Jack 6 TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 18 13 -2 +6 +9
2 h 13 11 0 +9 +9
3 h 40 18 -13 KND KND
4 h 27 16 -4 +7 Launch (JG?)
b+1 m 18 16 RC -10 OC -7 OC -7 OC
b+2 m 36 19 +5 KND KND
b+3 m 18 16~17 -9~-8 +2~+3 +2~+3
b+4 m 16 16 -15 -4 -4
f+1 m 17 14~15 -8~-7 +3~+4 3~+4
f+2 h 27 10 -12 +5 KND
f+3 m 20 20 -10 +4 CS
f+4 h 31 17 -4 +7 Launch (JG?)
f, F+1 m 37 15~16 (16~) -6~-5 KND KND
f, F+2 m 28 18~19 (19~) -16~-15 Launch(JG?) Launch(JG?)
f, F+3 m 21 26~27 (27~) +4~+5 KND KND
f, F+4 m 47 16~21 (17~) -9~-4 KND KND
d/b+1 l 17 12 RC -12 +2 +2
d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d/b+2 l (TC) 28 22 -23 KND KND
d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
d/b+3 l(CSK) 24 21 -20 -9 -9
d+3 l (TC) 16 20 RC -12 -1 -1
d/b+4 l (TC) 18 16 RC -13 -2 -2
d+4 l (TC) 13 16 RC -9 +2 +2
FC+d/b+1 l 20 12 RC -9 +5 +9 OC
FC+d+1 l (TC) 13 19~21 RC -8~-6 +3~+5 +3~+5
FC+d/b or d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+d+1+2 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+3 l (TC) 16 20 RC -12 -1 -1
FC+4 l (TC) 13 16 RC -9 +2 +2
WS+1 m 27 16 -12 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+2 m 17 14 -7 +4 +4
WS+3 m 21 16 -9 +2 +2
WS+4 m 27 11~12 -6~-5 +5~+6 +5~+6
d/f+1 m 16 14~15 -7~-6 +2~+3 +4~+5
d/f+2 m 17 15 -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+3 m 21 16 -9 +2 +2
d/f+4 m 20 12 -4 +7 +7
u/b+1 m (TJ) 20 26~27 -24~-23 KND KND
u+1 m (TJ) 20 26~27 -24~-23 -13~-12 -13~-12
u/f+1 ( (Sky))! 36 17 KND KND KND
u/b or u or u/f+2 m (TJ) 33 24~25 +2~+3 OC +7~+8 OC +7~+8 OC
u/b or u+3 m (TJ) 27 25 -21 KND KND
u/f+3 m (TJ) 47 25 -12 KND KND
u/b+4 m (TJ) 14 15 -19 -8 -8
u or u/f+4 m (TJ) 33 25 -16 KND KND
u/b or u or u/f, n+2 m (TJ) 37 22~24 (32~) -1~+1 OC +10~+12 OC +10~+12 OC
SS+1 m 31 32~33 (41~) +3~+4 OC KND KND
SS+2 h 33 17(26~) +9 KND KND
SS+3 h 40 18(19~) -13 KND KND
SS+4 h 27 16(17~) -4 +7 Launch (JG?)
