Alisa TEKKEN 7 Frame Data

Basic Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
1 h 7 10 +1 +8 +8  
2 h 10 12 -6 +5 +5  
3 m 12 14~15 -12~-11 -1~0 -1~0  
4 h 24 13 -5 KND KND Tail spin, Homing
b+1 m 15 15~16 RC -5~-4 +8~+9 +8~+9  
b+2 m 12 18 -12 -2 -2  
b+3 m 26 20~21 -8~-7 KND KND Homing
b+4 m (TJ) 17 15~16 -12~-11 -3~-2 CS  
f+1 h 7 10 +1 +8 +8  
f+2 m 12 17 -4 +7 +7  
f+3 h 13 14~15 -14~-13 -3~-2 -3~-2  
f+4 m 14 16 -12 -2 -2 Homing
f, F+1 h 7 10(11~) +1 +8 +8  
f, F+2 m (TJ) 18 16~17 (17~) -18~-17 KND KND  
f, F+3 m 12 18~19 (19~) -18~-17 -6~-5 -6~-5  
f, F+4 m 18 19~22 (20~) -11~-8 Throw(+5OB) Throw(+5OB)  
d+1 Sm (TC) 5 10 RC(cs4) -5 +6 +6  
d+2 m 17 24~25 -14~-13 +2~+3 OC +2~+3 OC  
d+3 l (TJ), (Special) (TC) 17 23?s~ -19?s~ +9~+13? KND  
d+4 l 15 17 -16 -5 -5  
d/b+1 (Special) (TC)   RC(cs4)        
d/b+2 m 17 18 -18 -5 -5  
d/b+3 l (TC) 11 16 RC(cs4) -12? -2? +5  
d/b+4 l (TC) 23 23~24 (cs6) -18~-17 KND KND  
FC+1 Sm (TC) 5 10 RC -5 +6 +6  
FC+2 Sm (TC) 8 11 RC -4 +7 +7  
FC+3 l (TC) 12 16 RC -17 -3 -3  
FC+4 l (TC) 10 12 RC -15 -4 -4  
WS+1 m 12 13? -12 -1 -1  
WS+2 m 24 17~18 -13~-12 Launch Launch  
WS+3 m, (Special) 18 19 Air -137 -124 -124  
WS+4 m 15 11 -5 +6 +6  
d/f+1 m 10 13 -6 +5 +8  
d/f+2 m 16 16~17 -9~-8 Launch (JG?)(+7) Launch (JG?)  
d/f+3 m 14 16 -12 -1 -1  
d/f+4 m 13 12 -7 +4 +4  
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 12 18 -8 +3 +3  
u/b or u or u/f+2 h 17 15~16 -12~-11 +9~+10 GB +9~+10 GB  
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 15 20( Air) -55 -29(SH) -29(SH)  
u/b+4 m (TJ) 10 17~18 -9~-8 +7~+8 +7~+8  
u or u/f+4 m (TJ) 10 15~16 -15~-14? + +  
SS+1 h 7 10(11~) +1 +8 +8  
SS+2 h 10 12(13~) -6 +5 +5  
SS+3 m 12 14~15 (15~) -12~-11 -1~0 -1~0  
SS+4 l 15 24(33~) -12 -1 +7  
BT 1 or 2 h 15 8 -8 +3 +3  
BT 3 h 25 10 -8 KND KND  
BT 4 m (TJ) 20 16~17 RBT -3~-2 KND KND  
BT d+1 or 2 Sm 10 10s -2 +9 +9  
BT d+3 or 4 l 12 10s -11 +3 +3

