Michelle TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 10 10 -2 +7 +7
3 h 33 14 -16 KND KND
4 h 21 11 -12 -3 Launch (JG?)
b+1 m 24 18 -10 -2 OC KND
b+2 h 16 13 -10 +1 +1
b+3 l (TC) 22 27~29 RC -13~-11 +4~+6 OC KND
b+4 h 22 18 +1 KND KND
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 h 16 14 -6 +3 +5
f+3 (Special) (TJ)   14      
f+4 h 21 11 -12 -3 Launch (JG?)
f, F+1 m 10 11(12~) -2 +4 +7
f, F+2 m 28 18~19 RC (19~) -14~-13 -6~-5 OC KND
f, F+3 m 27 12(13~) -14 KND KND
f, F+4 h 21 11(12~) -2 -3 Launch (JG?)
d/b+1 m (TC) 21 19 -10 +7 CS
d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d/b+2 m 17 15 -10 +1 +1
d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
d/b+3 l (TC) 16 15~16 RC -17~-16 -6~-5 -6~-5
d+3 l 13 13 -12 -1 +4 OC
d/b or d+4 l (TC) 13 20 RC -12 -12 -12
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+d/b or d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+d/b or d+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 20 16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+2 m 22 18~19 -17~-16 -9~-8 -6~-5
WS+3 m 28 15 -7 KND KND
WS+4 m 28 11~12 -15~-14 KND KND
d/f+1 m 21 14 -5 +1(+14) +1(+14)
d/f+2 m 10 16 -9 +2 +8
d/f+3 m 21 14~15 -7~-6 +6~+7 +6~+7
d/f+4 m 16 14 -10 +1 +1
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/b or u or u/f+2 h 22 15~16 -12~-11 +9~+10 GB +9~+10 GB
u/b+3 m (TJ) 18 15~16 -22~-21 -11~-10 -11~-10
u+3 m (TJ) 21 15~16 -20~-19 KND KND
u/f+3 m (TJ) 24 15~16 -16~-15 KND KND
u/b+4 m (TJ) 18 15~16 -24~-23 -13~-12 -13~-12
u+4 m (TJ) 21 15~16 -20~-19 KND KND
u/f+4 m (TJ) 10 15 -9 +5 +5
u/f, n+4 m (TJ) 33 23 -18 Launch (JG?) Launch (JG?)
SS+1 m 24 15(24~) -11 KND KND
SS+2 m 24 18 RC(27~) -5 +3 +3
SS+3 m 31 20(29~) -2 KND KND
SS+4 h 21 11(12~) -12 -3 Launch (JG?)
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, m 9,16 10 -11~-10 0~+1 0~+1 OC
1, 1, 1 h, m, m 9,16,21 10 -12~-11 +26~+27 (KND) +26~+27 (KND)
1, 1, 2 h, m, m 9,16,27 10 -9 KND CS(12)
1, 1, 4 h, m, l 9,16,16 10 -12 +5 OC +5 OC
1, 2 h, h 9,10 10 -1 +5 +5
1, 2, 3 or 4 (After stance ends) h, h, (CES) 9,10 10 -9 -3 -3
1, 2, 3 or 4 h, h, (CES) 9,10 10 +1 +7 +7
1, 2, 1 h, h, m 9,10,13 10 -13 +3 +3
1, 2, 1, 1 h, h, m, l 9,10,13,18 10 -17 KND KND
2 h 10 10 -2 +7 +7
2, b (Only when hit ) h 10 12 -8 +4OB +4OB
2, b (Only when hit ) (Just frame) h 10 10 -2 +4OB +4OB
After spin behind 1+2 h 27 16   KND  
4 h 21 11 -12 -3 Launch (JG?)
4, 4 h, l (TC) 21,16 11 RC -15 -1 -1
4, 4, 1 h, l (TC), m 21,16,28 11 -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
4, 4, 1~2 h, l (TC), m 21,16,27 11 -9 KND CS(12)
4, 4, 4 h, l (TC), h 21,16,31 11 -6 KND KND
4, 4, D+4 h, l (TC), l (TC) 21,16,13 11 RC -19 -8 -8
4~2 (First hit only) l 9 15(16~) -12 -4 -4
4~2 lh 9,6 15,17 (16~) -12 -4 +1
4~2, 1 lh, m 9,6,28 15,17 (16~) -16 KND KND
1+2 m 18 18 -5 -5 +6
1+2, 4 m, h 18,22 18 -12 -1 +4
1+2, 4b, f, 1+2 m, h, m 18,22,33 18 -10 KND KND
1+4 ml 16,16 17~19 ,45 -10 +7 OC +7 OC(KND)
f+2 h 16 14 -6 +3 +5
f+2, 1 h, m 16,6 14 -13 -2 +4
f+2, 1, 2 h, m, m 16,6,27 14 -24 Launch Launch
f+1+2 m (TC) 31 20 -9 +19(KND) Launch
f+1+4 ! 40 67 Launch Launch Launch
d/f+1 m 21 14 -5 +1(+14) +1(+14)
d/f+2 m 10 16 -9 +2 +8
d/f+2, 1 m, m 10,21 16 -18~-17 Launch Launch
d/f+2, 3 (After stance ends) m, (Special) (TJ) 10 16 -25 -14 -8
d/f+2, 3 m, (Special) (TJ) 10 16 0 +11 +17
d/f+2, 4 m, h 10,24 16 -6 +5 Launch (JG?)
