Paul TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 13 10 0 +6 +6
3 m 18 15~16 -7~-6 +4~+5 +4~+5
4 h 22 12 -8 +7 Launch (JG?)
b+1 h 16 12 -9 +2 +2
b+2 m 32 21 -8 KND CS 13
b+3 h 21 14 -6 CS CS
b+4 l 18 20 -13 +1 +1
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 h 13 12 0 +6 +6
f+3 h 40 16 -16 KND KND
f+4 h 22 12 -8 +7 Launch (JG?)
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 m 18 15(16~) -18 -7 -7
f, F+3 m (TJ) 22 15~16 (16~) -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+4 m (TJ) 21 26~32 RC (27~) -2~+4 KND KND
d/b+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1 m 21 14~15 -9~-8 +2~+3 +3~+4 OC
d/b+2 m 24 16~17 -6~-5 +5~+6 CS
d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
d/b+3 l (TC) 16 15~16 RC -18~-17 -4~-3 -4~-3
d+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
d/b+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
d+4 l 20 15 -31 KND KND
d+4 (Far) l 13 15 -31 -17 KND
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+d/b or d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 16 10~11 -4~-3 +7~+8 +7~+8
WS+2 m 27 16 -14 Launch Launch
WS+3 m 21 13 -8 +3 +3
WS+4 m 24 11~12 -6~-5 +5~+6 +5~+6
d/f+1 m 17 14 -2 +4 +4
d/f+2 m 17 15 -8 Launch (JG?) (+3) Launch (JG?)
d/f+3 m 18 16 -9 +2 +2
d/f+4 m 32 19 -1 +9 FS(+12 GB) 24
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/b or u+2 h 22 15 -12 +9 +9
u/f+2 m (TJ) 47 39 +8 KND KND
u/b+3 m (TJ) 16 15~16 -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
u+3 m (TJ) 17 15~16 -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+3 m (TJ) 18 15~16 -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b+4 m (TJ) 14 15 -19 -8 -8
u+4 m (TJ) 20 15 -13 KND Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 17 15 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
SS+1 h 31 20(30~) +8 KND KND
SS+2 h 13 10(11~) 0 +6 +6
SS+3 l 24 19(29~) -13 +3 +11
SS+4 h 22 12(13~) -8 +7 Launch (JG?)
SS+1+2 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+3+4 m 18 15~16 (16~) -7~-6 +4~+5 +4~+5
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 2 h, h 9,1 10 -1 +6 +6
1, 4 h, l (TC) 9,10 10 RC -11 +1 +1
2 h 13 10 0 +6 +6
2, 3 h, h 13,28 10 -12 KND CS
2, d+3 h, l (TC) 13,14 10 RC -12 -1 -1
3 m 18 15~16 -7~-6 +4~+5 +4~+5
3, 2 m, h 18,22 15~16 -3 +7 KND
f+2 h 13 12 0 +6 +6
f+2, 3 h, h 13,21 12 -11 +5 +5
f+2, 3, 1 h, h, m 13,21,29 12 -12 +22(KND) +19
f+1+2 m 29 20~21 +1~+2 OC +8~+9 OC KND
f+1+4 m 35 21 -14 KND KFUD
d/f+1 m 17 14 -2 +4 +4
d/f+1, 1 m, h 17,12 14 -5 +1 +8
d/f+1, 1, 2 m, h, m 17,12,29 14 -9 CS CS
d/f+1, b m, (Special) 17 14 +3 +9 +9
d/f+3 m 18 16 -9 +2 +2
d/f+3, 4 m, m 18,22 16 -10~-9 +6~+7 FS (+6~+7)
d/f+3, 4* m, m 18,33 16 -6~-5 FS (+6~+7) FS (+6~+7)
d/f+4 m 32 19 -1 +9 FS(+12 GB) 24
d+1 m 21 14~15 -9~-8 +2~+3 +3~+4 OC
d+1, D m 21 14~15 RC -9~-8 +2~+3 +3~+4 OC
d+1, 2 m, m 21,35 14~15 -17 KND KND
d+1, 2 (Hold) m, m 21,52 14~15 +20 GB KND KND
d+1, 4 m, l 21,20 14~15 -31 -17 KND
