Kazuya TEKKEN 7 Frame Data

Basic Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
1 h 7 10 +1 +8 +8  
2 h 12 12 -3 +8 +8  
3 h 14 14 -8 +4 +4  
4 h 18 12 -9 +2 CS  
3+4 h   14 -8 +4 +4  
b+1 h 13 11~12 -10~-9 +1~+2 +1~+2  
b+2 m 12 14 -7 +4 +4  
b+3 h 20 18 -8 +3 +3  
b+4 h 20 18 -5 +k KND Tail spin, Homing
f+1 h 7 10 +1 +8 +8  
f+2 m(h or m punch parry) 25 20 -12 KND KND Power crush
f+3 m 22 19 -13 +5 +g?(KND?)  
f+4 m 20 19~20 +4~+5?s +7~+8s KND  
f, F+1 h 7 10(11~) +1 +8 +8  
f, F+2 h 30 13(14~) -11 KND KND  
f, F+3 m 25 20(21~) -3 OC KND KND  
f, F+4 m 22 16~17?(17?~) -9~-8? +6~+7? CS  
d/b or d+1 Sm (TC) 5 10 RC -5 +6 +6  
d+2 Sm (TC) 8 11 RC -4 +7 +7  
d+3 l (TC) 12 16 RC -17 -3 -3  
d+4 l (TC) 7 12 RC -13 -2 -2  
d/b or d+1 Sm (TC) 5 10 RC -5 +6 +6  
d/b+2 m 20 20 RC 0 OC +9 OC +9 OC  
d/b+3 l (TC) 14 19~20 RC -12~-11 -1~0 +7~+8 OC  
d/b+4 l 18 20~21 -12~-11 +4~+5? +10~?g  
FC+1 Sm (TC) 5 10 RC -5 +6 +6  
FC+2 Sm (TC) 18 11 RC -4 +7 +7  
FC+3 l (TC) 12 16 RC -17 -3 -3  
FC+4 l (TC) 10 12 RC -15 -4 -4  
WS+1 m 10 13 -5 +5 +5  
WS+2 m 25 16 -18 CS CS Homing
WS+1+2 m   12~13 -2~-1 +9~+10 +9~+10  
WS+3 m 24 21 -5 KND KND Homing
WS+4 m 13 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9  
d/f+1 m 11 15~16 -7~-6 +9~+10 +9~+10  
d/f+2 m 22 14 -12? +5 CS(13) Homing
d/f+3 m 13 18~19 -7~-6 +9~+10 +9~+10  
d/f+4 m 10 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3  
u/b or u or u/f+1 m (TJ)   18 -8 +3 +3  
u/b or u or u/f+2 h 22 15 -12 +9 +9  
u/b+3 m (TJ)   21 -17 KND KND  
u or u/f+3 m (TJ) 25 19 -9 KND KND  
u/b+4 m (TJ)   15 -19 -8 -8  
u or u/f+4 m (TJ) 16 25 -12 -1 -1  
SS+1 h 7 10(11~) +1 +8 +8  
SS+2 h 12 12(13~) -3 +8 +8  
SS+3 m 23 23(32~) -9? CS CS  
SS+4 h 18 12(13~) -9 +2 CS  
SS+3+4 h   14(15~) -8 +4 +4  
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3  
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND  
BT d+1 or 2 Sm 10 10s -2 +9 +9  
BT d+3 or 4 l 12 10s -11 +3 +3

Special Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
in rage d/f+1+2 m 55 20 pc8~17 -22 KND KND Rage art
in rage f, n, d, d/f+1+4 m 45 18~19 (21~) cs1~ +5~+6 Launch Launch Rage art
in rage f, n, d, d/f+1+4, u/f (Only when hit ) m, (throw), (DVK) 45,18 18(21~) cs1~   Throw(KND) Throw(KND) Rage art
1 h 7 10 +1 +8 +8  
1, 1 h, h 7,6 10 -1 +8 +8  
1, 1, 2 h, h, m 7,6,12 10 -17 KND KND  
1, 2 h, h 7,8 10 -1 +7 +7  
1, 2, 2 h, h, h 7,8,12 10 -12 +4 +4  
1, 2, 4 h, h, l 7,8,18 10 -14~-13 -3~-2 0~+1s  
1, 2, 4, 3 h, h, l, m 7,8,18,25 10 -2 KND hKZD  
2 h 12 12 -3 +8 +8 Rage art
2, 2 h, m 12,24 12 -10~-9 +6~+7 CS Tail spin
3 or 3+4 h 14 14 -8 +4 +4  
3, 1 h, h 14,7 14 -1 +7 +7  
3, 1, 4 h, h, m 14,7,17 14 -6~-5 +8~+9 CS  
