Eddy TEKKEN 7 Frame Data

Basic Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
1 h 9 10 +1 +8 +8  
2 h 13 10 0 +8 +8  
3 h 27 18~19 -7~-6 +9~+10g CS Homing
4 m 16 12 -9 0 0  
b+1 m 21 14 -8 +8 +8  
b+2 m   14 -9? + +  
b+3 m 13 13 -8 +8 +8  
b+4 h 22 20~21 -6~-5 +5~+6(KND) CS  
f+1 h 9 10 +1 +8 +8  
f+2 h 14 12 -9 +2 +2  
f+3 m, (HSP) 20 18~19 Air -2~-1 +9~+10 +9~+10  
f+4 m 13 23~24 Air -18~-17 -7~-6 -7~-6  
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8  
f, F+2 m 25 18(19~) -4 +6 +6 Homing
f, F+3 m 40 26~27 Air (27~) -15~-14 KND KND  
f, F+4 m, (HSP) 33 19~20 (20~) -11~10 Launch (JG?) Launch (JG?)  
d/b or d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6  
d+2 m 14 17~18 -9~-8 +2~+3 +2~+3  
d+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3  
d+4 l (TC) 14 15 RC -16 -5 -5  
d/b or d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6  
d/b+2 l (TC) 17 18 RC -18 -7 -7  
d/b+3 l (TC) 13 23 RC -18 -2 -2  
d/b+4 m (TC) 24 18 -17 KND KND  
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6  
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7  
FC+3 l (TC) 16 16 RC -14 -3 -3  
FC+d/b+4 m 25 17~18 RC -11~-10 +3~+4 CS  
FC+d+4 l (TC) 13 13 RC -14 -3 -3  
FC+d/f+4 l (TC), (RLX) 22 24 -27(16) +3 KND  
WS+1 h 9 13 -6 +5 +5  
WS+2 m 16 15 -12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+3 m 20 19~20 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+4 m 20 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9  
d/f+1 m 13 13 -2 +6 +6  
d/f+2 m 20 14~15 -10~-9 SH Launch (JG?)  
d/f+3 m, (HSP) 20 15~18 -10~-7 +1~+4 OC +1~+4 OC  
d/f+4 l 20 18 -11 0 KND  
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3  
u/b or u or u/f+2 h 22 15 -12 +9 +9  
u/b+3 m (TJ) 33 21 -17 KND KND  
u/b+3? m 40 30~31 +3~+4 OC +5~+6 OC KND  
u+3 m (TJ) 47 38 -24 KND KND  
u/f+3 m (TJ) 33 26~27 -11~-10 OC -9~-8s -9~-8s  
u/b+4 m (TJ) 14 15 -19 -8 -8  
u+4 (Special) (TJ)   Air, RC        
u/f+4 m (TJ) 33 22~23 -6~-5 KND KND  
SS 1 h 9 10(11~) +1 +8 +8  
SS 2 m 24 24(25~) -1s +3s KND  
SS 3 m (TC), (RLX) 22 25~26 (26~) -5~-4 +6~+7 KND  
SS 4 ll (TC) 13,9 21~22, 33~34 (22~) -3~-2 +8~+9 +8~+9  
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3  
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND  
BT d+1 or 2 Sm 10 10s -2 +9 +9  
BT d+3 or 4 l 12 10s -11 +3 +3

Special Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
in rage b+3+4 m (TJ) 55 20 js8~17 pc8~17 -22 KND KND Rage art
in rage f, F+3+4 mm, (RLX) 12,20 15~17, 49~50a (16~) 2js40~ +12~+13 KND KND Tail spin, Rage art
1 h 7 10 +1 +8 +8  
1, 2 h, h 7,12 10 -4 +4 +4  
1, 2, f h, h, (HSP) 7,12 10 -4 +4 +4  
1, 2, 4 h, h, (Special) (TJ) 7,12 10s -26(20a) -17 -17  
1, 3 h, m, (HSP) 7,15 10a -14~-10 -3~-1s -3~-1s  
1, 3, D h, m, (RLX) 7,15 10a -12~-10 -1~+1s -1~+1s  
3 h 17 18~20 -9~-7 +7~+9 CS Homing
3, 4 h, m 17,23 js48~ -4~-2 KND KND Tail spin
3~4 ll (TC), (RLX) 10,10 29~30,37 (29~) cs7~ar8~ -24 KND KND  
3~4 (First hit only) l (TC), (RLX) 10 29~30 (29~) cs7~ar8~ -24 -25~-24 -25~-24  
3~4B ll (TC), (HSP) 10,10 29~30,37 a(29~) cs7~ar8~   KND KND  
3~4, 3 ll (TC), m, (RLX) 10,10,21 29~30,37 (29~) 7~8~a -14~-13 Launch Launch  
3~4, 4 ll (TC), l (TC) 10,10,15 s cs1~ -7~-5 +9~+11 +9~+11  
3~4, 3+4 ll (TC), m 10,10,18 js12~ -17~-10 +2~+9(s) KND  
4 m 16 12 -9 0 0  
4~3 m 16 19~22 (19~) -28~25 -17~-14 -17~-14  
4~3, 3 m, m, (RLX) 16,17 cs1~19 a20~ -5~-4 +6~+7 KND  
4~3, 4 m, m (TJ) 16,28 js15~ -2~0 KND KND  
1+2 hh 12,15 12,27~28 0~+1 +6~+7 +6~+7  
1+2~3 h, m 12,17 12,35 -23 Launch (JG?) Launch (JG?)  