d+1, 4, 2 m, l, m 21,20,28 14~15 -14 KND KND
d+4 (Close) l 20 15 -31 KND KND
d+4 l 13 15 -31 -17 KND
d+4, 2 l, m 13,24 15 -27 KND KND
d+4:2 l, m 13,28 15 -18 -9 -9
d+4:2:1+2 l, m, m 13,28,27(32) 15 -17 KND KND
d+1+2 m 40 12~13 -16~-15 KND KND
d/b+2 m 24 16~17 -6~-5 +5~+6 CS
d/b+3 l (TC) 16 15~16 RC -18~-17 -4~-3 -4~-3
b+1 h 16 12 -9 +2 +2
b+1, 2 h, m 16,27 12 -12~-11 +4~+5 OC +4~+5 OC
b+2 m 32 21 -8 KND CS 13
b+3 h 21 14 -6 CS CS
b+4 l 18 20 -13 +1 +1
b+1+2 h 47 24 +3 KND KND
u/f+2 m (TJ) 47 39 +8 KND KND
u/b+3 m (TJ) 16 15~16 -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
u+3 m (TJ) 17 15~16 -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+3 m (TJ) 18 15~16 -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b or u or u/f+3, 4 m (TJ), m (TJ) 18,27 15~16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+2 m 18 15(16~) -18 -7 -7
f, F+2, 1 m, m 18,27 15(16~) -12 KND KND
f, F+2, 1, B (Cancel) m, (Special) 18 15(16~) -23 -12 -12
f, F+2, 2 m, l (TC) 18,28 15(16~) -19 Launch Launch
f, F+2, 2, B (Cancel) m, (Special) (TC) 18 15(16~) RC -29 -18 -18
f, F+2:1 m, h 18,32 15(16~) -4 KND KND
f, F+3 m (TJ) 22 15~16 (16~) -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+3, 4 m (TJ), m (TJ) 22,20 15~16 (16~) -16 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+3, 4, 4 m (TJ), m (TJ), h 22,20,33 15~16 (16~) -5 KND KND
f, F+3, 4, f or d/f+4 m (TJ), m (TJ), m 22,20,24 15~16 (16~) -14 KND KND
f, F+3, 4, d or d/b+4 m (TJ), m (TJ), l (TC) 22,20,20 15~16 (16~) RC -17 -6 -6
f, F+4 m (TJ) 21 26~33 RC (27~) -2~+4 KND KND
b, B+1+2 ! 67 63(64~) KND KND KND
b, f+1 h 40 28~29 (28~) -6~-5 KND KND
WS+2 m 27 16 -14 Launch Launch
WS+3 m 21 13 -8 +3 +3
WS+3, 2 m, h 21,28 13 -9 KND CS
FC+d/f+2 m 21 14 -17 -6 -6
FC+d/f+2, 1 m, m 21,33 14 -17 KND KND
FC+d/f+2, 2 m, l (TC) 21,28 14 -19 Launch Launch
FC+d/f+2, 2, B (Cancel) m, (Special) (TC) 21 14 RC -26 -15 -15
FC+d/f+1+2 l (TC) 27 32 RC -12 KND KND
D(Hundred and sixty frames) (Special)   32      
D(Hundred and sixty frames)n, u+3+4 (On the way up) m (TJ), m 64 14~15 -49~-48 Launch Launch
D(Hundred and sixty frames)n, u+3+4 (On the way down) m (TJ), m 64 46~54 RG -22~-14 -11~-3 OC -11~-3 OC
SS+1 h 31 20(30~) +8 KND KND
SS+3 l 24 19(29~) -13 +3 +11
Opponent Down, d+2 l(On grounded opponent) 21 18 -12 +4 +4
qcf (Special)   18      
qcf+1 h 28 16(18~) -7 YKU YKU
qcf+2 (Close) m 64 13(15~) -17 KFUD KND
qcf+2 m 43 13(15~) -17 KFUD KND
qcf+1+2 l (TC) 27 32 RC(34~) -12 KND KND
qcf+3 l (TC) 20 18(20~) -19 0 KND
qcf+4 m 24 11~12 (13~) -6~-5 +5~+6 +5~+6
qcf+3+4 m (TJ) 40 19~20 (21~) -9~-8 Launch Launch
qcb (Special)   19~20 (21~)      
qcb+1 m 32 21~22 (23~) -2~-1 OC KND KND
qcb+2 m 28(41) 15(17~) -8 KND KND
qcb+3 l (TC) 18 18 RC(20~) -21 -10 KND
qcb+3, 2 l, m 18,27 18(20~) -10 +6 +6
qcb+3, 2, 1 l, m, h 18,27,33 18(20~) -10 KND KND
qcb+3, 2, 3 l, m, l 18,27,20 18(20~) -13 0 0
qcb+4 h 37 15(17~) +3 KND CS
qcb+1+2 m 29 18(20~) -14 Launch Launch