 -12 +9 +9
u/b or u or u/f+3 m (TJ)(, m) 12(,12) 16~17 RC (,34) -21~-20 (13~12) Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b+4 m (TJ) 27 25 -9 KND KND
u or u/f+4 m (TJ) 27 25 -9 KND KND
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 m 27 15~16 (24~) -8~-7 KND KND
SS+3 h 21 15(16~) -12 +5 +5
SS+4 h 28 17(18~) -7 KND KND
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, m 9,13 10 -8 0 0
1, 1, 1 h, m, m 9,13,22 10 -12~-11 +3~+4 OC +3~+4 OC
1, 2 h, h 9,12 10 -1 +7 +7
1, 4 h, l 9,13 10 -12 +1 +1
2 h 12 10 0 +8 +8
2, 1 h, m 12,12 10 -7 +4 +4
2, 1, 3 h, m, m 12,12,24 10 -12 KND KND
2, 1, 4 h, m, h 12,12,32 10 -7 KND KND
3 h 21 15 -12 +5 +5
3, D h 21 15 RC -12 +5 +5
4 h 28 17 -7 KND KND
1+2 mm 13,27 15,41 -10 +3 +3
1+2, B (Cancel) m, (Special) 13 15 -9 -2 -2
f+1 h 13 13 -8 +3 +3
f+1, 2 h, m 13,14 13 -8 +3 +3
f+1, 2, F h, m, (SEN) 13,14 13 -5 +6 +6
f+1, 2, 3 h, m, m 13,14,27 13 -12 KND KND
f+1, 2, 3, D h, m, m, (DEN) 13,14,27 13 -9 KND KND
f+2 h 13 12 -6 +3 +3
f+2, 1 h, h 13,16 12 -6 +5 +5
f+2, 1, F h, h, (SEN) 13,16 12 -5 +6 +6
f+2, 4 h, h 13,29 12 -12 KND KND
f+4 m 16 17 -9 +7 +7
f+4, 1 m, m 16,10 17 -9 +2 +2
f+4, 1, 2 m, m, m 16,10,10 17 -10 +2 +2
f+4, 1, 2, 1 m, m, m, m 16,10,10,27 17 -14 KND KND
f+1+2 m 27 15 -14 CS CS
f+1+4 m 37 13 -18 KND KND
d/f+1 m 18 13 -1 +5 +5
d/f+2 m 22 15 -9 +2 CS
d/f+3 m 20 16 -7 +3 +3
d/f+3, D m, (DEN) 20 16 -8 +2 +2
d/f+3, 3 m, m 20,27 16 -20 KND KND
d/f+1+2 m 24 24~25 +2~+3 OC +7~+8 OC KND
d+2 m 21 18 0 OC +8 OC +8 OC
d+3 l 10 15 -14 -3 -3
d+3, 1 l, hh 10,5,13 15 -7 +4 +4
d+1+2 l (TC) 33 24 RC -20 KND KND
d/b+1 l (TC) 12 17 RC -12 -1 -1
d/b+1, 3 l, h 12,13 17 -12 -1 -1
d/b+1, 3, D l, h 12,13 17 RC -12 -1 -1
d/b+2 m 16 15 -8 +3 +3
d/b+2, F m, (SEN) 16 15 -5 +6 +6
d/b+2, 1 m, m 16,10 15 -8 +6 +6
d/b+2, 3 m, m 16,20 15 -13 0 +23(KND)
d/b+2, 3* (Very long hold) m, m 16,33 15 +8 KND KND
d/b+4 l (TC) 22 21 RC -21 +2 OC KND
d/b+1+2 m (TC) 24 26 -12 +5 CS
b+1 m 21 15~16 -9~-8 +4~+5 +4~+5
b+2 m 16 16 -7 +4 +4
b+2, 1 m, m 16,22 16 -10 +3 CS
b+2, 3 m, h 16,28 16 -8~-7 KND KND
b+3 m 18 20 -9 +4 +4
b+3, F m, (SEN) 18 20 -2 +11 +11
b+3, 4 m, h 18,29 20 -12 KND KND
b+4 m 27 18 -8 +8 Throw(KND)
b+4(CH in front) m, (throw) 32,25 18     Throw(KND)
b+1+2 mm 10,27 21,31 -11 KND KND
b+2+3 ! 60 80 KND KND KND
u/b or u or u/f+3 m (TJ)(, m) 12(,12) 16~17 RC (,34) -21~-20 (13~12) Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b+4 m (TJ) 27 25 -9 KND KND
u or u/f+4 m (TJ) 27 25 -9 KND KND
f, F+2 m 27 21(22~) -13 Launch Launch
f, F+2 When hit f m, (SEN) 27 21(22~)   Launch Launch
f, F+3 m (TJ) 29 18(19~) -8 KND KND
f, F+4 l 18 21(22~) -31 +5 +5
f, F+4, 3 l, m 18,27 21(22~) -16 -3 -3
f, F+1+2 m 27 16~17 (17~) -11~-10 KND KND
f, F+3+4 ll 14,20 19,29 (20~) -16 0 OC 0 OC
f, b+2 m 18 14(14~) -12 KND KND
f, b+2, 1 m, m 18,27 14(14~) -16~-15 KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 20~24 (23~) +8~+12 GB KND KND
WS+1 m 21 15~16 -12~-11 Launch Launch
WS+1 When hit f m, (SEN) 21 15~16   Launch Launch
WS+2 m 13 13 -9 +2 +2
WS+2, F m, (SEN) 13 13 -5 +6 +6
WS+2, D m, (DEN) 13 13 -12 -1 -1
WS+2, 1 m, m 13,22 13 -12~-11 OC +1~+2 OC KND
WS+3 h 40 20 +7 KND KND
FC+d/f+1+2 ll 13,13 18,31 -12 +1 +1
SS+2 m 27 15~16 (24~) -8~-7 KND KND
Opponent Down d+3+4 l 20 22 -14 -3 -3
Opponent Down d+3+4*, F l, (SEN) 20 22 -14 -3 -3
1+2+3+4 (Special)   22      
1+2+3+4, 2 m 27 16~17 (46~) -18~-17 Launch (JG?) Launch (JG?)
SEN only from certain moves (SEN)   16~17 (46~)      
SEN 1 m 36 12 -10 KND KND
SEN 2 l 27 22 RC -17 KND KND
SEN 3 m (TJ) 27 14 -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
SEN d/f+1 m 27 14 -16 KND KND
f+3 or From certain moves (to DEN) (DEN)   14      
DEN 1 h 18 11(26~) -4 +7 +7
DEN 1, F h, (SEN) 18 11(26~) -5 +6 +6
DEN 1, 2 h, h 18,27 11(26~) -6 KND KND
DEN 2 m 22 18(33~) -7 +7 CS
DEN 1+2 m 32 17~18 (32~) -3~-2 OC KND KND
DEN 2+3 h(Throw) 20,20 12(27~)   Throw(KND)  
DEN 2+3 (Opponent in air) Air throw 10,6 12(27~)   Throw(KND)  
u/b or u or u/f+3+4 (Special) (TJ)   Air      
u/b or u or u/f+3+4* h(Throw) 40(50) 25   Throw(KND)  
u/f+3+4, 1 l 22 23 RC(53~) -16 0 OC KND
u/f+3+4, 4 m 27(,20) 17~18 (37~) -8~-7 +8~+9 OC Throw(KND)