4 h 18 12 -9 +2 CS  
4~3 mm (TJ) 18,25 31~33, 35~37d (32~) js10~ -11~-9 KND KND  
1+2 mm 5,20 12,28 -14 KND KND  
f+2 m(h or m punch parry) 25 20 pc8~19 -12 KND KND Power crush
f+3 m 22 19~20 -13~-12 +5~+6 +23g(KND)  
f+4 m 20 19~20 +4~+5s +7~+8s TUD  
f+1+2 m 20 25 -16 CS 10 CS 10  
d/f+1 m 11 15~16 -7~-6 +9~+10 +9~+10  
d/f+1, 2 m, m 11,20 15~16s -11s +9s +9s  
d/f+1, 4 m, h 11,20 15~16 -4~-3 +17~+18kg +17~+18kg Tail spin
d/f+1, f+2 m, m 11,22 15~16 -12 KND KND  
d/f+2 m 22 14 -12 +5 CS(13) Homing
d/f+3 m 13 18~19 -7~-6 +9~+10 +9~+10  
d/f+3, 2 m, m 13,15 18~19 -11 +5 +5  
d/f+3, 2, 1 m, m, m 13,15,21 18~19 -18 KND +24  
d/f+4 m 10 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3  
d/f+4, 4 m, m 10,16 13~14 -15~-14 -4~-3s -4~-3s  
d+1+2 l (TC) 18 25s cs6~ -14 +1s KND  
d/b+2 m 20 20s -6s +9s +9s  
d/b+3 l (TC) 14 19~20s -12~-11 -1~0 +7~+8s  
d/b+4 l 18 20~21 -12~-11 +4~+5 +17g  
b+1 h 13 11~12 -10~-9 +1~+2 +1~+2  
b+1, 2 h, m 13,20 11~12 -14 KND KND  
b+2 m 12 14~15 -8~-7 +4~+5 +4~+5  
b+2, 4 m, h 12,12 14~15 -3 +8 +8  
b+2, 4, 1 m, h, m 12,12,22 14~15 -14~-12 KND KND  
b+3 h 15 18~19 -8~-7 +3~+4 +3~+4  
b+3, 1 h, h 15,10 18~19 0 +6 +6  
b+3, 1, 4 h, h, l 15,10,10 18~19 -10~-9 +7~+8 +7~+8  
b+3, 1, 4, 1 h, h, l, m 15,10,10,15 18~19 -14 KND KND  
b+3, 1, 4, 3 h, h, l, l 15,10,10,12 18~19 -13 +1 +1  
b+4 h 20 19~20 -5~-4 +16~+17kg KND Tail spin, Homing
b+1+2 m 21 22 -8 +5 CS(13)  
b+1+4 ! 30 43~44 ar43~ Launch Launch Launch  
B+1+4 ! 60 63~64 ar63~ Launch Launch Launch  
u or u/f+3 m (TJ) 25 19~20 js9~ -9~-8 KND KND  
u or u/f+4 m (TJ) 16 25~27 js9~33 -12~-10 -1~+1 -1~+1  
u/f+4, 4 m (TJ), l 16,12 25~27 9~33 -23 KND KND  
u/f+4, 4, 4 m (TJ), l, l 16,12,10 25~27 9~33 -23 KND KND  
u/f+4, 4, 4, 4 m (TJ), l, l, m 16,12,10,20 25~27 9~33 -17 KND KND  
f, F+2 h 30 13(14~) -11 KND KND  
f, F+3 m 25 20~22 (21~) -3~-1s KND KND  
f, F+4 m 22 17~18 (18~) -9~-8 +5~+6 bKZD  
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 30 22~25a (25~) js3~ +9~+12g KND KND  
WS+1 m 10 13~14 -5~-4 +5~+6 +5~+6  
WS+1, 2 m, m 10,12 13~14 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+2 m 25 16~17 -18~-17 CS CS Homing
WS+3 m 24 21~23 -5~-3 KND KND Homing
WS+4 m 13 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9  
WS+4, 4 m, m 13,16 11~12 -15~-14 -4~-3s -4~-3s  
FC+d/f+3+4 m (TC) 24 23s cs1~ ar13~ -11s KND KND  
SS+3 m 23 23(32~) -7 CS CS  
SS+1+2 h 25 16~17 (25~) -6~-5 KND KND Tail spin
Opponent Down d+3+4 On grounded opponent(l) 20 23 -12 -1 -1  
Odd frame f, n (SSL) (Special)   23        
Even frame f, n (SSR) (Special)   23        
f, n, D/F+2 h 23 11~12 (14~) -10~-9 Launch (JG?) Launch (JG?)  
