Lili TEKKEN 7 Frame Data

Basic Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
1 h 7 10 +1 +8 +8  
2 h 8 10 0 +8 +8  
3 m 12 15 RBT -11? 0? 0?  
4 h 16 12 -4 +7 +7  
b+1 m (TC) 16 17 -6 +2 +2  
b+2 h 15 13 -11 0 0  
b+3 (Special) (TJ)   13        
b+4 (Special) (TJ)   13        
f+1 h 7 10 +1 +8 +8  
f+2 h 12 13 -9 -1 -1  
f+3 m 26 20~21 -6~-5 KND KND Homing, Tail spin
f+4 m 23 17 -11 KND KND  
f, F+1 h 7 10(11~) +1 +8 +8  
f, F+2 m 28 18(19~) -17 CS CS Power crush
f, F+3 m (TJ) 15 22(23~) -12 0 0  
f, F+4 l 23 22(23~) -12? +4? +9?  
d+1 l (TC) 10 18 -11 0 0  
d+2 m 16 16~17 -7~-6 -1~0 -1~0  
d+3 l 14 19~20 -12~-11 +1~+2 +1~+2  
d+4 l (TC) 7 12 RC -13 -2 -2  
d/b+1 Sm (TC) 5 10 RC -5 +6 +6  
d/b+2 Sm (TC) 8 11 RC -4 +7 +7  
d/b+3 h 20 19~20 -9~-8 KND KND Tail spin
d/b+4 l (TC) 20 27? -24? KND KND Homing
FC+d/b or d+1 Sm (TC) 5 10 RC -5 +6 +6  
FC+2 Sm (TC) 8 11 RC -4 +7 +7  
FC+d/b or d+3 l (TC) 12 16 RC -17 -3 -3  
FC+4 l (TC) 10 12 RC -15 -4 -4  
WS+1 m 15 13 -11 0 0  
WS+2 m (TC) 17 16~17 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+3 m 20 16~17 -21~-20 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+4 m 18 11~12 -8~-7 KND KND  
d/f+1 m 12 13 -1 +7 +7  
d/f+2 m 16 16~17 -11~-10 Launch (JG?) Launch (JG?)  
d/f+3 m 23 20~21 +3~+4s +8~+9?s KND  
d/f+4 m 14 15~16 -8~-7 -2~-1 +5~+6  
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 12 18 -8 +3 +3  
u/b or u or u/f+2 m 28? 20? -12 KND KND?  
u/b or u+3 m (TJ) 25 22~23 -16~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u/f+3 m (TJ) 13 15~16 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u/b+4 m (TJ) 11 15 -19 -8 -8  
u+4 m (TJ) 15 15 -12 KND Launch (JG?)  
u/f+4 m (TJ) 18 28~32 -12~-8 +1~+5 OC +1~+5 OC  
SS+1 h 7 10(11~) +1 +8 +8  
SS+2 h 8 10(11~) 0 +8 +8  
SS+3 m 20 19~20 (28~) -9~-8 KND KND  
SS+4 h 16 12(13~) -4 +7 +7  
BT 1 h 8 8 -8 +3 +3  
BT 2 m 17 14~15 -5~-4 KND KND Tail spin
BT 3 h 25 10 -8 KND KND  
BT 4 mm (TC) 10,20 26,55~56 RBT -11~-10 KND KND  
BT d+1 or 2 Sm 10 10s -2 +9 +9  
BT d+3 l (TC) 16 17 -20 -4 -1s  
BT d+4 l 12 10s -11 +3 +3

Special Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
in rage 3+4 m (TJ) 55 20 pc8~17 js8~ -22 KND KND Rage art
in rage d/f+3+4, 3 m, h 14,26 20 8~17 8~ +9~+10 KND KND Rage art, Homing
1 h 7 10 +1 +8 +8  
1, 2 h, h 7,12 10 -1 +8 +8  
1, 2, 3 h, h, l (TC) 7,12,10 cs10~ -13 -2 KND  
1, 2, 4 h, h, m (TJ) 7,12,20 js21~ -9~-4 KND KND  
2 h 8 10 0 +8 +8  
2, 3 h, l (TC) 8,10 cs10~ -13 -2 KND  
2, 4 h, h 8,20 10~ -2~+2 KND KND Tail spin
3 m 12 15~16b -11~-10 -3~-2 -3~-2  
3, 1 m, m 12,20 15~16 -13~-12 KND KND  
3, 2 m, h 12,8 15~16 -5 +2 +6  
3, 2, 3 m, h, h (TJ) 12,8,22 js13~ -9~-6 KND KND  
4 h 16 12 -4 +7 +7  
4, 1 h, h 16,7 12 -1 0 +2  
4, 1, 3 h, h, m 16,7,10 12 -11~-9 0~+2s +8~+10s  
1+2 m 26 12 -12 KND KND  
f+2 h 12 13~14 -9~-8 -1~0 -1~0  
f+2, 3 h, m 12,20 13~14 -12~-11 KND KND  
f+3 m 26 20~22 -6~-4 KND KND Homing, Tail spin
f+4 m 23 17 -9 KND KND  
f+1+2 m 19 14~15 -6~-5 +3~+4s KND  
f+3+4 mm (TJ) 8,22 18~20, 35~37 js12~24 -4~-2 KND KND  
f+3+4 (First hit only) m 8 18~20 js12~24 -25~-23 KND KND  
f+3+4 (Second hit only) m 22 35~37 -4~-2 KND KND  
f+3+4~3 m (TJ), m 8,20 18~20, 54~57 (12js~) -8~-5 KND KND  
f+3+4~3, 4 m (TJ), m, m 8,20,20 js18~ -20~-16 KND KND  
d/f+1 m 12 13 -1 +7 +7  
d/f+2 m 16 16~17 -11~-10 Launch (JG?) Launch (JG?)  
