Steve TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 13 12 -1 +5 +5
3 (to LWV) (LWV)   12      
4 (to RWV) (RWV)   12      
b+1 h 22 13 -14 +2 CS
b+2 m (TC) 20 17 -11 CS CS
b+3 (to SWY) (Special) (TC)(SWY)   17      
b+4 (to SWY) (Special) (TC)(SWY)   17      
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 m 14 21 -6 +5 +5
f+3 (to DCK) (Special) (TC)(DCK)   RC      
f+4 (to DCK) (Special) (TC)(DCK)   RC      
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 m 32 14~15 (15~) -13~-12 OC KND KND
f, F+3 (to DCK) (Special) (TC)(DCK)   RC      
f, F+4 (to DCK) (Special) (TC)(DCK)   RC      
d/b+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1 l (TC) 18 16 RC -13 0 0
d/b+2 l (TC) 28 26 -15 KND KND
d+2 l (TC) 17 17 -18 -5 -5
d/b+3 l 12 16 -15 +1 +1
d+3 (to LWV) (LWV)   16      
d/b+4 (to SWY) (Special) (TC)(SWY)   16      
d+4 (to RWV) (RWV)   16      
FC+d/b or d+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+d/b+2 l (TC) 28 26 RC -15 KND KND
FC+d or d/f+2 Sm 10 11 RC -4 +7 +7
FC+d/b or d+3 (to LWV) (LWV)   11      
FC+d/b or d+4 (to RWV) (RWV)   11      
WS+1 m 13 11~12 -3~-2 +3~+4 +8~+9
WS+2 m 22 14~15 -7~-6 +4~+5 Launch (JG?)
WS+3 (to LWV) (LWV)   14~15      
WS+4 (to RWV) (RWV)   14~15      
d/f+1 m 13 13 -2 +5 +5
d/f+2 m 22 16 -9 +4 CS
d/f+3 (to DCK) (Special) (TC)(DCK)   RC      
d/f+4 (to DCK) (Special) (TC)(DCK)   RC      
u/b+1 m 13 16~17 -5~-4 +6~+7 +6~+7
u+1 or 1*, u/b+2 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/f+1 m (TJ) 21 19 -6 +5 +5
u/b+2 h 22 15 -12 +9 +9
u or u/f+2 m (TJ) 24 19 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b+3 (Cancel) (Special)   19      
u or u/f+3 l (TJ) 27 36 -12 +9 +9
u/b+4 (Cancel) (Special)   36      
u or u/f+4 m (TJ) 27 23 -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 h 13 12(13~) -1 +5 +5
SS+3 (to LWV) (LWV)   12(13~)      
SS+4 (to RWV) (RWV)   12(13~)      
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 (Special)   8      
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, h 9,6 10 -1 +5 +5
1, 1, 3 or 4 to Weave h, h, (Special) 9,6 10 -6 0 0
1, 1, 2 h, h, h 9,6,18 10 -10 +1 +1
1, 1, d+1 h, h, m 9,6,20 10 -6 0 +5
1, 1, d+1, B h, h, m, (FLK) 9,6,20 10 0 +6 +11
1, 1, d+1, B, d/b (Cancel) h, h, m, (FLK) 9,6,20 10 RC -2 +4 +9
1, 2 h, h 9,13 10 -2 +6 +6
1, 2, 3 or 4 to Weave h, h, (Special) 9,13 10 -4 +4 +4
1, d+1 h, m 9,20 10 -6 0 +5
1, d+1, B h, m, (FLK) 9,20 10 0 +6 +11
