Tekken TR

Türkiye'nin İlk Tekken Hayran Sitesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Leo TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 12 11 -1 +5 +5
3 h 20 14 -8 +4 +4
4 h 22 12 -8 +6 Launch (JG?)
b+1 m 22 18 -12 +1 CS
b+2 m 14 17 -11 0 0
b+3 m 20 14 -7 +4 +4
b+4 m 20 18 -8 +5 +5
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 m 18 14 -5 +6 +6
f+3 h 31 20 0 +4 KND
f+4 m, (KNK) 18 17 +8 +14 +14
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 m 31 14(15~) -10 KND KND
f, F+3 m (TJ) 27 26~29 (27~) -4~-1 OC KND KND
f, F+4 m 21 19(20~) -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/b+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1 m 24 18~19 -1~0 +4~+5 OC KND
d/b+2 h 14 14 -17 +2 +8
d+2 m 31 21 +2 OC +6 OC KND
d/b+3 h 31 33 -8 Launch Launch
d+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
d/b+4 l (TC) 16(24) 20 -31 +2(KND) KND
d+4 l 13 16 -12 -1 -1
d+3+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+d/b or d+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 17 14~15 -8~-7 +4~+5 +4~+5
WS+2 m 20 16~17 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+3 m 17 13~14 -6~-5 +5~+6 +5~+6
WS+4 m 20 11 -5 +6 +6
d/f+1 m 17 13 -1 +7 +7
d/f+2 m 18 15~16 -13~-12 Launch (JG?)(-2) Launch (JG?)
d/f+3 m 29 17~18 -9~-8 KND KFUD
d/f+4 m 18 13 -6 +5 +5
u/b+1 (Special)(h or m punch parry)   13      
u+1 or u/f+1+2 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/f+1 h 10 13 -1 +6 +6
u/b or u+2 h 22 15 -12 +9 +9
u/f+2 m (TJ) 20 18~19 -14~-13 KND KND
u/b+3 m 33 21 -17 KND KND
u+3 m 27 17 -9 KND KND
u/f+3 m 28 17 -9 KND KND
u/b+4 m (TJ) 14 15~16 -19~-18 -8~-7 -8~-7
u+4 m (TJ) 20 15~16 -13~-12 KND Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 17 15~16 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 h 12 11(12~) -1 +5 +5
SS+3 h 20 14(15~) -8 +4 +4
SS+4 h 22 12(13~) -8 +6 Launch (JG?)
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 2 h, h 9,13 10 -1 +7 +7
1, 2, B h, h, (KNK) 9,13 10 -10 -2 -2
1, 2, 1 h, h, h 9,13,21 10 -5 +6 +9
1, 2, 1, 1 h, h, h, m 9,13,21,28 10 -14 KND KND
1, 2, 1, 4 h, h, h, h 9,13,21,40 10 -6 KND KND
1, 2, 4 h, h, l 9,13,20 10 -13 +3 +3
1, 4 h, h 9,22 10 -4 +5 Launch (JG?)
2 h 12 11 -1 +5 +5
2, 1 h, h 12,16 11 -7 +4 +4
2, 2 h, m 12,27 11 -15 KND KND
3 h 20 14 -8 +4 +4
3, 2 h, h 20,13 14 -2 +9 +9
3, 2, D h, h, (BOK) 20,13 14 -6 +5 +5
3, 2, 3 h, h, m (TJ) 20,13,35 14 -7 KND KFUD
3, 2, 3, B (Cancel) h, h 20,13 14 -15 -4 -4
3, 2, 4 h, h, m, (KNK) 20,13,18 14 +8 +14 +14
2+3 m(Absorbs 1 h/m hit) 28 30 -8 +5 KND
f+2 h 18 14 -5 +6 +6
f+2, 2 h, m 18,28 14 -12 +6 KND
f+3 h 31 20 0 +4 KND
f+3, D h, (BOK) 31 20 +1 +5 KND
f+1+2 m 43 18 -14 KND KND
f+2+3 h 28 20 -9 KND KND
d/f+1 m 17 13 -1 +7 +7
d/f+1, 2 m, h 17,27 13 -6 KND KND
d/f+2 m 18 15~16 -13~-12 Launch (JG?)(-2) Launch (JG?)