f, n, d/f+2 h 23 11~12 (13~) +5~+6 Launch (JG?) Launch (JG?)  
f, n, d/f+1 m 30 22~24 (24~) ar22~ -16~-14 Launch Launch  
f, n, d/f+3 h (TJ) 40 18~27 (20~) js10~ -9~0 KND KND  
f, n, d/f+4 l 15 16(18~) -23 -3s (KND) KND  
f, n, d, D/F (Special)   16(18~)        
f, n, d, D/F+2 h 23 11~12 (15~) -10~-9 Launch (JG?) Launch (JG?)  
f, n, d, d/f+2 h 23 11~12 (14~) +5~+6 Launch (JG?) Launch (JG?)  
f, n, d, d/f+1 m? 30 22~24 (25~) ar22~ -16~-14 Launch Launch  
f, n, d, d/f+3 h (TJ) 40 18~27 (21~) js10~ -9~0 KND KND  
f, n, d, d/f+4 l 15 16(19~) -23 -3s (KND) KND  
f, n, d, d/f+4, 4 l, l 15,12 16(19~) -23 KND KND  
f, n, d, d/f+4, 1 l, m 15,27 16(19~) -16 KND KND  
in rage u/b+1+2 (to DVK) (DVK)   16(19~)       Rage art
DVK u/b+1+2 (Special)   16(19~)        
DVK 1+2 h! 44 42~ KND KND KND  
DVK 3+4 ! (TJ) 33 69a~ KND KND KND  
DVK 3+4, 3+4 (Special) (TJ), ! (TJ) 33 113a~ KND KND KND  
DVK f+4 m 22 19~20 +4~+5s +7~+8s (+15~+16) TUD  
DVK f+1+2 m? 23 22~23 -9~-8 CS CS  
DVK d/f+1 m 12 15~16 -7~-6 +9~+10 +9~+10  
DVK d/f+1, 2 m, m 12,12 15~16 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)  
DVK u or u/f+1+2 (Sky)! 27 20~32 KND KND KND  
DVK f, F+2 m 22(,4,4,5) 16(17~) -13 Throw(CS) Throw(CS)  
DVK f, n, d, d/f+1 m 33 22~24 (25~) ar22~ -16~-14 Launch Launch  
DVK f, n, d, d/f+1 When hit U/F m, (throw) 33,16 22~24 (25~) ar22~ -16~-14 Throw(KND) Throw(KND)  
DVK f, n, d, D/F+2 m 25 11~12 (15~) -10~-9 Launch (JG?) Launch (JG?)  
DVK f, n, d, d/f+2 m 25 11~12 (14~) -6~-5 Launch (JG?) Launch (JG?)  
DVK f, n, d, d/f+4 l 16 16(19~) -23 -3s (KND) KND  
DVK f, n, d, d/f+4, 1 l, m 16,29 16(19~) -16 KND KND  
DVK f, n, d, d/f+4 , 1, f, n, d, d/f+1 l, m, m 16,29,22 ar22~ -17~-15 Launch Launch  
DVK f, n, d, d/f+4 , 1, f, n, d, d/f+1 When hit U/F l, m, (throw) 16,29,20,16 ar22~ -17~-15 Throw(KND) Throw(KND)  
DVK f, n, d, d/f+4, 4 l, l 16,13 22~ -23 KND KND  
DVK SS+2 m 27 17~18 (26~) -22~-21 Launch Launch  
DVK d+1+2 (Opponent Down) l(On grounded opponent) 21 22~30 -16~-8 KND KND