Marduk TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 13 10 0 +8 +8
3 h 37 17 -14 KND KND
4 h 22 13 -5 +6 Launch (JG?)
b+1 m 22 21~22 -8~-7 OC +2~+3 OC KND
b+2 m 32 22 -9 +1 CS
b+3 m 35 21~22 -10~-9 KND KND
b+4 m 27 14 -9 +2 KND
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 h 27 16 -7 +7 CS
f+3 m 22 23 -8 +5 Launch (JG?)
f+4 m 27 19~20 -8~-7 OC +2~+3 OC KND
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 h 28 11(12~) -1 KND KND
f, F+3 m 22 23(24~) -8 +5 Launch (JG?)
f, F+4 m 35 18~19 (19~) -10~-9 KND KND
d/b+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1 m 27 18 0 OC +5 OC KND
d/b+2 m 27 16 -8 KND KND
d+2 m 20 16 -7 OC +7 OC +7 OC
d/b+3 l 13 18 -12 -4 +4
d+3 l 24 16 -12 -1 -1
d/b+4 l 16 23 RG -11 KND KND(Throw)
d+4 l (TC) 21 14 -16 -5 -5
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+d/b or d+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 18 11 -7 +3 +3
WS+2 m 29 19 -8 KND CS 10
WS+1+2 m 16 10~11 -4~-3 +7~+8 +7~+8
WS+3 m 27 18~19 -13~-12 Launch Launch
WS+4 m 28 13 -7 KND CS
d/f+1 m 20 16~17 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+2 m 21 15 -7 +6 +6
d/f+3 m 17 17 -10 +2 +2
d/f+4 m 16 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/b or u or u/f+2 h 22 15 -12 +9 +9
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 33 20 -2 KND Launch (JG?)
u/b+4 m (TJ) 18 23 -16 KND KND
u or u/f+4 m (TJ) 24 23 -9 KND KND
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 m 24 21(30~) -3 0 OC 0 OC
SS+3 h 37 17(18~) -14 KND KND
SS+4 m 32 21(30~) -6 KFUD KND
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 2 h, h 9,16 10 -1 +5 +5
1, 2, 3 h, h, m 9,16,16 10 -16 -5 -5
1, 2, 3, 1+2 h, h, m, h 9,16,16,37 10 0 OC +4 OC +4 OC
1, 2, 3+4 h, h, (VTS) 9,16 10 -3 +3 +3
1, 2, 3+4, 3+4 (Cancel) h, h, (VTS) 9,16 10 -2 +4 +4
1, 2, f+1 h, h, h 9,16,28 10 +4 +6 KND
1, d+2 h, m 9,17 10 -9 +7 +7
2 h 13 10 0 +8 +8
2, 1 h, h 13,16 10 +3 +5 +5
2, d+1+2 h, m (TC) 13,32 10 -12 Launch (JG?) Launch (JG?)
1+2 m 0 15 -9 +3 +16
f+2 h 27 16 -7 +7 CS
f+2, 1 h, h 27,33 16 -7 CS CS
f+2, d+1 h, m 27,22 16 -13~-12 OC +2~+3 OC +2~+3 OC
f+2, d+1, 2 h, m, m 27,22,21 16 -15 Launch (JG?) Launch (JG?)
f+3 m 22 23 -8 +5 Launch (JG?)
f+3, 2 m, m 22,27 23 -9 +6 OC +6 OC
f+4 m 27 19~20 -8~-7 OC +2~+3 OC KND
f+1+2 mm 18,21 15,32 -12 +4 +4
f+1+2, 2 mm, m 18,21,27 15,32 -14 KND CS
f+3+4 h! 40 32 KND KND KND
f+3+4, 3+4 (Cancel) (VTS)   32      
f+1+4 m (TJ) 33 21~34 RG -14~-1 KND KND
d/f+1 m 20 16~17 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+2 m 21 15 -7 +6 +6
d/f+2, 1 m, m 21,28 15 -13 KND KND
d/f+3 m 17 17 -10 +2 +2
d/f+3, 1 m, h 17,6 17 +2 +5 +5
d/f+3, 1, 2 m, h, h 17,6,13 17 -1 +5 +5
d/f+3, 1, 2, 3 m, h, h, m 17,6,13,16 17 -16 -5 -5
d/f+3, 1, 2, 3, 1+2 m, h, h, m, h 17,6,13,16,37 17 0 OC +4 OC +4 OC
d/f+3, 1, 2, 3+4 m, h, h, (VTS) 17,6,13 17 -3 +3 +3
d/f+3, 1, 2, 3+4, 3+4 (Cancel) m, h, h, (VTS) 17,6,13 17 -2 +4 +4
d/f+3, 1, 2, f+1 m, h, h, h 17,6,13,28 17 +4 +6 KND
d/f+3, 1, d+2 m, h, m 17,6,17 17 -9 +7 +7
d/f+3, 1+2 m, h 17,37 17 0 OC +4 OC +4 OC
d/f+3, d/f+1 m, m 17,13 17 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+3, d/f+1, 2 m, m, h 17,13,28 17 -3 OC -6 OC -6 OC
d/f+4 m 16 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3
d/f+4, 2 m, m 16,27 13~14 -16 +4 OC KND
d/f+1+2 m (TC) 31 17~19 -11~-9 +3~+5 OC +3~+5 OC
d+1 m 27 18 0 OC +5 OC KND
d+2 m 20 16 -7 OC +7 OC +7 OC
d+2, 4 m, m 20,28 16 -9 +5 CS
d+3 l 24 16 -12 -1 -1
d+4 l (TC) 21 14 -16 -5 -5
d+1+2 m 32 19 -12 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/b+2 m 27 16 -8 KND KND
d/b+3 l 13 18 -12 -4 +4
d/b+3, 1 l, h 13,22 18 -6 +8 CS
d/b+3, 1, 1 l, h, m 13,22,32 18 -12 KMUD KMUD
d/b+3, 4 l, m 13,21 18 -10 +6 +6
d/b+4 l 16 23 RG -11 KND KND(Throw)
d/b+1+2 m 31 26~27 -22~-21 Launch(JG?) Launch(JG?)