1, d+1, B, d/b (Cancel) h, m, (FLK) 9,20 10 RC -2 +4 +9
1, 2, 1 h, h, h 9,13,20 10 -3 +3 +3
1, 2, 1, F h, h, h, (Special) 9,13,20 10 -1 +5 +5
1, 2, 1, B h, h, h, (FLK) 9,13,20 10 -1 +5 +5
1, 2, 1, B, d/b (Cancel) h, h, h, (FLK) 9,13,20 10 RC -3 +3 +3
1, 2, 1, 3 or 4 to Weave h, h, h, (Special) 9,13,20 10 -6 0 0
1, 2, 1, 2 h, h, h, m 9,13,20,20 10 -10 KND KND
1, 2, 1, 2 h, h, h, m, (Special) 9,13,20,20 10 -6 KND KND
1, 2, 1, d+2 h, h, h, l (TC) 9,13,20,20 10 -15 KND KND
1, 2, 1, d+2, D h, h, h, l (TC) 9,13,20,20 10 RC -15 KND KND
2 h 13 12 -1 +5 +5
2, 1 h, h 13,16 12 -5 +6 +6
2, 1, F h, h, (Special) 13,16 12 +3 +14 GB +14
2, 1, B h, h, (FLK) 13,16 12 +3 +14 GB +14
2, 1, B, d/b (Cancel) h, h, (FLK) 13,16 12 RC +2 +13 GB +13
2, 1, 2 h, h, m 13,16,29 12 -11 KND KND
f+2 m (TC) 14 21 -6 +5 +5
f+2, 1 m (TC), h 14,16 21 -5 -1 -1
f+2, 1, F m (TC), h, (Special) 14,16 21 +1 +5 +5
f+2, 1, B m (TC), h, (FLK) 14,16 21 +1 +5 +5
f+2, 1, B, d/b (Cancel) m (TC), h, (FLK) 14,16 21 RC 0 +4 +4
f+21~2 m (TC), m 14,18 21 -5 +6 +31(KND) +31(KND)
f+1+2 mm 10,10 18,33 -5 +5 +5
f+1+2, F mm, (Special) 10,10 18, -2 +8 +8
f+1+2, 1 mm, h 10,10,27 18, -13 KND KND
d/f+1 m 13 13 -2 +5 +5
d/f+1, 3 or 4 to Weave m, (Special) 13 13 -6 0 0
d/f+1, 2 m, h 13,16 13 -6 +3 +5
d/f+1, 2, 3 or 4 to Weave (Cancel) m, (Special) 13 13 -16 -9 -9
d/f+12~1 m, h 12,24 13 -2 +2 CS
d/f+12~1 B m, h, (FLK) 13,27 13 0 +4 CS
d/f+12~1 B, d/b (Cancel) m, h, (FLK) 13,27 13 RC -2 +2 CS
d/f+12~2 m, m 13,18 13 -5 +6 +31(KND) +31(KND)
d/f+1, 2~f+1+2 m, hh 13,10,16 13 -3 0 0(+3)
d/f+1, 2~f+1+2 m, hh, (Special) 13,10,16 13 -4 -1 -1(+2)
d/f+2 m 22 16 -9 +4 CS
d/f+1+2 mm 16,28 14,24 -12 KND KND
d/f+1+2 (Second hit miss) m 16 14 -23 KND KND
d+1 l (TC) 18 16 RC -13 0 0
d+2 l (TC) 17 17 -18 -5 -5
d+2, 1 l (TC), m 17,10 17 -11~-10 -5~-4 0~+1
d+2, 1, 3 or 4 to Weave l (TC), m, (Special) 17,10 17 -6~-5 0~+1 +5~+6
d+2, 1, 2 l (TC), m, h 17,10,22 17 -2 KND CS
d+2~1 m 20 29~30 -4~-3 +7~+8 +7~+8
d+2~1, 3 or 4 to Weave m, (Special) 18 29~30 -6~-5 +5~+6 +5~+6
d+2~1, f+2 m, h 20,22 29~30 -2 KND CS
d+2~1, 2 m, m 20,27 29~30 -13 +2 OC KND
d/b+2 or FC+d/b+2 l (TC) 28 26 -15 KND KND
d/b+2, d/b or D l (TC) 25 26 RC -15 KND KND
d/b+3 l 13 16 -15 +1 +1
d/b+3, 2 l, h 13,18 16 -7 KND KND
b+1 h 22 13 -14 +2 CS
b+1, B h, (FLK) 22 13 -2 +9 CS
b+1, B, d/b (Cancel) h, (FLK) 22 13 RC -3 +8 CS
b+1, 2 h, h 22,13 13 -5 +6 +6
b+1, 2, F h, h, (PAB) 22,13 13 -5 +6 +6