Special Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
in rage b+1+2 in rage DES b+1+2 h x 6, (DES) 55 13(~43?) pc8~ +1 KND KND Rage art
in rage f+2+3 m (TJ)m 12,25 16~17 ,36~37 0~+1 SPD SPD Rage art, Tail spin
in rage f+2+3, 3+4 m (TJ)m, (SBT) 12,25 16~17 ,36~37 +5~+6 SPD SPD Rage art, Tail spin
in rage f+2+3, f+3+4 m (TJ)m, (DBT) 12,25 16~17 ,36~37 +5~+6 SPD SPD Rage art, Tail spin
1 h 7 10 +1 +8 +8  
1, 1 h, h 7,18 10 -3 +5 KND  
1, 1, 1+2 h, h, (DES) 7,18 10 -3 +5 KND  
1, 2 h, h 7,10 10 -2 +4 +9  
1, 2, 2 h, h, l 7,10,17 10 -11~-10 +2~+3 KND  
1, 2, 2* h, h, l 7,10,22 10 -10~-9 KND KND  
1, 2, 4 h, h, h 7,10,21 10 -5~-4 KND KND Tail spin
2 h 10 12 -6 +5 +5  
2, 3 h, m 10,7 12 -10~-9 +1~+2 +1~+2  
2, 3, 3 h, m, m (TJ) 10,7,20 12a -11~-9 KND KND Tail spin
2, 3, 4 h, m, l (TJ) 10,7,20 js24~ -19~-16 KND KND  
2, 4 h, h 10,21 24~ -5~-4 KND KND Tail spin
3 m 12 14~15 -12~-11 -1~0 -1~0  
3, 2 m, m x 5, (DES) 12,4*5 14~15 -9 +1 +1  
4 h 24 13~14 -5~-4 KND KND Tail spin, Homing
1+2 m (TJ) 21 33~34 js7~ -5~-4 KND KND  
f+2 m 12 17~18 -4~-3 +7~+8 +7~+8  
f+2, 1 m, m, (DES) 12,20 17~18 -20~-19 CS CS  
f+2, 1+2 m, (DES) 12 17~18 -4~-3 +7~+8 +7~+8  
f+2, 3 m, h (TJ) 12,8 js17~ -8 +4 +4  
f+2, 3, f m, h (TJ), (Special) 12,8 17~a -12 0 0  
f+2, 3, 3 m, h (TJ), m 12,8,20 js1~12 -10~-9 ED ED  
f+3 h 13 14~15 -14~-13 -3~-2 -3~-2  
f+3, 2 h, h, (DES) 13,20 14~15 -4~-2 KND KND Tail spin
f+3, 1+2 h, m, (DES) 13,25 14~15 -13~-12 CS CS  
f+4 m 14 16 -12 -2 -2 Homing
f+4, 1 m, h 14,14 16 -9~-8 KND KND  
f+4, 1, 4 m, h, m 14,14,24 16 -14~+12 (-12) KND KND  
f+1+2 m 25 14~15 -12~-11 +7~+8 +7~+8  
f+1+2, 3+4 m, (Special) (TJ)(SBT) 25 14~15a -16~-15 +3~+4 +3~+4  
f+1+2, f+3+4 m, (Special) (TJ)(DBT) 25 14~15a -16~-15 +3~+4 +3~+4  
d/f+1 m 10 13 -6 +5 +8  
d/f+1, 1 m, h 10,20 13 +1~+2 +8~+9 +8~+9  
d/f+1, 1, 2 m, h, h x 7, (DES) 10,20,4*7 13 +6 +8 +8  
d/f+1, 4 m, m 10,17 13 -9~-8 +5~+6s KND  
d/f+2 m 16 16~17 -9~-8 Launch (JG?)(+7) Launch (JG?)  
