Lee TEKKEN 7 Frame Data

Basic Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
1 h 9 10 +1 +8 +8  
2 h 13 10 +1 +7 +7  
3 m 24 14~15 -8~-7 +3~+4 +3~+4 Rage art
4 h 21 11 -9 +7 Launch (JG?)  
b+1 h 10 15 0 +6 +6  
b+2 h 14 14~15 -5~-4 +1~+2 +1~+2  
b+3 l   14~15      
b+4 m 29 20~21 -3~-2 +7~+8?s (TUD) KND  
f+1 h 9 10 +1 +8 +8  
f+2 m 18 14~15 -9~-8 +2~+3 +2~+3  
f+3 m 8 15 -18 -7 -7  
f+4 h 17 11 -7 +4 +4  
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8  
f, F+2 m 18 14~15 (15~) -9~-8 +2~+3 +2~+3  
f, F+3 m 37 16(17~) -11 KND KND  
f, F+4 h 29 16(17~) -3 +6? CS  
d/b or d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6  
d+2 m 24 18 -6 +8 FS(+10 GB) 23  
d+3 l (TC) 18 16 RC -17 -3 KND Rage art
d+4 l 9 12 -13 -14 -2  
d/b or d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6  
d/b+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7  
d/b+3 l 20 20 -12 +2 +2  
d/b+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2  
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6  
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7  
FC+d/b or d+3 l (TC) 16 13 RC -17 -3 -3  
FC+d/f+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3  
FC+d/b or d+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4  
WS+1 m 16 12 -2 +9 +9  
WS+2 m 13 14~15 -8~-7 +3~+4 +3~+4  
WS+3 m 21 10~11 -21~-20 -10~-9 -10~-9  
WS+4 m 21 11~12 -6~-5 +5~+6 +5~+6  
d/f+1 m 13 13 -1 +5 +5  
d/f+2 m 16 15 -7 Launch (JG?)(+4a) Launch (JG?)  
d/f+3 m 20 15 -8 +3 +3  
d/f+4 m 20 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3  
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3  
u/b or u or u/f+2 h 22 15 -12 +9 +9  
u/b+3 m 28 18~19( Air) -13~-12 KND Launch  
u+3 (Special) (TJ)   18~19()        
u/f+3 m (TJ) 21 25 -9 +2 +2  
u/b+4 m (TJ) 14 15 -19 -8 -8  
u+4 m (TJ) 20 15 -13 KND Launch (JG?)  
u/f+4 m (TJ) 17 15~16 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u/b or u+3+4 m (TJ) 33 21 -17 KND KND  
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8  
SS+2 h 13 10(11~) +1 +7 +7  
SS+3 m 24 14(15~) -8 +3 +3  
SS+4 h 21 11(12~) -9 +7 Launch (JG?)  
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3  
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND  
BT d+1 or 2 Sm 10 10s -2 +9 +9  
BT d+3 or 4 l 12 10s -11 +3 +3

Special Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
in rage d+1+2 in rage HMS d+1+2 m 55 20 pc8~17 -22 KND KND Rage art
in rage d/f+3+4 m 25 16~17 -1~0 KND KND Rage art, Tail spin
in rage d/f+3+4, f, N m, (MS) 25 16~17 +2~+3 KND KND Rage art, Tail spin
1 h 7 10 +1 +8 +8  
1, 2 h, h 7,9 10 -1 +5 +5  
1, 2, 2 h, h, m? 7,9,14 10 -13~-12 -2~-1 -2~-1  
1, 2, 2, 3 h, h, m, h 7,9,14,23 10 -3~-1 KND KND Tail spin
1, 2, 2, 3, 4 h, h, m, h, (HMS) 7,9,14,23 10 -9~-7 KND KND Tail spin
1, 2, 4 h, h, m 7,9,10 10 -12 -1 CS  
1, 2, 4, 3 h, h, m, (HMS) 7,9,10 10 -14 -3 CS  
1, 2, 4 (Hold long as possible) h, h, m 7,9,20 10 -7 0 CS  
1, 2, f, n h, h, (Special) (TC)(MS) 7,9 10 -2 +4 +4  
1, 3 h, h 7,5 10 -11 0 0  
1, 3:3 h, h, m 7,5,4 10 -10 +1 +1  
1, 3:3:3 h, h, m, h 7,5,4,16 10 -16 KND KND  
2 h 10 10 +1 +7 +7  
2, 1 h, h 10,8 10 -5~-3 +6~+8 +6~+8  
2, 1, 3+4 h, h, (HMS) 10,8 10 -5 +6 +6  
2, 1, 1 h, h, m 10,8,18 10s -12~-11 +3~+4 KND  
2, 1, 3 h, h, h 10,8,24 10 -4~-2 KND KND Tail spin
2, 1, 4 h, h, l (TC) 10,8,18 cs16~ -16~-14 0~+2 +10~+12  
2, 2 h, m? 10,14 16~ -13~-12 -2~-1 -2~-1  
2, 2, 3 h, m, h 10,14,23 16~ -3~-1 KND KND Tail spin
2, 2, 3, 4 h, m, h, (HMS) 10,14,23 16~ -9~-7 KND KND Tail spin
3 m 16 14 -8 +3 +3  
3, 4 m, (HMS) 16 14 -8 +3 +3  
3, 3 m, h 16,18 14 -10 +1 +1  
3~3 h 18 30 -10 +1 +1  
3~3 hit or guard 4 (h, )h(Throw) (18,)15,5 30 Throw(KND) Throw(KND) Throw(KND)  
4 h 16 11 -9 +7 Launch (JG?)  
