Kazumi TEKKEN 7 Frame Data

Basic Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
1 h 7 10 +1 +8 +8  
2 h 10 12 -3 +8? +8  
3 m 14 15 +8 +8  
4 h 18 11 + Launch (JG?)  
b+1 h 13 20 +    
b+2 m 12 15 -9 +12k   Tail spin, Homing
b+3 m 16 16 -8 +3 +3?  
b+4 m 20 19 -13 +9 CS  
f+1 h 7 10 +1 +8 +8  
f+2 h 25 17 KND KND Power crush
f+3 m 13 18 -7 +7 +7?  
f+4 h 20 16 -9? +12k   Tail spin, Homing
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8  
f, F+2 m(, Tiger) 17 13?(14?~) -13 Throw(KND) Throw(KND) Power crush
f, F+3 m 13 18(19~) -7 +7 +7?  
f, F+4 m 20 20?(21?~) -5? KND KND  
d+1 m 15 16~17 +? +?  
d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7  
d+3 l (TC) 12 16 RC -17 -3 -3  
d+4 l (TC)? 10 16 -13?,-14? -?    
d+3+4 l (TC) 7 12 RC -13 -2 -2  
d/b+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6  
d/b+2 l 13 20s -14s -1 +6s  
d/b+3 l 14 17 -14 +2s +2s  
d/b+4 l 17 20 -13 +4 KND  
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6  
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7  
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3  
FC+d/b+4 l (TC)   13~? RC      
FC+d+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4  
FC+d/f+4 l (TC)   12 RC?        
WS+1 m 12 12 + +  
WS+2 m 20 18 -12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+3 m 20 15 -11 KND KND  
WS+4 m 13 11~12? +8 +8  
d/f+1 m 10 13 -3 +6 +6?  
d/f+2 m (TC)?(, Tiger) 17(,14) 18 -24~? Launch Launch  
d/f+3 m 14 14 -11 0 0?  
d/f+4 m 16 15 -5 + +  
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3  
u/b or u+2 h (TC)(, Tiger) 12(,20) 15 -10? KND KND  
u/f+2 h (TC)(, Tiger) 12(,20) 15 -10 KND KND  
u/b or u+3 m (TJ)   15      
u/f+3 m (TJ) 20 28~? -12 KND KND  
u/b or u+4 m 15 15 -13? KND Launch (JG?)  
u/f+4 m 13 15 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)  
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8  
SS+2 h 13 12(13~) -3 +8? +8  
SS+3 m 14 15(~) +8 +8  
SS+4 h 18 11(~) + Launch (JG?)  
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3  
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND  
BT d+1 or 2 Sm 10 10s -2 +9 +9  
BT d+3 or 4 l 12 10s -11 +3 +3

Special Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
in rage d+1+2 m 55 20 pc8~17 -22 KND KND Rage art
in rage f, F+1+2 m(, Sm) 17,20 13(14~) ,35~ -12 (wl-6) Launch Launch Rage art
1 h 7 10 +1 +8 +8  
1, 1 h, h 7,6 10 -1~0 +8~+9 +8~+9  
1, 1, 2 h, h, m 7,6,12 10 -17 KND KND  
1, 2 h, h 7,8 10 -1 +7 +7  
1, 2, 2 h, h, h 7,8,12 10 -12 +2 +2  
2 h 10 12 -3 +8 +8  
2, 1 h, m 10,10 12 -5 +7 +7  
3 m 14 15~16 -8~-7 +8~+9 +8~+9  
3, 1 m, m 14,20 15~16 -13~-12 +8k +8k Tail spin
3, 2 m, h 14,17 15~16 -1~0s KND KND  
4 h 18 11~12 -7~-6 +5~+6 Launch (JG?)  
