Tekken TR

Türkiye'nin İlk Tekken Hayran Sitesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Michelle TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 10 10 -2 +7 +7
3 h 33 14 -16 KND KND
4 h 21 11 -12 -3 Launch (JG?)
b+1 m 24 18 -10 -2 OC KND
b+2 h 16 13 -10 +1 +1
b+3 l (TC) 22 27~29 RC -13~-11 +4~+6 OC KND
b+4 h 22 18 +1 KND KND
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 h 16 14 -6 +3 +5
f+3 (Special) (TJ)   14      
f+4 h 21 11 -12 -3 Launch (JG?)
f, F+1 m 10 11(12~) -2 +4 +7
f, F+2 m 28 18~19 RC (19~) -14~-13 -6~-5 OC KND
f, F+3 m 27 12(13~) -14 KND KND
f, F+4 h 21 11(12~) -2 -3 Launch (JG?)
d/b+1 m (TC) 21 19 -10 +7 CS
d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d/b+2 m 17 15 -10 +1 +1
d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
d/b+3 l (TC) 16 15~16 RC -17~-16 -6~-5 -6~-5
d+3 l 13 13 -12 -1 +4 OC
d/b or d+4 l (TC) 13 20 RC -12 -12 -12
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+d/b or d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+d/b or d+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 20 16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+2 m 22 18~19 -17~-16 -9~-8 -6~-5
WS+3 m 28 15 -7 KND KND
WS+4 m 28 11~12 -15~-14 KND KND
d/f+1 m 21 14 -5 +1(+14) +1(+14)
d/f+2 m 10 16 -9 +2 +8
d/f+3 m 21 14~15 -7~-6 +6~+7 +6~+7
d/f+4 m 16 14 -10 +1 +1
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/b or u or u/f+2 h 22 15~16 -12~-11 +9~+10 GB +9~+10 GB
u/b+3 m (TJ) 18 15~16 -22~-21 -11~-10 -11~-10
u+3 m (TJ) 21 15~16 -20~-19 KND KND
u/f+3 m (TJ) 24 15~16 -16~-15 KND KND
u/b+4 m (TJ) 18 15~16 -24~-23 -13~-12 -13~-12
u+4 m (TJ) 21 15~16 -20~-19 KND KND
u/f+4 m (TJ) 10 15 -9 +5 +5
u/f, n+4 m (TJ) 33 23 -18 Launch (JG?) Launch (JG?)
SS+1 m 24 15(24~) -11 KND KND
SS+2 m 24 18 RC(27~) -5 +3 +3
SS+3 m 31 20(29~) -2 KND KND
SS+4 h 21 11(12~) -12 -3 Launch (JG?)
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, m 9,16 10 -11~-10 0~+1 0~+1 OC
1, 1, 1 h, m, m 9,16,21 10 -12~-11 +26~+27 (KND) +26~+27 (KND)
1, 1, 2 h, m, m 9,16,27 10 -9 KND CS(12)
1, 1, 4 h, m, l 9,16,16 10 -12 +5 OC +5 OC
1, 2 h, h 9,10 10 -1 +5 +5
1, 2, 3 or 4 (After stance ends) h, h, (CES) 9,10 10 -9 -3 -3
1, 2, 3 or 4 h, h, (CES) 9,10 10 +1 +7 +7
1, 2, 1 h, h, m 9,10,13 10 -13 +3 +3
1, 2, 1, 1 h, h, m, l 9,10,13,18 10 -17 KND KND
2 h 10 10 -2 +7 +7
2, b (Only when hit ) h 10 12 -8 +4OB +4OB
2, b (Only when hit ) (Just frame) h 10 10 -2 +4OB +4OB
After spin behind 1+2 h 27 16   KND  
4 h 21 11 -12 -3 Launch (JG?)