d/f+2, B m(BT) 16 16~17b -11~-10 Launch (JG?) Launch (JG?)  
d/f+3 m 23 20~22 +3~+5s +8~+10g KND  
d/f+4 m 14 15~16 -8~-7 -2~-1 +5~+6  
d/f+4, 4 m, l 14,21 15~16 -15~-14 +1~+2 +6~+7  
d/f+3+4 m (TJ) 14 24~29b js12~ -4~+1 KND KND  
d/f+3+4, 3+4 m (TJ), mm (TJ) 14,5,20 b js14~ -7~-6 KND KND  
d/f+3+4, 3+4 (Third hit miss) m (TJ), m 14,5 b js14~ -18~-16 KND KND  
d+1 l (TC) 10 18~19 cs11~ -11~-10 0~+1 0~+1  
d+1, D l (TC) 10 18~19s cs11~ -11~-10 0~+1 0~+1  
d+1, 2 l (TC), h 10,8 18~19 11~ -8~-7 +3~+4 +5~+6  
d+1, 2, B l (TC), h, (BT) 10,8 18~19 11~b -8~-7 +3~+4 +5~+6  
d+1, 2, 4 l (TC), h, m 10,8,24 18~19 11~ -9~-7 KND KND Tail spin
d+2 m 16 16~17 -7~-6 -1~0 -1~0  
d+2, 2 m, h 16,10 16~17 -10~-9 -4~-3 -2~-1  
d+2, 2, 3 m, h, h 16,10,24 16~17 -3~-1 KND KND Tail spin
d+2, 2, 4 m, h, m 16,10,24 16~17 -17 KND KND  
d+3 l 14 19~20 -12~-11 +1~+2 +1~+2  
d+3+4 m? 23 17~21a -21~-17 Launch(JG?) Launch(JG?)  
d/b+3 h 20 19~22 cs5~17 -9~-6 KND KND Tail spin
d/b+4 l (TC) 20 30~31 cs5~ -24 YKU YKU Homing
d/b+3+4 l 20 24~25s cs6~ -18~-17 KND KND  
b+1 m? 16 17~18 -6~-5 +2~+3 +2~+3  
b+1, F m, (Special) 16 17~18 +1~+2 +9~+10 +9~+10  
b+1, 4 m, m 16,22 17~18 -11~-10 KND KND  
b+2 h 15 13 -11 0 0  
b+2, 1 h, m 15,13 13 -4~-3 +7~+8 +7~+8  
b+2, 1, B h, m(BT) 15,13 13b -4~-3 +7~+8 +7~+8  
b+2, 1, 1+2 h, m, m 15,13,27 13 -12~-11 KND KND  
b+3 or BT b+3 (Special) (TJ)   13        
b+4 or BT b+4 (Special) (TJ)   13        
b+3 or 4, f (Special) (TJ)   RC        
b+3, 3 or b+4, 3 (Special) (TJ), l (TC) 25 24~25s (49~) -18~-17 KND KND  
b+3, 4 or b+4, 4 (Special) (TJ), m (TJ) 27 23~29 (48~) -6~0 KND KND  
b+1+2 m 24 23~24 -14~-13 KND KND  
b+1+4 ! (TJ) 50 63~65 js56~ KND KND KND  
u/b or u or u/f+2 m 21 20~21 -12~-11 KND KND  
u/b or u+3 m (TJ) 25 22~23 js16~ -16~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u/b or u+3, f m (TJ), (Special) 25 22~23 js16~ -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u/b or u+3, 3 m (TJ), m (TJ) 25,15 js9~ -12 0 0  
u+3+4 m (TJ), (Throw) 18(,5,5) 36~39 js5~ -8~-5 Launch (JG?)(Throw) Launch (JG?)(Throw)  
u+3+4 (Far) m (TJ) 18 36~39 js5~ -8~-5 KND KND  
u/f+3 m (TJ) 13 15~17 js9~ -13~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u/f+4 m (TJ) 18 28~32 js12~ -12~-8 +1~+5s +1~+5s  
u/f+4, 3 m (TJ), m 18,23 28~32 12~ -9 KND KND  
u/f+3+4 m (TJ) 15 15~18 js9~ -9~-6 +2~+5 +2~+5  
u/f+3+4, 3 m (TJ), h 15,18 15~18 9~ -9 0 KND  
u/f+3+4, 3+4 m (TJ), m? 15,22 15~18 9~a -21~-17 Launch(JG?) Launch(JG?)  