1+2 mm(, Sm) 8,8(,20) 12,21~22 (,44) -14~-13 KND KND  
1+4 Sm 30 36~81 -51~-6 KF (-19~+25) KF (-19~+25)  
2+3 Sm 10 22~54 -44~-12 KND KND  
f+2 h 25 17~18 pc8~16 -9~-8 KND KND Power crush
f+3 m 13 18 -6 +7 +7  
f+3, f m, (Special) (TJ) 13 18a +5 +18g +18g  
f+4 h 20 16~17 -8~-7 +11~+12kg +11~+12kg Tail spin, Homing
d/f+1 m 10 13~14 -3~-2 +6~+7 +6~+7  
d/f+1, 2 m, m 10,21 13~14 -13s KND KND  
d/f+2 m?(, Sm) 20(,9) 18a(,38) -24 Launch Launch  
d/f+3 m 14 14 -11 0 0  
d/f+4 m 16 15 -5 +6 +6  
d+1 m 15 16~17 -9~-8 +2~+3 +5~+6s  
d+1, 2 m, m 15,25 16~17 -17~-16 KND KND  
d+4 l 10 16~17s cs3~ -13 -2 -2  
d+3+4 l 7 12 cs3~ -13 -2 -2  
d/b+2 l (TC) 15 20s cs6~ -14s 0 +6s  
d/b+2, 3 l, l 15,12 s cs1~ -14~-13s 0~+1 +6~+7s  
d/b+2, 3, 4 l, l, l (TC) 15,12,12 s cs1~ -11~-10s +8~+9s KND  
d/b+3 l 14 17 -14 +2s +2s  
d/b+4 l 17 20 -12 +4 KND  
d/b+1+2 m 20 24~25 -4~-3 TUD TUD  
b+1 h 13 20 -16 -5 -5  
b+1, 2 h, m 13,20 20 -14~-13 +2~+3 +2~+3  
b+2 m 12 15~16 -9~-8 +12~+13kg +12~+13kg Tail spin, Homing
b+3 m 16 16 -8 +3 +3  
b+4 m? 20 19 -13 +9 hKZD  
b+1+2 Attack returned(, m, Sm) 0,30 50~51, 76 pc6~ -13 TKF(+17) TKF(+17) Power crush
b+3+4 (Special) (TJ)   a        
u/b or u or u/f+2 h(, Sm) 12(,20) 14(,37) -14 KND KND  
u/f+3 m (TJ) 20 28~29a js9~ -12~-11 KND KND  
u/f+3, 4 m (TJ), m (TJ) 20,12 js1~ -7~-6 KND KND  
u/f+3, 4, 1 m (TJ), m (TJ), m 20,12,24 js1~24 -16~-11 -5~0s -5~0s  
u/f+3, 4, 3 m (TJ), m (TJ), m 20,12,17 js1~29 -16~-15 +8~+9k +8~+9k Tail spin
u/b+4 m 11 15~16 js9~ -15~-14 -4~-3 -4~-3  
u+4 m 15 15~16 js9~ -13~-12 KND Launch (JG?)  
u/f+4 m 13 15~16 js9~ -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
f, F+2 m(, (throw)) 17(,20) 13(14~) ,67 pc6~12 -13 Throw(KND) Throw(KND) Power crush
f, F+4 m 21 20~21 (21~) -7~-6 KND KND  
b, f+2 m 12 15~16 (15~) -12~-11 -~01 FS (+6~+7) 19~20  
b, f+2, 1 m, m 12,9 15~16 (15~) -14~-13 -1~0 -1~0  
b, f+2, 1, 4 m, m, h 12,9,20 15~16 (15~) -6~-5 +13kg +13kg Tail spin, Homing
b, f+2, 1, 1+2 m, m, m(, Sm) 12,9,13(,20) 15~16 (15~) -14~-13 KND KND  
f, f, f+2 m 24 15~16 (18~) -4~-3 KND KND  
WS+1 m 12 12~13 -4~-3 +7~+8 +7~+8  
WS+1, 2 m, m 12,23 12~13 -13~-12 KND KND  
WS+2 m? 20 18~19 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+3 m 20 15~16 -11~-10 KND KND  
WS+4 m 13 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9  
WS+4, 4 m, h 13,16 11~12 -6~-5 +13~+14kg +13~+14kg Tail spin, Homing
FC+d/b or d+4 l 10 16~17s cs1~ -15 -4 -4  
FC+d/f+4 l 10 12 cs1~ -15 -4 -4  
Opponent Down d+2 l(On grounded opponent) 16 17~18 -13~-12 -2~-1 -2~-1  
2+3+4 (Special)   17~18        
f+3+4 (Special) (TJ)   a        
RSS 1 m 21 19(35~) js1~10 -13 CS CS  
RSS 2 h 20 15(28~) js1~8 -6 Launch (JG?) Launch (JG?)  
RSS 3 m 20 23~27a (39~) js1~ -7~-3 KND KND  
RSS 4 l 17 18(34~) js1~10 -31 +5s(KND) +s(KND)  
RSS 4, 2 l, m 17,20 18(34~) 1~10 -16~-15 KND KND  
RSS 1+2 m 20 22(38~) js1~8 +2 KND KND  
RSS f+1+2 ! 30 50(66~) js1~8 CS CS CS  
RSS b+1+2 m(Throw), m 10 46(62~)   Throw(+8)