3+4 m 20 36~40a cs4~19 js21~ -9~-5 KND KND  
3+4, B (Cancel) (Special) (TC)(HSP)   a cs4~        
3+4, 3 (Cancel) m (TC), (Special) 15 35~37a cs4~ -1~+1 +9~+11 +9~+11  
f+2 h 11 12 -9 +2 +2  
f+2, 1 h, h 11,11 12 -9~-8 +2~+3 +2~+3  
f+2, 1, 4 h, h, m 11,11,21 12 -14~-13 KND KND Tail spin
f+3 m, (HSP) 15 18~20a cs4~11 -3~-1 +7~+9 +7~+9  
f+4 m 10 23~25 ar16~ -23~-21 -12~-10 -12~-10  
f+4, B m, (HSP) 10 23~25 ar16~ -1~+1 +10~+12g +10~+12  
f+4, 3 m, m 10,17 ar1~ -11~-8 0~+3s 0~+3s  
f+4, 3, 3+4 m, m, mm 10,17,7,21 ar21~ -14~-13 TUD TUD  
f+4, 3+4 m, ll (TC), (Special) 10,10,10 cs7~ar8~ -24 KND KND  
f+3+4 mm 14,16 17,27~30 ar9~26 -4~-1 KND(KND) KND(KND)  
d/f+1 m 10 13~14 -2~-1 +6~+7 +6~+7  
d/f+1, F m, (HSP) 10 13~14a -8~-7 +1~+2 +1~+2  
d/f+1, 1 m, h 10,8 13~14 -4 +8 +9  
d/f+2 m 15 15~16 -9~-8 SH Launch (JG?)  
d/f+3 m, (HSP) 15 15~18a -10~-7 +1~+4s +1~+4s  
d/f+3, D m, (RLX) 15 15~18a -12~-9 -1~+2s -1~+2s  
d/f+4 l 17 18 -14 -1 KND  
d/f+3+4 m 17 15~18 -23~-20 Launch (JG?) Launch (JG?)  
d+2 m 11 17~18 -9~-8 +2~+3 +2~+3  
d+2, 3 m, m, (RLX) 11,18 cs4~11 -5~-2 +14~+17s KND  
d+3~3 or f, f+3~3 m, (RLX) 21 20~21 (22~) ar15~ -14~-13 Launch Launch  
d+3~4 l (TC) 15 21~23 (21~) cs6~ -13~-11 +3~+5s +3~+5s  
d+4 l (TC) 11 15~16s cs4~ -16~-15 -5~-4 -5~-4  
d+4, 3 l (TC), m 11,24 15~16 4~ -13~-12s -8~-7s -8~-7s  
d/b+2 l (TC) 13 18s cs4~ -18 -7 -7  
d/b+2, 3 l (TC), m 13,22 18 4~ -23~-22 Launch (JG?) Launch (JG?)  