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 18 13 -2 +6 +9
1, 1 h, m 18,37 13 -12~-11 OC KND KND
1, 2 h, h 18,32 13 -2 KND KND
2 h 13 11 0 +9 +9
2, 1 h, m 13,16 11 -3 +2 +2
2, 1, 2 h, m, m 13,16,27 11 RC -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)
1+2 hh 20,14 16,34~35 -5~-4 +6~+7 +6~+7
1+2, 1+2 hh, m 20,14,27(,5) 16,34~35 -8 Launch Launch
3+4 or (Tag in)U ! (TJ) 54 94~98 KND KND KND
3+4, 3+4 ! (TJ) 54 124~128 KND KND KND
3+4, 3+4, 3+4 ! (TJ) 81 154~158 KND KND KND
3+4, 3+4, 3+4, 3+4 ! (TJ) 108 184~188 KND KND KND
3+4, 3+4, 3+4, 3+4, 3+4 ! (TJ) 135 214~218 KND KND KND
f+1 m 17 14~15 -8~-7 +3~+4 +3~+4
f+1, 2 m, h 17,17 14~15 -6 +5 +5
f+1, 2, 2 m, h, m 17,17,27 14~15 +6 KND KND
f+1, 2, 2* m, h, m 17,17,40 14~15 -16 KND KND
f+2 h 27 10 -12 +5 KND
f+3 m 20 20 -10 +4 CS
f+3, 1+2 m, m 20,29 20 -13 OC KND KND
f+4~1 h! 81 65(66~) CS CS CS
f+4~1, 2 m 40 15~16 (66~) +8~+9 KND KND
f+1+2 m 29 15~16 -19~-18 KND KND
f+3+4 or FC+d/f+3+4 m (TC) 33 21~25 (cs6) -12~-8 KND KND
d/f+1 m 16 14~15 -7~-6 +2~+3 +4~+5
d/f+1, 2 m, h 16,13 14~15 -12 -1 -1
d/f+1, 2, 1 m, h, h 16,13,4 14~15 -11 -3(KND) -3
d/f+1, 2, 1, 2 m, h, h, hh 16,13,4,4,27 14~15 -18 KND KND
d/f+2 m 17 15 -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+2, 1 m, m 17,24 15 RC -6 +5 +5
d/f+2, 1, 2 m, m, m 17,24,16 15 RC -8~-7 +3~+4 +3~+4
d/f+2, 1, 2, f+1 m, m, m, h 17,24,16,31 15 -5 KND KND
d/f+2, 1, 2, d/f+1 m, m, m, m 17,24,16,20 15 RC -2~-1 +9~+10 +9~+10
d/f+2, 1, 2, d+1 m, m, m, l (TC) 17,24,16,10 15 RC -11~-10 0~+1 0~+1
d/f+3 m 21 16 -9 +2 +2
d/f+3, 2 m, h 21,27 16 -7 KND KND
d/f+1+2 ll 10,28 18,30 -70 KND KND
d/f+1+2 (First hit only) l 10 18 -82 -63 -63
d/f+3+4 m 40 13 -22 KND KND
d/f+1+3 (Throw) h(Throw) 25 23 Throw Throw Throw
d/f+1+3 Sm 27 30~48 RG -18~0 KND KND
d+1+2 m (TC) 37(,5) 30 -27 Launch Launch
d/b+1 l 17 12 RC -12 +2 +2
d/b+1, 1 l, l 17,6 12 RC -12 +2 +2
d/b+1, 1, 1 l, l, l 17,6,6 12 RC -12 +2 +2
d/b+1, 1, 1, 2 l, l, l, m 17,6,6,28 12 RC -14 KND KND
d/b+2 l (TC) 28 22 -23 KND KND
d/b+2* l (TC) 40 36 -23 KND KND
d/b+3 l(CSK) 24 21 -20 -9 -9
d/b+3, 4 l, l(CSK) 24,16 21 -16 -5 -5
d/b+3, 4, 3 l, l, l(CSK) 24,16,16 21 -20 -9 -9
d/b+3, 4, 3, 4 l, l, l, l(CSK) 24,16,16,16 21 -16 -5 -5
d/b+3, 4, 3, 4, 3 l, l, l, l, l(CSK) 24,16,16,16
,16
21 -20 -9 -9
d/b+3, 4, 3, 4, 3, 4 l, l, l, l, l, l(CSK) 24,16,16,16
,16,16
21 -16 -5 -5
CSK 1+2 h 28 21 +14 GB KND KND
CSK d+1+2 l(Throw) 40or45 21   KND  
d/b+4 l (TC) 18 16 RC -13 -2 -2
d/b+1+2 m 18 16 -16 -4 +3
d/b+1+2, 3+4 m, (Special) 18 16( Air) -20 -8 -1
d/b+1+2, 1+2 m, m (TC) 18,28 16() -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
b+1 m 18 16 RC -10 OC -7 OC -7 OC
b+1, 1 m, m 18,27 16 -14~-13 KND KND
b+1, 1* m, m 18,47 16 +5 KND KND
b+2 m 36 19 +5 KND KND
b+2* m 60 35 +4 KND KND
b+3 m 18 16~17 -9~-8 +2~+3 +2~+3
b+3, 2 m, h 18,17 16~17 -6 -1 -1
b+3, 2, 2 m, h, h 18,17,27 16~17 -9 KND KND
b+3, 2, 2h m,h,m 16,15,42 16~17 +8 KND KND
b+4 m 16 16 -15 -4 -4
b+4, 4 m, m 16,28 16 -8~-7 OC KND KND
b+1+2 hhhhh 6,4,4,4,27 20,31,40, 49,61 -4 CS CS
u/b+1+2 h 47 19~20 -6~-5 KND KND
u+1+2 h 27 19 -15 Launch(JG?) Launch(JG?)