4, 4 h, l (TC) 21,16 11 RC -15 -1 -1
4, 4, 1 h, l (TC), m 21,16,28 11 -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
4, 4, 1~2 h, l (TC), m 21,16,27 11 -9 KND CS(12)
4, 4, 4 h, l (TC), h 21,16,31 11 -6 KND KND
4, 4, D+4 h, l (TC), l (TC) 21,16,13 11 RC -19 -8 -8
4~2 (First hit only) l 9 15(16~) -12 -4 -4
4~2 lh 9,6 15,17 (16~) -12 -4 +1
4~2, 1 lh, m 9,6,28 15,17 (16~) -16 KND KND
1+2 m 18 18 -5 -5 +6
1+2, 4 m, h 18,22 18 -12 -1 +4
1+2, 4b, f, 1+2 m, h, m 18,22,33 18 -10 KND KND
1+4 ml 16,16 17~19 ,45 -10 +7 OC +7 OC(KND)
f+2 h 16 14 -6 +3 +5
f+2, 1 h, m 16,6 14 -13 -2 +4
f+2, 1, 2 h, m, m 16,6,27 14 -24 Launch Launch
f+1+2 m (TC) 31 20 -9 +19(KND) Launch
f+1+4 ! 40 67 Launch Launch Launch
d/f+1 m 21 14 -5 +1(+14) +1(+14)
d/f+2 m 10 16 -9 +2 +8
d/f+2, 1 m, m 10,21 16 -18~-17 Launch Launch
d/f+2, 3 (After stance ends) m, (Special) (TJ) 10 16 -25 -14 -8
d/f+2, 3 m, (Special) (TJ) 10 16 0 +11 +17
d/f+2, 4 m, h 10,24 16 -6 +5 Launch (JG?)
d/f+3 m 21 14~15 -7~-6 +6~+7 +6~+7
d/f+4 m 16 14 -10 +1 +1
d/f+4, 2 m, m 16,10 14 -16 -5 -5
d/f+4, 2, 3 m, m, h 16,10,27 14 -9 KND KND
d/f+4, 2b, F, 1 m, m, m 16,10,27 14 -17 KND KND
d/f+3+4 mm 8,20 24,33 -19 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+3+4 (First hit only) m 8 24 -27 -16 -16
d+2 Sm 10 11 RC -4 +7 +7
d+2, 3 Sm, m 10,16 11 -10 +1 +1
2+3 Sm, m 10,16 11,37 -10 +1 +1
d+2, 3, 1 Sm, m, m 10,16,40 11,37 -13 Launch(JG?) Launch(JG?)
d+3 l 13 13 -12 -1 +4 OC
d/b or d+4 l (TC) 13 20 RC -12 -12 -12
d+4, 1 l (TC), m 13,28 20 -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
d+4, 1~2 l (TC), m 13,27 20 -9 KND CS(12)
d+4, 4 l (TC), h 13,31 20 -6 KND KND
d+4, D+4 l (TC), l (TC) 13,13 20 RC -19 -8 -8
d+1+2 m 36 16 -12 KND KND
d/b+1 m (TC) 21 19 -10 +7 CS
d/b+2 m 17 15 -10 +1 +1
d/b+2, 1 m, l 17,14 15 -16 -8 -4
d/b+2, 2 m, m 17,20 15 -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/b+3 l (TC) 16 15~16 RC -17~-16 -6~-5 -6~-5
d/b+1+2 h 16 16 -13 -1 CS
d/b+1+2, 1 h, h 16,21 16 +1 KND CS
b+1 m 24 18 -10 -2 OC KND
b+2 h 16 13 -10 +1 +1
b+2, 3 h, m 16,18 13 -14~-13 -3~-2 CS
b+2, 3, 1+2 h, m, m (TC) 16,18,27 13 -10 CS CS
b+3 l (TC) 22 27~29 RC -13~-11 +4~+6 OC KND
b+3, 4 l (TC), l (TC) 22,13 27~29 -8 KND KND