d/f+3 m 29 17~18 -9~-8 KND KFUD
d/f+1+2 m 17 17 -23 -11 -11
d/f+1+2, 1+2 m, m 17,14 17 -20 -9 +5
d/f+1+2, 1+2, qcf+2 m, m, m 17,14,29 17 -18 KND KND
d/f+2+3 l (TC) 25 23 RC -11 +5 KND
d+1 m 24 18~19 -1~0 +4~+5 OC KND
d+1, D m 24 18~19 RC -1~0 +4~+5 OC KND
d+2 m 31 21 +2 +6 OC KND
d+4 l 13 16 -12 -1 -1
d+4, 2 l, h 13,31 16 -5 KND KND
d/b+2 h 14 14 -17 +2 +8
d/b+2, 2 h, m 14,22 14 -7 +5 OC KND
d/b+3 h 31 33 -8 Launch Launch
d/b+4 (Close) l (TC) 24 20 -31 +2(KND) KND
d/b+4 l (TC) 16 20 -31 +2(KND) KND
d/b+4, 1 l (TC), m 16(24),40 20 -16 KND KND
d/b+1+2 m 22 21 -9 +7 +7
d/b+1+2, 1 m, m 22,27 21 -12 KND KND
d/b+1+2, D m, (BOK) 22 21 -12 +4 +4
b+1 m 22 18 -12 +1 CS
b+1, 4 m, m, (KNK) 22,18 18 +8 +14 +14
b+2 m 14 17 -11 0 0
b+2, 1 m, h 14,14 17 -4 +7 +7
b+2, 1+2 m, m 14,28 17 -11 OC +8 OC KND
b+3 m 20 14 -7 +4 +4
b+3, 1 m, m 20,21 14 -7 +4 +4
b+3, 1, B m, m, (KNK) 20,21 14 -11 0 0
b+3, 1, D m, m, (BOK) 20,21 14 -6 +5 +5
b+4 m 20 18 -8 +5 +5
b+4, 1+2 m, m 20,28 18 -9 KND KFUD
b+1+4 hl 13,20 19,21 -13 +3 +16 OC
b+1+4 (First hit only) h 13 19 -15 -4 -4
b+1+4 (Second hit only) l 20 21 -13 +3 +3
u/f+1 h 10 13 -1 +6 +6
u/f+1, 2 h, m 10,28 13 -14 KND KND
u/f+2 m (TJ) 20 18~19 -14~-13 KND KND
u/f+2, 1 m (TJ), m 20,18 18~19 -8 +4 FS(+9) 22
u+3 m (TJ) 27 17 -9 KND KND
u/f+3 m (TJ) 28 17 -9 KND KND
u/b+4 m (TJ) 14 15~16 -19~-18 -8~-7 -8~-7
u+4 m (TJ) 20 15~16 -13~-12 KND Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 17 15~16 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+2 m 31 14(15~) -10 KND KND
f, F+3 m (TJ) 27 26~29 (27~) -4~-1 OC KND KND
f, F+3, D m (TJ), (BOK) 27 26~29 (27~) +1~+4 OC KND KND
f, F+4 m 21 19(20~) -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+4, 3 m, h 21,16 19(20~) -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+4, 3, 4 m, h, l (TC) 21,16,20 19(20~) -31 KND KND
b, B+1+2 ! 81 70(71~) KND KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 23~26 (26~) +9~+12 GB KND KND
WS+1 m 17 14~15 -8~-7 +4~+5 +4~+5
WS+1, 4 m, l 17,16 14~15 -12 -1 -1
WS+1, 4, 1 m, l, m 17,16,32 14~15 -14 KND KND
WS+2 m 20 16~17 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+3 m 17 13~14 -6~-5 +5~+6 +5~+6
WS+3, 1 m, m 17,14 13~14 -15 +3 +3
WS+3, 1, 2 m, m, h 17,14,24 13~14 -18 KND KND
WS+4 m 20 11 -5 +6 +6
WS+1+2 m 29 14 -14 +18(KND) +18(KND)
FC+d/f+3 l 28 23 RC -14 KND KND
SS+1+2 m 40 19(28~) -10 KND KND
BT 1+2 m 28 11 -20 KND KFUD
Opponent Down d+3+4 On grounded opponent(l) 24 24 -13 +3 +3
1+2+3+4 (Special)   24      
1+2+3+4, b+3 m 24 14(79~) -7 +4 +4
1+2+3+4, b+3, 1 m, m 24,21 14(79~) -7 +4 +4
1+2+3+4, b+3, 1, 2 m, m, m 24,21,27 14(79~) -15 KND KND
1+2+3+4, d/b+4 l (TC) 19(28) 20(85~) -31 KND KND
1+2+3+4, d/b+4, 1 l, m 19(28),40 20(85~) -16 KND KND
1+2+3+4, d/b+4, 1, 2 l, m, m 19(28),40,27 20(85~) -15 KND KND
f+4 m, (KNK) 18 17 +8 +14 +14
b+3+4 (KNK)   17      
f+4, d/f or KNK d/f (to CD) m, (CD) 18 17 RC -5 +1 +1
KNK 1 h 18 18~19 -9~-8 +2~+3 +2~+3
KNK 1, 2 h, m 18,22 18~19 -12 +7 KND
KNK 1, D m, (BOK) 18 18~19 -7~-6 +4~+5 +4~+5
KNK 2 h 24 15 -4 +7OB CS
KNK 3 m (TJ) 22 20 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
KNK 3, 4 m (TJ), m 22,25 20 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
KNK 4 l 24 20 -19 -3 +7
d+1+2 or FC+d/b or d+1+2 (Special) (TC)(BOK)   ( RC)      
BOK 1 m 18 13(33~) -4 +9 +9
BOK 1, 2 m, m 18,27 13(33~) -14 +2 +2
BOK 2 m 27 19(39~) -11 Launch(JG?) Launch(JG?)
BOK 3 h (TJ) 40 21~22 (41~) +9 KND KND
BOK 4 m, (KNK) 18 20(40~) +8 +14 +14
BOK 1+2 h(Absorbs 1 h/m hit) 40 26(46~) -9 KND KND
qcf or KNK D/F (CD)   26(46~)      
qcf+1 l (TC) 22 18 RC(20~) -13 -2 -2
qcf+2 (Close) m 32 16(18~) -4 +9 KND
qcf+2 m 21 16(18~) -4 +9 KND
qcf+2, B m, (KNK) 21(32) 16(18~) -5 +8 KND
qcf+3 m 17 13~14 (15~) -6~-5 +5~+6 +5~+6
qcf+3, 1 m, m 17,14 13~14 (15~) -15 +3 +3
qcf+3, 1, 2 m, m, h 17,14,24 13~14 (15~) -18 KND KND
qcf+4 m 20 11(13~) -5 +6 +6
qcf+1+2 m 29 14(16~) -14 +18(KND) +18(KND)
qcf+3+4 mm (TJ) 8,27 18,24~25 (20~) -6~-5 KND KND
qcf+3+4 (First hit only, Second hit miss) m (TJ) 8 18(20~) - - -