u/f+1 ( (Sky))! 36 17 KND KND KND
u/f+1* ( (Sky))! 67 32 KND KND KND
u/b or u or u/f+2 m (TJ) 33 24~25 +2~+3 OC +7~+8 OC +7~+8 OC
u/b or u or u/f, n+2 m (TJ) 37 22~24 (32~) -1~+1 OC +10~+12 OC +10~+12 OC
f, F+1 m 37 15~16 (16~) -6~-5 KND KND
f, F+2 m 28 18~19 (19~) -16~-15 Launch(JG?) Launch(JG?)
f, F+2* m 40(,5) 34(35~) -18 Launch Launch
f, F+3 m 21 26~27 (27~) +4~+5 KND KND
f, F+4 m 47 16~21 (17~) -9~-4 KND KND
f, F+1+2 m 27 15(16~) -15 CS CS
f, f+1+2, 2 m, m 27,32 15(16~) RC -14 KND KND
f, f+1+2, 1+2 m, l (TC) 24,20 15(16~) RC -19 KND KND
f, F+3+4 m 33 21~30 (22~) -82~-73 KND KND
f, F+3+4 (Second part) l (TC) 33 31~37 (32~) -110~-104 KND KND
b, f+2 h 36 19(19~) -2 KND KND
b, d/b, d, d/f+1 l (TC) 40 23~25 RC (24?~) -38~-36 KND KND
b, d/b, d, d/f+2 m 31 22 RC(23?~) -14 CS(10) CS(10)
HCF (Special)   22(23?~)      
HCF, 1 (one spin) m 40 17(43~) +21 GB KND KND
hcf+1 (two spins) ! 47 17(68~) KND KND KND
hcf+1 (three spins) ! 60 17(93~) KND KND KND
hcf+1 (four spins) ! 74 17(118~) KND KND KND
hcf+1 (five spins) ! 268 17(143~) KND KND KND
hcf(Six spins) ! 1 17(143~) Launch(JG?) Launch(JG?) Launch(JG?)
HCF, d/f+1 m 29 29~32? (41~) -17~-15 Launch(JG?) Launch(JG?)
hcf, d/f+1 (d/b, d/f, f, d/f+1) m 29 29~32? (31?~) -17~-15 Launch(JG?) Launch(JG?)
f, f, f+2 or WR+2 m 33 25(28~) +7 +10 +10
WS+1 m 27 16 -12 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+2 m 17 14 -7 +4 +4
WS+2, 1 m, m 17,27 14 -12 OC +2 OC KND
WS+3 m 21 16 -9 +2 +2
WS+3, 2 m, h 21,27 16 -7 KND KND
WS+1+2 m 18 20 -17 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+1+2, 1+2 m, m 18,20 20 -16~-15 KND KND
WS+1+2, 1+2, 1+2 m, m, l (TC) 18,20,27 20 -23 KND KND
WS+f+1 m 20 17~18 RC -6~-5 +5~+6 +5~+6
WS+f+1, 2 m, m 20,16 17~18 RC -8~-7 +3~+4 +3~+4
WS+f+1, 2, f+1 m, m, h 20,16,31 17~18 -5 KND KND
WS+f+1, 2, d/f+1 m, m, m 20,16,20 17~18 RC -2~-1 +9~+10 (Launch (JG?)) +9~+10
WS+f+1, 2, d+1 m, m, l (TC) 20,16,10 17~18 RC -11~-10 0~+1 0~+1
FC+d+1 l (TC) 13 19~21 RC -8~-6 +3~+5 +3~+5
FC+d+1, 1 l (TC), l (TC) 13,10 19~21 RC -2~-1 +7~+8 +9~+10
FC+d+1, 1, 1 l (TC), l (TC), m 13,10,16 19~21 RC -12~-11 -1~0 -1~0
FC+d+1, 1, 1, 2 l (TC), l (TC), m, m 13,10,16,16 19~21 RC -8~-7 +3~+4 +3~+4