d/f+3 m 14 16 -9 +1 +1  
d/f+3, 3 m, l 14,17 16 -12~-11 +1~+2 KND  
d/f+4 m 13 12 -7 +4 +4  
d/f+1+2 m, (DES) 25 18~19 -11~-10 CS CS  
d+2 m 17 24~26 -14~-12 +2~+4s +2~+4s  
d+2, 4 m, m 17,24 24~26a -13~-10 KND KND  
d+2, 4, 1+2 m, m, (DES) 17,24 24~26a -13~-10 KND KND  
d+3 l (TJ), (Special) (TC) 17 23~32s js9~ +1~+10 +19~+28s KND  
d+3 (After stance ends) l (TJ), (Special) (TC) 17 23~32s js9~ -19~-10s -1~+8s KND  
d+4 l 15 17~18 -16~-15 -5~-4 -5~-4  
d+4, 1+2 l, h 15,20 17~18 -1~0 KND KND Tail spin
d+3+4 l (TJ) 20 27~28 js5~ cs20~ -37 KND KND Homing
d+3+4, 1+2 l (TJ), (DES) 20 27~28 js5~ cs20~   KND KND Homing
d/b+2 m 17 18~19 -18~-17 -5~-4 -5~-4  
d/b+2, 2 m, m 17,13 18~19 -10~-9 +14~+15 (SH) +14~+15 (SH)  
d/b+2, 2, 1+2 m, m, (DES) 17,13 18~19 -10~-9 +14~+15 (SH) +14~+15 (SH)  
d/b+3 l (TC) 11 16s cs4~ -12 -1 +4  
d/b+4 l (TC) 23 24~25a cs6~ -17~-16 KND KND  
b+1 m 15 15~16s -5~-4 +8~+9 +8~+9  
b+1, 1+2 m, Sm, m 15,1,30 15~16 -16~-14 Launch Launch  
b+2 m 12 18 -12 -2 -2  
b+2, 1 m, m 12,17 18 -13~-12 +3~+4s KND  
b+2, 4 m, h 12,20 18 -7~-6 KND KND Tail spin
b+3 m 26 20~22 -8~-6 ED ED Homing
b+4 m 17 15~16 -13~-12 -4~-3 CS  
b+4, 3 m, m 17,15 js1~27 -11~-10 +6~+7s KND  
b+4, 3, 1+2 m (TJ), m, (DES) 17,15 1~27 -11~-10 +6~+7s KND  
b+3+4 m (TJ) 20 19~20 js6~ -17~-16 Launch Launch  
b+3+4, 3+4 m (TJ), m (TJ) 20,35 js1~ +5~+10s KND KND  
b+2+3 ! 50 75 KND KND KND  
u/b+3+4 m (TJ) 25 37~39 js5~ +2~+4s KND KND  
BT 3+4 m (TJ) 25 37~39b js5~ +2~+4s KND KND  
u/b+3+4, 1+2 or BT 3+4, 1+2 m (TJ), m? 25,20 js1~20 ar48~ -14~-13 Launch Launch  
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 15 20~21 js9~ -57~-56 -29~-28 (SH) -29~-28 (SH)  
u/f+3, 2 m (TJ), m (TJ) 15,30 js1~ -14~-9 KND KND  
u/f+3, 3+4 m (TJ), (Special) (TJ)(SBT) 15 js1~ -29~-28 -3~-2 (SH) -3~-2 (SH)  
u/f+3, f+3+4 m (TJ), (Special) (TJ)(DBT) 15 js1~ -29~-28 -3~-2 (SH) -3~-2 (SH)  
u or u/f+4 m (TJ) 10 15~16 js9~ -15~-14 -4~-3 -4~-3  
u/f+4, 4 m (TJ), m 10,10 js1~ -13~-11s BU BU  
u or u/f+3+4 m (TJ) 28 38~41 js9~ 0~+3 KND KND  
f, F+2 m 18 16~17 (17~) -18~-17 KND KND  
f, F+2, 3 m, m 18,25 16~17 (17~) -13~-11 KMED KMED  
f, F+3 m 12 18~19 (19~) js15~ -18~-17 -6~-5 -6~-5  
f, F+3, 4 m, h (TJ) 12,15 js1~ -9~-8 KND KND  
f, F+3, 4, 1+2 m, h (TJ), (DES) 12,15 js1~ -9~-8 KND KND  
f, F+3, 4, 4 m, h (TJ), m 12,15,25 js1~12 -10~-8 KND KND Tail spin