d/b+3 l (TC) 10 23~29s cs6~ -18~-12 -2~+4 -2~+4  
d/b+3, B l (TC), (HSP) 10 23~29s cs6~ -18~-12 -2~+4 -2~+4  
d/b+3, 3 l (TC), m 10,25 cs1~ ar26~ -15~-8 +3~+10s KND  
d/b+3, n+3 l (TC), m (TC), (RLX) 10,17 cs1~15 ar16~ -5~-4 +6~+7 KND  
d/b+3, 4 l (TC), h 10,17 1~15 16~ -3~+1 +8~+12(KND) CS  
d/b+3, d/b+4 l (TC), l (TC) 10,15 s cs1~ -7~-5 +9~+11 +9~+11  
d/b+3, d/b+4, B l (TC), l (TC), (HSP) 10,15 s,a cs1~ -9~-7 +7~+9 +7~+9  
d/b+3, d/b+4~3 l (TC), m, (RLX) 10,21 ar40~ -14~-13 Launch Launch  
d/b+3, d/b+4, 4 l (TC), l (TC), l (TC) 10,15,15 cs1~ ar19~32 -14~-12 +10~+12 +10~+12 Tail spin
d/b+3, d/b+4, 4, B l (TC), l (TC), l (TC), (HSP) 10,15,15 cs1~ ar19~ -20~-18 +4~+6 +4~+6 Tail spin
d/b+3, d/b+4, 1+2 l (TC), l (TC), m 10,15,11 cs1~19 -14~-12 +2~+4 +4~+6  
d/b+4 m (TC) 18 18 -17 KND KND  
d/b+4, 4, , m (TC), m (TC), , 18,19,19,, 18 -15 KND KND  
d/b+4, 4, 4, 4, , m (TC) x 4, , 18,19,19,20,, 18 -13 KND KND Rage art, Rage art
d/b+4, b+4 m (TC), m, (HSP) 15,21 18 -8 +1 +1  
d/b+1+2 m 12 30~31 -7~-6 KND KND  
d/b+3+4 mm (TC) 12,12 30~31,41 -10 +11gs KND(CS)  
d/b+3+4, B mm (TC), (HSP) 12,12 30,41 -36 -15 KND  
d/b+3+4, D mm (TC), (RLX) 12,12 30,41 -13 +8 KND  
d/b+3+4, 4 mm, h 12,12,10 30,41 -6 +8 +8  
d/b+3+4, 4, 3 mm, h, h 12,12,12,25 30,41 -7 KND KND  
b+1 m 16 14 -8 +8 +8  
b+1, 4 m, m 16,10 14a -23~-22 -12~-11 -12~-11  
b+2 m 14 15 -10 +4 +4  
b+2, 4 m, h (TJ) 14,23 15 -9 KND KND Tail spin
b+3 m 10 13 -8 +8 +8  
b+3, 3 m, m, (RLX) 10,21 13a -14~-13 Launch Launch  
b+3, f m, m 10,15 13 -14 +2 +2  
b+4 h 17 20~21 -6~-5 +5~+6(KND) CS  
b+4, 3 h, l (TC) 17,12 20~21s -21 -12 -12  
b+4, 4 h, mm 17,7,17 20~21a -9 KND KND  
b+4, 4, D h, mm, (RLX) 17,7,17 20~21a -16 KND KND  
b+4, 4, 3+4 h, mm, m (TJ) 17,7,17,12 20~21 -13 -2s -2s  
b+1+2 m 24 22 -6 KND KND  
u/b+3 m 30 30~31 +3~+4s +5~+6s KND  
u+3 m (TJ) 30 38 -24 KND KND  
u+4 (Special) (TJ)   Air, RC        
u+4, 3 (Special) (TJ), l (TC), (RLX) 20 45(46~) +4 KND KND  
u+4, 4 (Special) (TJ), h (TJ), (RLX) 27 30(31~) -3 KND KND  
u/b+3+4 m (TJ) 15 22 -9 +2 +2  
u+3+4 m (TJ) 15 21 0 KND KND  
u/b or u+3+4, D m (TJ), (RLX) 15 20 -19 KND KND  
u/f+3 m (TJ) 25 26~27 -11~-10s -9~-8s -9~-8s  
u/f+3, D m (TJ), (RLX) 25 26~27 -14~-13s -12~-11s -12~-11s  
u/f+3, 3 m (TJ), m 25,17 26~27 -23 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u/f+3, 3+4 m (TJ), l (TC), (RLX) 25,15 26~27a -14 KND KND  
u/f+4 m (TJ) 25 22~23 -8~-7 KND KND  
u/b or u+1+2 h (TJ) 20 16~17 -3s KND KND  
u/f+1+2 h (TJ) 20 16~17(b) -3s KND KND  
u/f+3+4 mm (TJ) 10,20 17,27 -13 KND KND  
f, F+2 m 19 18(19~) -4 +6 +6 Homing
f, F+2, 3 m, l 19,18 18(19~) -15 +4s KND  
f, F+3 m (TJ) 30 26~27 Air (27~) -15~-14 KND KND  
f, F+3, B m (TJ), (HSP) 40 26~27 Air (27~) -32~-31 KND KND  
f, F+3, D m (TJ), (RLX) 40 26~27 Air (27~) -3~-2 KND KND  
f, F+3, B+3+4 m (TJ), m, (HSP) 40,30 26~27 (27~) Air -9 Launch (JG?) Launch (JG?)  