4, 3 h, h 16,14 11 -14 -3 +2  
4, 3, 3 h, h, m 16,14,17 11 -13~-11 +8~+10s KND  
4, 3, 4 h, h, m (TJ) 16,14,25 js22~ -9~-7 KND KND  
4, 4 h, h 16,6 22~ -5 +6 Launch (JG?)  
4, 4, 4 h, h, h 16,6,8 22~ -5 +6 Launch (JG?)  
4, u or u/f+3 h, m (TJ) 16,25 22~a -1~+1 KND KND  
1+2 m 20 21~22s -4~-3 +3~+4 KND Homing
f+2 m 12 14~15 -9~-8 +2~+3 +2~+3  
f+2, 1 m, h 12,24 14~15 -10~-9 KND KND  
f+3 m 6 15 -18 -7 -7  
f+3, 3 m, m 6,3 15 -18 -7 -7  
f+3, 3, 3 m, m, h 6,3,3 15 -18~-17 -7~-6 -7~-6  
f+3, 3, 3, 3 m, m, h, h 6,3,3,3 15 -18~-17 -7~-6 -7~-6  
f+3, 3, 3, 3, 3 m, m, h, h, h 6,3,3,3,3 15 -18~-17 KND KND  
f+3, 3, 3, 3, 3, 4 m, m, h, h, h, h 6,3,3,3,3,
20
15 -4~-3 KND KND Tail spin
f+3, 3, 3, 3, 3, 4, 3 m, m, h, h, h, h, (HMS) 6,3,3,3,3,
20
15 -7~-6 KND KND Tail spin
f+4 h 13 11 -7 +4 +4  
f+4, 3 h, m 13,18 11 -8~-6 +6~+8s KND  
f+4, 3, 4 h, m, (HMS) 17,24 11 -4~-2 +10~+12s KND  
f+1+2 hh 10,24 13,28~29 -13~-12 KND KND  
f+3+4 m?m (TJ) 10,20 30~32, 34~36 js14~33 +4~+6s +8~+10s +8~+10s  
f+3+4 (Second hit miss) m 10 30~32s js14~33 -14~-12s -3~-1s -3~-1s  
d/f+1 m 13 13~14 -1~0 +5~+6 +5~+6  
d/f+2 m 12 15~16 -7~-6 Launch (JG?)(+4a) Launch (JG?)  
d/f+3 m 14 15~16 -8~-7 +3~+4 +3~+4  
d/f+3, 2 m, h 14,11 15~16 -6~-5 +5~+6 +5~+6  
d/f+3, 2, 3 m, h, m 14,11,23 15~16 -16~-15 Launch Launch  
d/f+4 m 16 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3  
d/f+4, 3 m, (HMS) 16 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3  
d/f+1+2 m? 18 20~21 -9~-8 -2~-1 -2~-1  
d/f+1+2, 3 m, h 18,23 20~21 -3~-1 KND KND Tail spin
d/f+1+2, 3, 4 m, h, (HMS) 18,23 20~21 -9~-7 KND KND Tail spin
d+2 m 18 18~19 -6~-5 +8~+9 +8~+9  
d+3 l (TC) 15 16s cs6~ -17 -3 KND  
d+3, 4 l (TC), (HMS) 15 16s cs6~ -15 -1 KND  
d+4 l 7 12 -13 -14 -2  
d+4, n+4 l, h 7,16 12 -9 +2 Launch (JG?)  