f, F+3, 4, 4, 1+2 m, h (TJ), m, (DES) 12,15,25 js1~12 -10~-8 KND KND Tail spin
f, F+4 m 18 19~26 (20~) -11~-4 Throw(+5b) Throw(+5b)  
f, F+4 When hit f or b+1 m, m 18,22 19~26 (20~)   KND    
f, F+1+2 mm 5,18 17~18, 30~31 (18~) -16~-15 CS CS  
f, F+1+2 When hit 2 mm, m x 6, (DES) 5,18,2*6 17~18, 30~31 (18~)   CS CS  
b, f+2 h 26 16~24 (16~) pc8~15 -8~0 KND KND Power crush
b, B+1+4 h! (TJ) 50 63~80 (64~) KND KND KND  
f, f, f+2 h 30 13~15 (16~) js3~ +5~+7 KND KND  
f, f, f+3 m (TJ) 15 18~19 (21~) js3~ -4~-3 +6~+7 +6~+7  
f, f, f+3, 4 m (TJ), m (TJ) 15,20 js1~ -7~-5 KMED KMED Tail spin
WR+1+2 m (TJ) 24 18~36 js5~ -3~+15 KND KND  
WS+1 m 12 13~14 -12~-11 -1~0 -1~0  
WS+1, 2 m, h 12,9 13~14 -5~-4 +6~+7 +6~+7  
WS+1, 2, 3 m, h, m 12,9,23 13~14 -10~-9 Launch Launch  
WS+1, 2, 3, 1+2 m, h, m, (DES) 12,9,23 13~14 -10~-9 Launch Launch  
WS+2 m 24 17~18 -13~-12 Launch Launch  
WS+2, 3+4 m, (Special) (TJ)(SBT) 24 17~18 js1~ -7~-6 Launch Launch  
WS+2, f+3+4 m, (Special) (TJ)(DBT) 24 17~18 js1~ -7~-6 Launch Launch  
WS+3 m, (Special) 18 19~20a -137~-136 -126~-125 -126~-125  
WS+3, 3, B (Cancel) m, (Special) 18 19~20 -14~-13 -1~0 -1~0  
WS+3, 3 (one spin) m 20 13~14 -10~-9 +11kg KND Tail spin
WS+3, 3 m 22 13~14 0~+1 KND KND Tail spin
WS+3, d+3 l (TC) 20 30~31s cs9~ -12~-11 KND KND  
WS+4 m 15 11~12 -5~-4 +6~+7 +6~+7  
WS+1+2 m 20 20~21s -8~-7 KND KND Homing
WS+1+2, * (two spins) m 24 28~29s -4~-3 KND KND Homing
WS+1+2, * (three spins) m 28 39~40s 0~+1 AZUD AZUD Homing
FC+d/f+1+2 ll 10,16 21~23, 31~33 cs1~ -11~-9 +5~+7s +5~+7s  
FC+d/f+1+2 , 1+2 ll, (DES) 10,16 21~23, 31~33 cs1~ -11~-9 +5~+7s +5~+7s  
SS+4 l 15 24~25 (33~) cs6~ -12~-11 -1~0 +7~+8  
SS+4 , 1+2 l, h x 3 (TJ), m (TJ) 15,5*4 js15~ -10~-9 +8~+9 +8~+9  
BT 4 m (TJ) 20 16~17b -3~-2 KND KND  
Opponent Down d/b+1+2 l(On grounded opponent) 20 24~26 -17~-15 KND KND  
Grounded face up 1+2 (Special) (TJ)   a        
Grounded face up 1+2, 3+4 (Special) (TJ), m (TJ) 35 22~23 (42~43) js1~ -10~-9 KND KND  
1+2+3 (Special) (TJ)   a        
1+2+4 (Special)   (g)        
1+2+3+4 (Special) (TJ)   a        
1+2+3+4, 1+2 (Special) (TJ), (DES)   a        
d/b+1 (Special) (TC)   s(cs4)        
d/b+1~1 h 31 26~28 cs4~15 +4~+6 KMED KEFD Tail spin
d/b+1~2 h! (Sky) 20(,3) 49~90 KND KND KND  
d/b+1~3 m (TJ) 30 39~42 js15~ -10~-7 KND KND  