d/f+3 m 21 14~15 -7~-6 +6~+7 +6~+7
d/f+4 m 16 14 -10 +1 +1
d/f+4, 2 m, m 16,10 14 -16 -5 -5
d/f+4, 2, 3 m, m, h 16,10,27 14 -9 KND KND
d/f+4, 2b, F, 1 m, m, m 16,10,27 14 -17 KND KND
d/f+3+4 mm 8,20 24,33 -19 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+3+4 (First hit only) m 8 24 -27 -16 -16
d+2 Sm 10 11 RC -4 +7 +7
d+2, 3 Sm, m 10,16 11 -10 +1 +1
2+3 Sm, m 10,16 11,37 -10 +1 +1
d+2, 3, 1 Sm, m, m 10,16,40 11,37 -13 Launch(JG?) Launch(JG?)
d+3 l 13 13 -12 -1 +4 OC
d/b or d+4 l (TC) 13 20 RC -12 -12 -12
d+4, 1 l (TC), m 13,28 20 -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
d+4, 1~2 l (TC), m 13,27 20 -9 KND CS(12)
d+4, 4 l (TC), h 13,31 20 -6 KND KND
d+4, D+4 l (TC), l (TC) 13,13 20 RC -19 -8 -8
d+1+2 m 36 16 -12 KND KND
d/b+1 m (TC) 21 19 -10 +7 CS
d/b+2 m 17 15 -10 +1 +1
d/b+2, 1 m, l 17,14 15 -16 -8 -4
d/b+2, 2 m, m 17,20 15 -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/b+3 l (TC) 16 15~16 RC -17~-16 -6~-5 -6~-5
d/b+1+2 h 16 16 -13 -1 CS
d/b+1+2, 1 h, h 16,21 16 +1 KND CS
b+1 m 24 18 -10 -2 OC KND
b+2 h 16 13 -10 +1 +1
b+2, 3 h, m 16,18 13 -14~-13 -3~-2 CS
b+2, 3, 1+2 h, m, m (TC) 16,18,27 13 -10 CS CS
b+3 l (TC) 22 27~29 RC -13~-11 +4~+6 OC KND
b+3, 4 l (TC), l (TC) 22,13 27~29 -8 KND KND
b+4 h 22 18 +1 KND KND
b+1+2 m 31 21 -13 CS CS
u/f+4 m (TJ) 10 15 -9 +5 +5
u/f+4, 3 m (TJ), m (TJ) 10,13 15 -16 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+4, 3, 1 m (TJ), m (TJ), m 10,13,28 15 -6 KND KND
u/f+4, 3, 1* m (TJ), m (TJ), m 10,13,33 15 -2 KND KND
u/f+3+4 m (TJ) 37 35~41 -18~-12 KND KND
f, F+1 m 10 11(12~) -2 +4 +7
f, F+1, 4 m, h 10,22 11(12~) -8~-7 KND KND
f, F+2 m 28 18~19 RC (19~) -14~-13 -6~-5 OC KND
f, F+3 m 27 12(13~) -14 KND KND
f, F+1+2 h 45 13(14~) -9 KND KND
d, d/f+1 m 18 11(12~) -6 0 +5
d, d/f+1, 3 or 4 (After stance ends) m, (CES) 18 11(12~) -8 -2 -2
d, d/f+1, 3 or 4 m, (CES) 18 11(12~) +2 +10 +10
d, d/f+1, 2 m, m 18,28 11(12~) -13 KND KND
qcf+2 h 24 15(15~) -8 Launch Launch
f, f, f+1 or WR+1 h 37 12(15~) +7 KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 23(26~) -4 KND KND
WS+1 m 20 16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+1~2 m 27 32 -9 KND CS(12)
WS+2 m 22 18~19 -17~-16 -9~-8 -6~-5
WS+2, 1 m, h 22,13 18~19 +1 KND CS
WS+2, 2 m, m 22,21 18~19 -16 KND KND
WS+2, 2* m, m 22,27 18~19 0 KND KND
WS+2, 2*, 1+2 m, m, m (TJ) 22,27,21 18~19 -16 KND KND
WS+2, jd+4 m, l (TC) 24,14 18~19 RC   +1  
WS+2, jd+4, j1 m, l (TC), m 24,14,25 18~19   Launch (JG?)  
WS+3 m 28 15 -7 KND KND
WS+4 m 28 11~12 -15~-14 KND KND
FC+d/f+2 or f, f, f+2 m 28 12 -14 KND KND
FC+d/f+4 l (TC) 16 16 RC -14 -3 -3
FC+d/f+4, 3 l (TC), m (TJ) 16,20 16 -16~-12 KND KND
SS+1 m 24 15(24~) -11 KND KND
SS+2 m 24 18 RC(27~) -5 +3 +3
SS+2~1 m 24 35(44~) -11 KND KND
SS+3 m 31 20(29~) -2 KND KND
SS+3+4 mm 13,20 22(31~) ,32~33 -21~-20 Launch (JG?) Launch (JG?)
3+4 (SSR) (CES)   22(31~) ,32~33      
u+3+4 or d+3+4 (SSL) (CES)   22(31~) ,32~33      
CES 1 h 18 15(31~) 0 +6 CS
CES 2 m 27 22(38~) -9 KND CS(12)
CES 3 m 24 18~19 (35~) -17~-16 -12~-11 FS(-5)
CES 3, 1 m, m (TC) 24,33 18~19 (35~) -4 KND KND
CES 4 l (TC) 16 19 RC(36~) -21 +6 OC(KND) +6 OC(KND)
CES 4, 1+2 l (TC), m 16,33 19(36~) -15 KND KND
CES 1+2 m 24 19(37~) -10 -1 OC KND
f+3 (Special) (TJ)   19(37~)      
f+3, d/b or D (Special) (TJ)   RC      
f+3~1 (Special) (TJ), h (TJ) 33 7~13 (19~) -9~-3 KND KND
f+3, 2 (Special) (TJ), m 31 16(31~) -14 KND KND
f+3, 4 (Special) (TJ), l 20 18(33~) -12 +5 OC KND