f, F+2 m 20 18(19~) pc6~17 -17 CS CS Power crush
f, F+3 m (TJ) 15 22a(23~) js7~ -12 0 0  
f, F+3, F m (TJ), (Special) 15 js7~ -3 +9 +9  
f, F+3, 3+4 m (TJ), mm 15,5,20 js1~31 -8~-7 KND KND  
f, F+3, 3+4 (Only two first hits) m (TJ), m 15,5 js1~31 -20~-19 -9~-8 -9~-8  
f, F+4 l 23 22~23 (23~) -12~-11 +4~+5 +9~+10  
f, F+4, B l(BT) 23 22~23b (23~) -12~-11 +4~+5 +9~+10  
f, F+1+2 (one spin) m 28 18~19 (29~30) -9~-8 KND KND Homing
f, F+1+2* (two spins) m 38 18~19 (52~53) +5~+6 KND KND Homing
f, F+1+2* (Very long hold) ! 50 18~19 (75~76) KND KND KND Homing
f, F+3+4 m (TJ) 30 19~25a (20~) js11~ -6~0 KND KND  
f, f, f+3 m (TJ) 30 23~30 (26~) js3~ 0~+7 KND KND  
WS+1 m 15 13~14 -11~-10 0~+1 0~+1  
WS+1, 2 m, h 15,16 13~14 -3~-2 +8~+9 +8~+9  
WS+1, 2, 4 m, h, l 15,16,20 cs12~ -14~-13 KND KND  
WS+2 m? 17 16~18 -12~-10 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+2, B m?(BT) 17 16~18b -12~-10 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+3 m 20 16~17 ar13~ -21~-20 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+3, 4 m, m 20,25 js27~43 +4~+7s TUD TUD  
WS+4 m 18 11~12 -8~-7 KND KND  
FC+d/f+1 m? 25 14~15 -12~-11 SH SH  
FC+d/f+3 or d, D/F+3 l (TJ), (TC) 19 23~32 cs18~ -18~-9 -2~+7 KND  
SS+3 m 20 18~19 (27~) -9~-8 KND KND  
SS+1+2 m 21 19~20 (28~) -2~-1 KND CS  
qcf or From certain moves (Special)   RC        
qcf+1 m 16 15~16 (17~) -12~-11 -1~0 -1~0  
qcf+1, 2 m, m 16,20 15~16 (17~) -14~-13 KND CS  
qcf+1, 2, B (Cancel) m(BT) 16 15~16 (17~)b -19~-18 -8~-7 -8~-7  
qcf+2 m 13 16~17 (18~) -10~-9 -2~-1 -2~-1 Homing
qcf+2, 1 m, m 13,20 16~17 (18~) -7~-6 +2~+3s TUD  
qcf+3 m 20 16~17 (18~) -21~-20 Launch (JG?) Launch (JG?)  
qcf+3, 4 m, m 20,25 16~17 (18~)a +4~+7s TUD TUD  
qcf+4 m 18 11~12 (13~) -8~-7 KND KND  
qcf+3+4 hh 6,20 12~14, 22~23 (14~) js12~ +6~+7 KND KND  
b+3+4 (to BT) (BT)   b        
BT 1 h 8 8 -8 +3 +3  
BT 1, 2 h, h 8,13 8 -3 +5 +5  
BT 2 m 17 14~16 -5~-3 KND KND Tail spin
BT 3 h 25 10 -8 KND KND  
BT 4 mm (TC) 10,20 26~28, 55~56b 1js13~ 2js1~14 -11~-10 KND KND  
BT 4, 3+4 mm (TC), mm (TJ) 10,20,10,20 b js14~31 -10~-8 KND KND  
BT 1+2 mm 5,20 13~14, 19~20 -10~-9s KND KND  
BT 3+4 m (TJ) 18 29~32 js5~ -4~-1 +5~+8s +5~+8s  
BT 3+4, 2 m (TJ), m 18,21 29~32 5~ -11~-9 KND KND Tail spin
BT d+3 l (TC) 16 17~19 cs4~ -17~-15 -1~+1 +2~+4s  
BT d+3, 4 l (TC), m 16,24 17~19 4~ -13~-11 KND KND  
BT d+3+4 l (TC)(BT) 25 22~25b cs4~ -26 KND KND Homing
BT d+3+4, F l (TC) 25 22~25 cs4~ -26 KND KND Homing
BT b+3 (Special) (TJ)   22~25 4~        
BT b+4 (Special) (TJ)   22~25 4~