d+4, n+4~3j l, h! (TJ) 7,60 12a KND KND KND  
D+4, 4 l, l 7,8 12 -15 -16 -4  
D+4, 4, 4 l, l, l 7,8,5 12 -15 -16 -4  
D+4, 4, 4, 4 l, l, l, m 7,8,5,21 12 -20~-19 KND KND  
D+4, 4, 4, 4, 3 l, l, l, m, (HMS) 7,8,5,21 12 -11~-10 KND KND  
D+4, 4, 4, 4, 3, d/b (Cancel) l, l, l, m, (HMS) 7,8,5,21 12s -8 KND KND  
d+3+4 h! (TJ) 60 60a cs25~44 js45~ KND KND KND  
d+3+4, 3+4 (Cancel) (HMS)   s        
d/b+3 l 13 20~21 -12~-11 +2~+3 +2~+3  
d/b+1+2 !, ! 20,30 76,90 CS CS CS  
d/b+3+4 l? 17 23~25 -13~-11 +4~+6 KND  
b+1 h 8 15 0 +6 +6  
b+1, 1 h, m 8,6 15 -5 +6 +6  
b+1, 1, 2 h, m, h 8,6,15 15 -11 +1 +1  
b+1, 1, 3+4 h, m, (HMS) 8,6 15 -1 +10 +10  
b+1, 1~f, n (Cancel) h, (MS) 8 15 -5 +1 +1  
b+1:1 h, m 12,6 15 -5 +6 +6  
b+1:1, 2 h, m, h 12,6,23 15 -6 KND KND  
b+1:1, 3+4 h, m, (HMS) 12,6 15 -1 +10 +10  
b+1:1~f, n (Cancel) h, (MS) 12 15 -5 +1 +1  
b+2 h 13 14 -5 +1 +1  
b+2, f, n h, (MS) 13 14 -1 +5 +5  
b+2, 4 h, h 13,12 14 -8~-7 -6~-5 KND  
b+2, 4, 3+4 h, h, (HMS) 13,12 14 -10~-9 -8~-7 KND  
b+2, 4, 3 h, h, h (TJ) 13,12,21 js13~ -3 KND KND Tail spin
b+3 l 6 15 -14 -3 -3  
b+3, 3 l, h 6,15 15 -12 -3 -3  
b+3, 3, f l, h, (MS) 6,15 15 -7 +2 +2  
b+4 m 22 20~22 -3~-1 +7~+9s (TUD) KND  
b+4, 3 m, (HMS) 22 20~22 -2~0 +8~+10s (TUD) KND  
b+1+2 Absorbs 1 h/m hit   20~22   +7b    
b+1+2(when done) 4(When parry successful) (Special), h 30 20   KND CS  
b+3+4 m 25 20 pc8~19 -17 KND KND Power crush
u/b, b (Special) (TJ), (HMS)   20 8~19        
u/b+3 m 20 18~22 js17~ -13~-9 KND Launch  
u+3 (Special) (TJ)   a        
u+3, D (Special) (TJ)   as        
u+3, 3+4 (Special) (TJ), (HMS)   a        
u/f+3 m (TJ) 12 25~26 js12~ -9~-8 +2~+3 +2~+3  
u/f+3, 1 m (TJ), m 12,18 s js1~4 -12~-11 +3~+4 KND  
u/f+3, 4 m (TJ), h 12,23 js1~4 -3~-1 KND KND Tail spin
u/f+4 m (TJ) 13 15~16 js9~ -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u/f+3+4 h (TJ) 32 22~24 js9~ +5~+7 KND KND  
u/f+3+4, 3+4 h (TJ), (HMS) 32 22~24 js9~ +8~+10 KND KND  
f, F+3 m 26 16~17 (17~) -11~-10 KND KND  
f, F+4 h 22 16~17 (17~) cs5~12 -5~-4 +6~+7 CS  
d, D/B+4 m? 24 22~24 (24~) -17~-15 Launch(JG?) Launch(JG?)  
b, B+4 h 23 18~21 (19~) -3~0 KND KND Homing, Tail spin
b, B+4, 3 h, (HMS) 23 8~21 (20~) 0~+3 KND KND Homing, Tail spin
f, f, f+3 or WR+3 m 14 14~15 (17~) js9~ -9~-8 KND KND  
f, f, f+3, 4 m, m 14,26 js1~ +1~+3 KND KND  
f, f, f+3, 4, 3+4 m, m, (HMS) 14,26 js1~ +4~+6 KND KND  
WS+2 m 12 14~16 -8~-6 +3~+5 +3~+5  
WS+2, 3 m, m 12,24 14~16 -14~-13 Launch Launch  
WS+2, 4 m, h 12,23 14~16 -6~-5 +16~+17kg +16~+17kg Tail spin
WS+3 m 16 10~12 -21~-19 -10~-8 -10~-8  
WS+3, 3 m, m 16,11 10~12 -20~-18 -9~-7s -9~-7s  
WS+3, 3, D+3 m, m, l 16,11,8 10~12 -19 -8 -8  
WS+3, 3, D+3, n+3 m, m, l, m 16,11,8,10 10~12 -19 -8 -8  
WS+3, 3, D+3, n+3, 3 m, m, l, m, h 16,11,8,10,
10
10~12 -16 -5 -5  
WS+3, 3, D/F+3 m, m, m 16,11,10 10~12 -19 -8 -8  
WS+3, 3, D/F+3, n+3 m, m, m, h 16,11,10,10 10~12 -16 -5 -5  
WS+3, 3, D/F+3, n+3, 3 m, m, m, h, m 16,11,10,10,
10
10~12 -19 -8 -8  
In+f-Kick D+3, ,, l 10 10~12 -19 -8 -8  
In+f-Kick U+3, ,, m 15 10~12 -19 KND KND  
WS+4 m 16 11~12 -6~-5 +5~+6 +5~+6  
WS+4, 3 m, (HMS) 16 11~12 -9~-8 +2~+3 +2~+3  
FC+d/f+4 l (TC) 7 16~17s cs1~ -14~-13 -3~-2 KND  
FC+d/f+4, 3 l (TC), (HMS) 16 16~17s cs1~ -12~-11 -1~0 KND  
FC+u/b+4 m (TJ) 15 18~28s (18~) js9~ -17~-7 -6~+4 -6~+4  
FC+u+4 m (TJ) 22 18~28s (18~) js9~ -17~-7 Launch (JG?) Launch (JG?)  