FC+d+1, 1, 1, 2, f+1 l (TC), l (TC), m, m, h 13,10,16,16,31 19~21 -5 KND KND
FC+d+1, 1, 1, 2, d/f+1 l (TC), l (TC), m, m, m 13,10,16,16,20 19~21 RC -2~-1 +9~+10 +9~+10
FC+d+1, 1, 1, 2, d+1 l (TC), l (TC), m, m, l (TC) 13,10,16,16,10 19~21 RC -11~-10 0~+1 0~+1
FC+d+1, 2 l (TC), m 13,37 19~21 RC -14 KND KND
FC+d/f+1 m 6 25 -21 -11 OC -11 OC
FC+d/f+1, 2 m, m 6,10 25 -21 -11 OC -11 OC
FC+d/f+1, 2, 1 m, m, m 6,10,14 25 -11 CS CS
FC+d/f+1, 2, 1, 1 m, m, m, h 6,10,14,40 25 +20 +13~+14OB +13~+14OB
FC+d/f+2 m 16 18~19 RC -13~-12 -2~-1 -2~-1
FC+d/f+2, D/F+1 m, m 16,12 18~19 RC -4~-3 +7~+8 +7~+8
FC+d/f+2, D/F+1, 2 m, m, m 14,13,13 18~19 RC -8 +3(Launch (JG?)) +3
FC+d/f+2, f+1 m, h 16,31 18~19 -5 KND KND
FC+d/f+2, d+1 m, l (TC) 16,10 18~19 RC -11~-10 0~+1 0~+1
FC+d/f+1+2 l (TC) 28 24 RC -18 KND KND
FC+d/b+1 l 20 12 RC -9 +5 +9 OC
FC+d/b+1, 1 l, l 20,13 12 RC -2 +9 +9
FC+d/b+1, 1, 1 l, l, l 20,13,13 12 RC -5 +9 +9
FC+d/b+1, 1, 1, 2 l, l, l, m 20,13,13,40 12 RC -14 KND KND
SS+1 m 31 32~33 (41~) +3~+4 OC KND KND
SS+2 h 33 17(26~) +9 KND KND
d/b or d+3+4 (to SIT) (SIT)   Air      
SIT f or b (Special)   Air      
u/f+3+4 (After stance ends) m (TJ) 31 34~38 -39~-35 OC KND KND
u/f+3+4 m (TJ), (SIT) 31 34~38 +13~+17 OC KND KND
d+3+4, 3+4 (After stance ends) (Special), m 47 70~73 -39~-36 OC KND KND
d+3+4, 3+4 (Special), m, (SIT) 47 70~73 +13~+16 OC KND KND
u/f+3+4, 3+4 (After stance ends) m, m 31,47 70~73 -39~-36 OC KND KND
u/f+3+4, 3+4 m, m, (SIT) 31,47 70~73 +13~+16 OC KND KND
Grounded face up d+1+2 (After stance ends) m 24 29~30 -21~-20 KND KND
Grounded face up d+1+2 m, (SIT) 24 29~30 +15~+16 KND KND
SIT 1+2 m 28 24 Air Air -49 CS CS
SIT 1 l (TC) 13 19( Air) -48 -37 -37
SIT 1, 2 l (TC), l (TC) 13,13 19()( Air) -47 -36 -36
SIT 1, 2, 1 l (TC), l (TC), l (TC) 13,13,13 19()()( Air) -43 -32 -32
SIT 1, 2, 1, 2 l (TC), l (TC), l (TC), l (TC) 13,13,13,13 19()()()( Air) -47 -36 -36
SIT 2 l (TC) 13 19( Air) -45 -34 -34
SIT 2, 1 l (TC), l (TC) 13,13 19()( Air) -42 -31 -31
SIT 2, 1, 2 l (TC), l (TC), l (TC) 13,13,13 19()()( Air) -47 -36 -36
SIT 2, 1, 2, 1 l (TC), l (TC), l (TC), l (TC) 13,13,13,13 19()()()( Air) -43 -32 -32