Dr.Bosconovitch TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 13 10 0 +6 +6
3 h 18 15 -7 +4 +4
4 h 22 12 -9 -3 KND
b+1 h 20 12 -9 +2 +2
b+2 h 20 20 Air, RG -21 -10 -10
b+3 m 18 14 Air, RG -16 -5 -5
b+4 m (TJ) 28 18~19 -9~-8 KND KND
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 m 20 15 -9 +2 +2
f+3 m 40 16 -19 KND KND
f+4 m 20 17 -9 +2 +2
f, F+1 h 9 10 +1 +8 +8
f, F+2 m 16 16 RBT(17~) -8 +6 +6
f, F+3 m (TJ) 33 20~22 Air, RG (21~) -34~-32 KND KND
f, F+4 mm 9,27 23~27, 36~39 Air, RG (24~) -7~-4 KND KND
d/b+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1 m 20 16 -9 +2 +3 OC
d/b+2 m 24 17 -8 +6 CS
d+2 m 22 18~19 -5~-4 OC +3~+4 OC KND
d/b+3 l (TC) 24 23 RC -26 +5 OC KND
d+3 l 13 16 RC -13 -2 -2
d/b+4 l 16 15 -12 -1 -1
d+4 l(, (Special)) 20 16 -15 +10 +10
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 20 14~15 RBT -9~-8 +2~+3 +2~+3
WS+2 m (TJ) 31 16~17 RG -10~-9 +3~+4 +3~+4
WS+3 m 20 15 -16 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+4 m 20 11 -6 +5 +5
d/f+1 m 16 14 -1 +5 +5
d/f+2 m 17 15 -8 Launch (JG?)(+3) Launch (JG?)
d/f+3 m 16 16 -9 +2 +2
d/f+4 m 20 16 -6 +5 +5
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/b or u or u/f+2 h 22 15 -12 +9 GB +9 GB
u/b+3 m (TJ), (ZEN) 16 18 -13 KND KND
u+3 m (TJ), (ZEN) 20 18 -13 KND KND
u/f+3 m (TJ), (ZEN) 27 18 -13 KND KND
u/b+4 m (TJ) 14 20 -14 -1 -1
u+4 m (TJ) 20 20 -8 +5 +5
u/f+4 m (TJ) 20 20 -8 KND KND
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 h 13 10(11~) 0 +6 +6
SS+3 h 18 15(16~) -7 +4 +4
SS+4 h 22 12(13~) -9 -3 KND
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 2 h, h 9,13 10 -1 +7 +7
2 h 13 10 0 +6 +6
2, 4 h, l(, (Special)) 13,16 10 -15 +10 +10
1+2 m 29 15 -11 KND KND
f+2 m 20 15 -9 +2 +2
f+2, 2 m, h 20,16 15 -6 +5 +5
f+3 m 40 16 -19 KND KND
f+1+2 m(, (Special)) 27 14 -13 +10 CS
f+1+4 m 33 21~27 -9~-3 KND KND
d/f+2 m 17 15 -8 Launch (JG?)(+3) Launch (JG?)