FC+u/f+4 m (TJ) 25 18~28s (18~) js9~ -17~-7 Launch (JG?) Launch (JG?)  
FC+u/b or u or u/f+4, 3 m (TJ), (HMS) (15or22or)25 18~28s (18~) js9~ -17~-7 Launch (JG?) (-6~+4) Launch (JG?) (-6~+4)  
FC+U/B+4 m (TJ) 25 14~17 js9~ -31~-28 -20~-17 -20~-17  
FC+u or U/F+4 m (TJ) 28or30 14~17 js9~ -31~-28 KND KND  
FC+u/b or u or U/F+4, d m 33or37or40 14~16s js9~ -31~-28 KND (-20~-17) KND  
FC+u/b or u or U/F+3+4 mm (TJ) 30,20 46~49, 56~58d js9~ -4~-2 KND KND  
FC+u/b or u or U/F+3+4 (First hit only) m (TJ) 30 46~49d js9~ -24~-21 KND KND  
FC+d/f, d, D/F+3 l (TC) 22 16~20d (19~) cs1~15 js16~ -27~-23 KND KND  
SSR+3+4 m 28 20~23 (29~) -11~-8 KND KND Tail spin
SSR+3+4, 4 m, (HMS) 28 20~23 (29~) -19~-16 KND KND Tail spin
SSL+3+4 h 25 17~20 (25~) -2~+1 KND KND Tail spin
SSL+3+4, 3 h, (HMS) 25 17~20 (25~) -5~-2 KND KND Tail spin
3+4 or From certain moves (to HMS) (HMS)   RC        
HMS d or u (HMS)            
HMS f (HMS)            
HMS d/b or D (Cancel) (Special)   RC        
HMS b (Cancel) (Special)            
HMS 1 h, (HMS) 10 12 0 +7 +7  
HMS 1, 1, h, h, , (HMS) 10,10,, 12 -1 +7 +7  
HMS 1, 1, ,, f, n (Cancel) (MS) 10, 12s -3 +4 +4  
HMS 1, 4 h, m 10,15 12 -8 0 0  
HMS 1, 4, 3 h, m, (HMS) 10,15 12 -8 0 0  
HMS 2 m? 23 19~20 -13~-12 Launch Launch  
HMS 3 h 21 17~19 pc8~16 -4~-2 KND(Throw) KND(Throw) Homing, Power crush, Tail spin
HMS 3 Hit when close h, (throw) 21(,20) 17~19 8~16   Throw(KND)    
HMS 4 l (TC) 30 24~26s cs6~ -26 KND YKU  
HMS 1+2 mm 10,15 15,26~27 -7~-6 +6~+7 +6~+7  
HMS u/f+3 m (TJ) 24 20~22 js9~ -12~-10 KND KND  
HMS u/f+3, D m (TJ) 24 20~22s js9~ -14~-12 KND KND  
HMS u/f+4 m (TJ) 20 25~29 js16~ -8~-4s KND KND  
f, n or HMS f (to MS) (Special) (TC)(MS)   25~29 16~        
MS 3 m (TJ) 10 15~16 (17~) js9~ -12~-11 -1~0 -1~0  
MS 3, 4 m (TJ), m (TJ) 10,10 js1~ -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
MS 3+4 l (TJ) 17 29~33a,d (31~) js6~23 -35~-31 KND KND  
MS etc, ,     29~33, (31~) 6~23        
MS b, n (Sway)   (s)        
Sway 4 l (TC) 18 21~22 cs1~ -13~-12 +3~+4 KND  
Sway n command     21~22 1~