f, F+4 m, (HSP) 25 19~20 (20~) -11~10 Launch (JG?) Launch (JG?)  
b, B+2+3 !! (TJ) 40,40 76~80,86 (77~) KND KND KND  
b, B+2+3 (First hit only) ! (TJ) 40 76~80 (77~) -68~-64 -68~-64 -68~-64  
f, f, f+3 or WR+3 l, (RLX) 18 24~30a (27~) -24~-18 +6~+12 KND  
WS+1 h 7 13 -6 +5 +5  
WS+1, 3 h, m, (RLX) 7,20 13a -14~-13 Launch Launch  
WS+1, 4 h, h 7,20 13 -9 +10kg +10kg Tail spin
WS+2 m 12 15 -12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+3 or d, f+3 m 15 19~20a (19~) -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+4 m 15 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9  
FC+d/b or d+1+2 m (TC) 11 19~21 -14~-12 +2~+4 +4~+6  
FC+d/b or d+1+2, 1+2 m (TC), m 11,12 19~21 -14~-12 KND KND  
WS+3+4 FC+3+4 m (TJ) 18 22~27a -17~-12 +2~+7(s) KND  
WS+3+4B FC+3+4B m, (HSP) 18 22~27a -21~-16 -2~+3 (s) KND  
WS+3+4D FC+3+4D m, (RLX) 18 22~27a -8~-3 +11~+16 (s) KND  
FC+d/f+4 l (TC), (RLX) 19 24 -26(16a) +4 KND  
FC+d/b+4 m (TC) 19 17~18s -11~-10 +3~+4 CS  
BT 3+4 m (TJ) 30 47~50 +1~+4 KND KND  
1+2+3+4 (Special) (TJ)   a        
SS 2 m 18 24(25~) 0s +5s KND  
SS 3 m (TC), (RLX) 22 25~26 (26~) -5~-4 +6~+7 KND  
SS 3, D (Cancel) (Special) (TC)(RLX)   25~26 (26~)        
SS 3, B (Cancel) (Special) (TC)(HSP)   25~26 (26~)        
SS 3n, B m (TC), (HSP) 17 25~26 (26~) -21~-20 -10~-9 KND  
SS 3n, B, 3+4 m (TC), m, (HSP) 17,20 25~26 (26~) Air -9 Launch (JG?) Launch (JG?)  
SS 4 ll (TC) 10,7 21~22, 33~34 (22~) -1~0 +4~+5 +4~+5  
SS 4 (First hit only) l (TC) 10 21~22 (22~) -12~-11 -7~-6 -7~-6  
SS 4 (Second hit only) l (TC) 7 30~36 (31~) -3~+3 +8~+14 GB +13~+19  
SS 4, B l (TC), (HSP) 10 21~22 (22~) -2~-1 +4~+5 +4~+5  
SS 4, 3 l (TC), l (TC) 10,25 21~22 (22~) -45 KND KND  
SS 4, 3+4 l (TC), m 10,18 21~22 (22~)a -17~-12 +2~+7(s) KND  
SS 4~3 h (TJ) 50 34(36~) -12 KND KND  
SS 4~3B h (TJ), (HSP) 50 34(36~) -23 KND KND  
SS 3+4 hm (TJ) 6,6 13~15, 19(14~) -12 YKU YKU  
SS 3+4, D hm 6,6 13~15, 19s(14~) -12 YKU YKU  
SS 3+4 (First hit only) h 6 13~15 (14~) -18~-16 -7~-5 -7~-5  
SS 3+4, D (First hit only) h 6 13~15s (14~) -18~-16 -7~-5 -7~-5  
SS 3+4, 3+4 hm (TJ), m (TJ) 6,6,25 13~15 (14~) -34~-28s KND KND  
SS 3+4, 3+4, 3+4 hm (TJ), m (TJ), m (TJ) 6,6,25,20 13~15 (14~) -13~-8 KND KND  
SS 3+4, 3+4, 3+4, B (Cancel) hm (TJ), m (TJ), (HSP) 6,6,25 13~15 (14~) -30~-24 KND KND  
SS 3+4, 3+4, 3+4, u/f+3+4 hm (TJ), m (TJ), m (TJ), m (TJ) 6,6,25,20,20 13~15 (14~) -6~-5 KND KND  