d/f+3+4 (Special)   RG      
d+1 m 20 16 -9 +2 +3 OC
d+1, 1+2 m, l 20,20 16 -19 KND KND
d+2 m 22 18~19 -5~-4 OC +3~+4 OC KND
d+3 l 13 16 RC -13 -2 -2
d+4 l(, (Special)) 20 16 -15 +10 +10
d+1+2 m 31 21 +4 KND KND
d/b+1 or FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d/b+1, 2 Sm (TC), Sm (TC) 6,6 10 RC -8 +3 +3
d/b+2 m 24 17 -8 +6 CS
d/b+3 l (TC) 24 23 RC -26 +5 OC KND
d/b+4 l 16 15 -12 -1 -1
d/b+3+4 (Special)   RG      
b+1 h 20 12 -9 +2 +2
b+1, 2 h, h(, (Special)) 20,20 12 -9 +10 +10
b+2 h 20 20 Air, RG -21 -10 -10
b+2, 4 h, m 20,20 20, -9 +2 +2
b+3 m 18 14 Air, RG -16 -5 -5
b+4 m (TJ) 28 18~19 -9~-8 KND KND
u/b+3 m (TJ), (ZEN) 16 18, Air -13 KND KND
u+3 m (TJ), (ZEN) 20 18, Air -13 KND KND
u/f+3 m (TJ), (ZEN) 27 18, Air -13 KND KND
u/b+4 m (TJ) 14 20 -14 -1 -1
u+4 m (TJ) 20 20 -8 +5 +5
u/f+4 m (TJ) 20 20 -8 KND KND
u/f+3+4 m (TJ) x 3, m 10,10,10,27 18,23,33,55 -17 +16(KND) +16(KND)
f, F+2 m 16 16 RBT(17~) -8 +6 +6
f, F+2, 1 m, m 16,27 16(17~) Air, RG -23~-18 KND KND
f, F+3 m (TJ) 33 20~22 Air, RG (21~) -34~-32 KND KND
f, F+4 mm (TJ) 9,27 23~27, 36~39 Air, RG (24~) -7~-4 KND KND
f, F+3+4 m (TJ) 32 14~26 Air, RG (15~) -19~-7 KND KND
b, B+1+4 ! 67 120 RG(121~) KND KND KND
f, f, f+1+2 or WR+1+2 m 40 18~24 Air, RG (21~) +10~+16 KND KND
WS+1 m 20 14~15 RBT -9~-8 +2~+3 +2~+3
WS+1, 1 m, h(, (Special)) 20,20 14~15 -9 +10 +10
WS+2 m (TJ) 31 16~17 RG -10~-9 +3~+4 +3~+4
WS+3 m 20 15 -16 Launch (JG?) Launch (JG?)
BT 1+2 m (TJ) 27 15~29 Air, RG -13~+1 KND KND
Face up Grounded 2 (Special)   15~29,      
Face down Grounded 2 (Special)   15~29,      
1+3+4 (Special)   15~29,      
2+3+4 (Special)   15~29,      
After certain moves hit (Special)   15~29,      
MAD f or b (MAD)   15~29,      
MAD 1 h (TJ) 24 18 -5 +6 CS
MAD 2 m 29 17 Air, RG -18 KND KND
MAD 3 m (TJ) 28 25 -6 Launch (JG?) Launch (JG?)
MAD 4 l 24 20 Air, RG -38 KND KND
MAD 1+2 m (TC), (TJ) 37 13~24 Air, RG -17~-6 KND KND
3+4 (Special)   13~24,      
EC 1 l 27 25(65~) -21 KND KND
EC 2 h 20 16(56~) -9 CS CS
EC 1+2 h! 40 25~70 RG (65~) CS CS CS
f+3+4 (to PAN (forwards)) (PAN (forwards))   25~70 (65~)      
b+3+4 (Special)   25~70 (65~)      
PAN 1 m 36 21(46~) -8 OC KND KND
PAN 2 h 29 14(39~) -7 KND KND
PAN 3 l(, (Special)) 20 17(42~) -15 +10 +10
PAN 4 m (TJ) 27 18(43~) +2 KND KND
PAN 1+2 m (TC), (TJ) 37 13~24 Air, RG (38~) -17~-6 KND KND
PAN 3+4 (ZEN)   Air      
PAN 1+4 h(Throw) 40 12 RG(37~)   Throw(KND)  
d+3+4 (ZEN)   Air      
ZEN d/b or d or d/f (Cancel) (ZEN)          
ZEN f (Special) (TC)   RC      
ZEN b (Special) (TC)   RC      
ZEN u/b or u or u/f (Special) (TJ), (ZEN)   Air      
ZEN 1 m (TJ) 31 18~21 (38~) -20~-17 KND KND
ZEN 2 (Special) (TJ)   18~21 (38~)      
ZEN 3 l (TC), (ZEN) 16 25~30 Air (45~) -24~-19 -5~0 OC -5~0 OC
ZEN 4 l (TC), (ZEN) 27 10~19 Air (30~) -34~-25 KND KND
BT ZEN Any button (ZEN)   10~19 (30~)