b+1 m 22 21~22 -8~-7 OC +2~+3 OC KND
b+1, 2 m, m 22,13 21~22 -14 OC -4 OC KND
b+2 m 32 22 -9 +1 CS
b+3 m 35 21~22 -10~-9 KND KND
b+4 m 27 14 -9 +2 KND
b+1+2 m 28 22~23 RC -6~-5 OC KND KND
b+2+3 ! 94 80 KND KND KND
b+2+3, b, b (Cancel) (Special)   80      
b+2+3, 1+2 (Cancel) (Special), h(Throw) 12 100 (106,126)   Throw(KND)  
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 33 20 -2 KND Launch (JG?)
u/b+4 m (TJ) 18 23 -16 KND KND
u or u/f+4 m (TJ) 24 23 -9 KND KND
u/f+1+2 h 28 17 -6 CS CS
u/b or u or u/f+3+4 m (TJ) 33 31~35 -3~+1 OC +7~+11 OC KND
f, F+2 h 28 11(12~) -1 KND KND
f, F+4 m 35 18~19 (19~) -10~-9 KND KND
b, B+1+2 m 33 19(20~) -5 KND KND
qcf+1 m 28 18~19 (18~) -10~-9 Launch (JG?) Launch (JG?)
qcf+1, 2 m, m 28,32 18~19 (18~) -7 KFUD KND
qcf+1, 2* m, m 28,54 18~19 (18~) +22 GB KND KND
qcf+2 l (TC) 27 24~25 (24~) -12~-11 +5~+6 +5~+6
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 32(35~) +6 KND KND
WS+1 m 18 11 -7 +3 +3
WS+1, 3+4 m, (VTS) 18 11 -7 +3 +3
WS+1, 2 m, h 18,24 11 -7 KND CS
WS+2 m 29 19 -8 KND CS 10
WS+3 m 27 18~19 -13~-12 Launch Launch
WS+4 m 28 13 -7 KND CS
WS+1+2 m 16 10~11 -4~-3 +7~+8 +7~+8
FC+1+2 (Close) m(, (throw)) 33(,10) 22 -4 Throw(KND) Throw(KND)
FC+1+2 m 33 22~23 -4~-3 +7~+8 +7~+8
FC+d/f+4 l (TC) 25 21 RC -26 +8 KND
SS+2 m 24 21(30~) -3 0 OC 0 OC
SS+2, 3+4 m, (VTS) 24 21(30~) +2 +5 OC +5 OC
SS+4 m 32 21(30~) -6 KFUD KND
SS+1+2 m 33 19(28~) +1 KND KND
Face down Grounded 2 m 31 20 -7 +4 +4
Face down Grounded d+2 l 24 15~17 RC -26~-24 KND KND
Opponent Down d/b+4 l(On grounded opponent) 22 20 -17 -6 -6
3+4 or From certain moves (to VTS) (VTS)   20      
d/b or b+3+4 (Special)   20      
d/f+3+4 (VTS)   20      
VTS 1+2 h(Tackle) 12 24   Throw(KND)  
VTS 1+2 (Second part) m(Tackle) 12 30   Throw(KND)  
VTS 1+2 (While landing) Sm 13 50 -22 -3 OC -3 OC
VTS u or d (Special)   50      
VTS 1+3 h(Throw) 35 12   Throw(KND)  
VTS 2+4 h(Throw) 35 12   Throw(KND)  
VTS f+1 m 21 13(19~) -4 +3 +3
VTS f+1, 2 m, m 21,27 13(19~) -11 OC +4 OC KND
VTS f+2 m 29 17(23~) -4 KFUD KND
VTS d+1+2 lm 27,27 17,34~35 (23~) -39 KND KND
VTS d+1+2 (First hit only, Second hit miss) l 27 17(23~) -39 KND KND
VTS d+1+2 (Second hit only) m 27 34~35 (40~) -16~-15 +5~+6 +5~+6
VTS 1 m 18 11(17~) -7 +3 +3
VTS 1, 3+4 m, (VTS) 18 11(17~) -7 +3 +3
VTS 1, 2 m, h 18,24 11(17~) -7 KND CS
VTS 2 m 29 19(25~) -8 KND CS 10
VTS 3 m 27 18~19 (24~) -13~-12 Launch Launch
VTS 4 m 28 13(19~) -7 KND CS