d/b+1~4 m 30 33~38 js17~ -9~-4 Launch Launch  
f+3+4 (to SBT) (Special) (TJ)(SBT)   33~38 17~        
f+3+4, B (Special)   s(47~)        
f+3+4, D (Special)   s(36~)        
SBT 1 m 12 13~14 (38~) js1~ -15~-14 0~+1 0~+1  
SBT 1, 2 m, m 12,13 js1~ -9~-8 +2~+3 +7~+8s  
SBT 1, 2, 1 m, m, m 12,13,7 js1~ -20~-19 -12~-11 -12~-11  
SBT 1, 2, 1 , 3+4 m, m, m, mm 12,13,7,5,28 js1~ -18 KND KND  
SBT 1, 2, 1 , 3+4, 1+2 m, m, m, mm, (DES) 12,13,7,5,28 js1~ -18~-17 KND KND  
SBT 2 m 25 16~27 (41~) js1~ -8~+3 KND KND  
SBT 2, 1+2 m, (DES) 25 16~27 (41~) js1~ -8~+3 KND KND  
SBT 3 l 17 16~20s (41~) js1~cs9~ -14~-10 +4~+8s KND  
SBT 4 m 22(,5) 18~19 (43~) js1~ -27~-26 Launch Launch  
d+1+2 or From special move (to DES) (DES)   18~19 (43~) 1~        
DES b or F (DES)   18~19 (43~) 1~        
DES d+1+2 or D/B (Cancel) (DES)   18~19 (43~) 1~        
DES 1 mmhhhm 3*5,20 14,,, -9 KZUD KZUD  
DES 2 mmm 5*3 20,, -8 Launch (JG?) Launch (JG?)  
DES 2 When hit 1 m x 3, h! 5*3,14 20,,   Launch    
DES 3 or 4 (Special)   20,,        
DES 1+2 hhh 7,7,20 16,, 0 KND KND Homing
DES f+1 h x 7 3*7 12,,, 0 +11 +11  
DES f+2 (Sky)! 3,2,1,1,1 10,,,   KND KND  
DES f+1+2 m x 8 3*7,13 23,,, +7 CS CS  
DES f+1+2, 1+2 m x 5, m 3*5,20(,3) 23,,,(b) -53 Launch Launch  
DES d+1 l x 5 (TC) 4*4,8 20~21, cs4~ -12 -2s -2s  
DES d+2 llll 5*4 30,,, -14~-13 +2~+3 2~+3  
DES d+2, * l x 5 or 6 5*5or6 30,,, -14~-13 +2~+3 2~+3  
DES b+2 m 17 18~20 -12~-10 0~+2 CS  
DES b+2, 1 m, m, Sm x 4 17,8,5*4 18~20 -8s KND KND  
DES b+3+4 or b, b or u/b, b (Special) (TJ)   a        
DES u or d+3+4 (Special) (TJ)            
DES u or d+3+4, 1 (Special) (TJ), m 25 20~21 (44~) -20~-19 CS CS  
DES u/b or u or u/f+1+2 mmm (TJ) 9*3 29,,, js5~28 -9s CS CS  
DES u/f+1+2, 1+2 m x 3 (TJ), (Special) 9*3 29,,, js5~28 -9s CS CS  
DES BT 1 or 2 m x 6 4*6 19,,, -9 CS CS  
DES f+3+4 or f, f (to DBT) (DBT)   19,,,        
DBT b (Cancel) (Special)   19,,,        
DBT f+3+4, u or D (Special) (TJ)   19,,,        
DBT 1 h x 6 5*6 24,,, js1~20 +9 +11 +11  
DBT 2 mmhhh 8,8,8,20,25 16~17,,, js1~ -14 KND KND  
DBT 2, 1+2 mmhhh, (Special) 8,8,8,20,25 16~17,,, js1~ -14 KND KND  
DBT 2, 1 mmhh, h (TJ) 8,8,8,20,45 js1~ -12~10s KND KND  
DBT 2, 1, 1+2 mmhh, h (TJ), (Special) 8,8,8,20,45 js1~ -12~10s KND KND  
DBT 1+2 mmmm 5,5,5,20 12,,, js1~ -5 KND KND