SS 3+4, 3+4, 3+4, u/f+3+4, D hm (TJ), m (TJ), m (TJ), m (TJ), (RLX) 6,6,25,20,20 13~15 (14~) -26~-25 KND KND  
SS 1+4 l 20 23~30 (24~) -29~-22 KND KND  
f+1+2 or From certain moves (to HSP) (HSP)   23~30 (24~)        
FC+d/f+1+2 (HSP)   23~30 (24~)        
Grounded face up 1+2 (HSP)   23~30 (24~)        
After HSP Wait and don’t do anything (RLX)   23~30 (24~)        
HSP f+1+2 (HSP)   23~30 (24~)        
HSP F+1+2 or f, f+1+2 (Special), m(HSP) 18 19~21 (27~) +2~+4 KND KND  
HSP 1 m 20 23 -11s TUD TUD Power crush
HSP 2 m 10 18s -2 +5 +9  
HSP 2, 4 m, ll (TC) 10,10,7 18 -1~0 (-12) +4~+5 +4~+5  
HSP 3 m (TC), (RLX) 17 32 -5 +6 KND  
HSP 3~4 ll (TC), (RLX) 10,10 25,34 (26~) -24 KND KND  
HSP 4 mh, (HSP) 10,12 10~13, 18~20a -7~-5 KND KND  
HSP 4, 3+4 mh, ll (TC), (RLX) 10,12,10,10 10~13, 18~20 -24 KND KND  
HSP 3+4 h(Throw) 40 28   Throw(KND)    
HSP f+1 h 7 21 +1 +8 +8  
HSP f+3+4 m (TJ) 20 18~28 -12~-2 KND KND  
HSP D (Special) (TC), (HSP)   18~28        
HSP D, 3+4 (Special) (TC), m, (HSP) 20 16 Air(26~) -9 Launch (JG?) Launch (JG?)  
HSP b+3 l (TC), (RLX) 15 22 -14 +7 +7  
HSP u or d (HSP)   RC        
HSP u or d 3 or 4 (Special), l (TC)(HSP) 25 36s(46~) -45 KND KND  
HSP u or d+3 or u or d+4 m, (HSP) 10 16~17 Air -13~-12 -2~-1 KND  
HSP u or d+3, D or u or d+4, D m, (RLX) 10 16~17 Air -2~-1 +9~+10 KND  
d+3+4 or From certain moves (to RLX) (RLX)   Air        
RLX u or d (RLX)            
RLX b or f (RLX)            
RLX 1 l (TC) 10 17 -12 -1 -1  
RLX 1, 3 l (TC), m, (HSP) 10,15 17 -14~-12 -3~-1s -3~-1s  
RLX 1, 3, D l (TC), m, (RLX) 10,15 17 -12~-10 -1~+1s -1~+1s  
RLX 1, 4 l (TC), h 10,15 17 -6~-5 +5~+6(KND) CS  
RLX 2 m (TC) 15 20~21 -6~-5 +5~+6 +5~+6  
RLX 2, 3 m (TC), m 15,15 20~21 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
RLX 2, f+3 m (TC), m 15,30 20~21a -14 KND KND  
RLX 2, 4 m (TC), m 15,10 20~21a -23~-22 -12~-11 -12~-11  
RLX 3 l (TC) 14 16~17s -15~-14 +1~+2 +1~+2  
RLX 3, n+4 l (TC), m (TJ) 14,28 16~17 -6~-5 KND KND  
RLX 3~4 m (TC) 20 17~18a (18~) -24~-23 Launch (JG?) Launch (JG?)  
RLX 4 m 17 15s -13 +14kg +14kg Homing, Tail spin
RLX 4, 3+4 m, m (TJ) 17,20 15 -7~-2 KND KND  
RLX 4~3 ll (TC), (HSP) 7,8 15,42a (16~) -37 KND KND  
RLX 1+2 m (TC) 11 18~20 -14~-12 +2~+4 +4~+6  
RLX 3+4 m (TJ) 20 35~36 -7~-6 KND KND  
RLX 3+4, B (Cancel) (Special) (TJ), (HSP)   35~36        
RLX 3+4, 3 (Cancel) m, (HSP) 15 32~33 -2~-1 +9~+10 +9~+10  
RLX f+3+4 m (TJ) 20 18~28 -12~-2 KND KND  
RLX b+1+2 (HSP)   18~28