b+4 h 22 18 +1 KND KND
b+1+2 m 31 21 -13 CS CS
u/f+4 m (TJ) 10 15 -9 +5 +5
u/f+4, 3 m (TJ), m (TJ) 10,13 15 -16 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+4, 3, 1 m (TJ), m (TJ), m 10,13,28 15 -6 KND KND
u/f+4, 3, 1* m (TJ), m (TJ), m 10,13,33 15 -2 KND KND
u/f+3+4 m (TJ) 37 35~41 -18~-12 KND KND
f, F+1 m 10 11(12~) -2 +4 +7
f, F+1, 4 m, h 10,22 11(12~) -8~-7 KND KND
f, F+2 m 28 18~19 RC (19~) -14~-13 -6~-5 OC KND
f, F+3 m 27 12(13~) -14 KND KND
f, F+1+2 h 45 13(14~) -9 KND KND
d, d/f+1 m 18 11(12~) -6 0 +5
d, d/f+1, 3 or 4 (After stance ends) m, (CES) 18 11(12~) -8 -2 -2
d, d/f+1, 3 or 4 m, (CES) 18 11(12~) +2 +10 +10
d, d/f+1, 2 m, m 18,28 11(12~) -13 KND KND
qcf+2 h 24 15(15~) -8 Launch Launch
f, f, f+1 or WR+1 h 37 12(15~) +7 KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 23(26~) -4 KND KND
WS+1 m 20 16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+1~2 m 27 32 -9 KND CS(12)
WS+2 m 22 18~19 -17~-16 -9~-8 -6~-5
WS+2, 1 m, h 22,13 18~19 +1 KND CS
WS+2, 2 m, m 22,21 18~19 -16 KND KND
WS+2, 2* m, m 22,27 18~19 0 KND KND
WS+2, 2*, 1+2 m, m, m (TJ) 22,27,21 18~19 -16 KND KND
WS+2, jd+4 m, l (TC) 24,14 18~19 RC   +1  
WS+2, jd+4, j1 m, l (TC), m 24,14,25 18~19   Launch (JG?)  
WS+3 m 28 15 -7 KND KND
WS+4 m 28 11~12 -15~-14 KND KND
FC+d/f+2 or f, f, f+2 m 28 12 -14 KND KND
FC+d/f+4 l (TC) 16 16 RC -14 -3 -3
FC+d/f+4, 3 l (TC), m (TJ) 16,20 16 -16~-12 KND KND
SS+1 m 24 15(24~) -11 KND KND
SS+2 m 24 18 RC(27~) -5 +3 +3
SS+2~1 m 24 35(44~) -11 KND KND
SS+3 m 31 20(29~) -2 KND KND
SS+3+4 mm 13,20 22(31~) ,32~33 -21~-20 Launch (JG?) Launch (JG?)
3+4 (SSR) (CES)   22(31~) ,32~33      
u+3+4 or d+3+4 (SSL) (CES)   22(31~) ,32~33      
CES 1 h 18 15(31~) 0 +6 CS
CES 2 m 27 22(38~) -9 KND CS(12)
CES 3 m 24 18~19 (35~) -17~-16 -12~-11 FS(-5)
CES 3, 1 m, m (TC) 24,33 18~19 (35~) -4 KND KND
CES 4 l (TC) 16 19 RC(36~) -21 +6 OC(KND) +6 OC(KND)
CES 4, 1+2 l (TC), m 16,33 19(36~) -15 KND KND
CES 1+2 m 24 19(37~) -10 -1 OC KND
f+3 (Special) (TJ)   19(37~)      
f+3, d/b or D (Special) (TJ)   RC      
f+3~1 (Special) (TJ), h (TJ) 33 7~13 (19~) -9~-3 KND KND
f+3, 2 (Special) (TJ), m 31 16(31~) -14 KND KND
f+3, 4 (Special) (TJ), l 20 18(33~) -12 +5 OC KND