b+1, d+2 h, l (TC) 22,13 13 -11 0 0
b+1, d+2, f h, l (TC), (PAB) 22,13 13 -13 -2 -2
b+1, d+2, 1 h, l (TC), m 22,13,27 13 -9 KND KND
b+2 m (TC) 20 17 -11 CS CS
b+1+2 Absorbs 1 h/m hit   2~      
When parry successful 1 m 40 14 -14 CS Launch
u/b+1 m 13 16~17 -5~-4 +6~+7 +6~+7
u/f+1 m (TJ) 21 19 -6 +5 +5
u or u/f+2 m (TJ) 24 19 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
u or u/f+3 l (TJ) 27 36 -12 +9 +9
u or u/f+3, 2 l (TJ), h 27,18 36 -7 KND KND
u or u/f+4 m (TJ) 27 23 -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+2 m 32 14~15 (15~) -13~-12 OC KND KND
qcf+1 m 28 16(16?~) -10 KND KND
qcf+1, B m, (FLK) 28 16(16?~) -3 KND KND
qcf+1, B, d/b (Cancel) m, (FLK) 28 16 RC(16?~) -4 KND KND
qcb, f+2+3 ! 94 66(66~) KND KND KND
WR+1 l (TC) 22 16(49~) -14 KND KND
f, f, f+2 or WR+2 m (TJ) 40 20~23 (23~) +9~+12 GB KND KND
WS+1 m 13 11~12 -3~-2 +3~+4 +8~+9
WS+1, 2 m, m 13,27 11~12 -13~-12 +2~+3 OC KND
WS+2 m 22 14~15 -7~-6 +4~+5 Launch (JG?)
WS+2, 3 or 4 to Weave m, (Special) 22 14~15 -7~-6 +4~+5 Launch (JG?)
WS+1+2 m (TC) 27 18~19 -15~-14 Launch Launch
FC+d/f+1 l (TC), (PAB) 16 15 -12 +2 +2
SS+1+2 h 32 19~20 (28~) +1~+2 KND KND
Opponent Down d+1+2 l(On grounded opponent) 12 17 -11 +2 +2
2+3+4 (Special)   17      
3 (to LWV) (LWV)   17      
LWV 1 m 18 15(23~) -10 +1 +1
LWV 1, 1 m, m 18,29 15(23~) -13 KND +33(KND)
LWV 1, B m, (FLK) 18 15(23~) -3 +8 +8
LWV 1, B, d/b (Cancel) m, (FLK) 18 15(23~) -4 +7 +7
LWV 1, f+1 m, m 18,12 15(23~) -3 +3 +3
LWV 1, f+1, 1 m, m, h 18,12,10 15(23~) +3 +7 CS
LWV 1, f+1, 1, B m, m, h, (FLK) 18,12,10 15(23~) +4 +8 CS
LWV 1, f+1, 1, B, d/b (Cancel) m, m, h, (FLK) 18,12,10 15(23~) +2 +6 CS
LWV 2 m 15 14~16 (22~) -5~-3 +4~+6 +4~+6
LWV 2, f m, (Special) 17 14~16 (22~) 0~+2 +9~+11 +9~+11
LWV 2, 1 m, m 17,28 14~16 (22~) -8 +4 OC KND
4 (to RWV) (RWV)   14~16 (22~)      
RWV 1 m 17 14~16 (22~) -5~-3 +4~+6 +4~+6
RWV 1, f m, (Special) 17 14~16 (22~) 0~+2 +9~+11 +9~+11
RWV 1, 2 m, m 17,20 14~16 (22~) -12 Launch Launch
RWV 2 m 29 15(23~) -13 KND KND
3+4 (to ALB) (ALB)   15(23~)      
3+4, F (Special)   15(23~)      
ALB 2 m 29 22~23 (23~) -10~-9 KND KND
ALB d+2 l (TC) 22 33(34~) -15 KND KND
ALB U (Special)   33(34~)      
ALB D (Special)   33(34~)      
3+4, d or u, F (two spins) (Special)   33(34~)      
ALB d or U 1 (two spins) m 33 49~50 -10~-9 KND KND
ALB d or U d+1 (two spins) l (TC) 28 58 -11 KND KND
f+3 or f+4 (to DCK) (Special) (TC)(DCK)   58      
DCK 1 m 22 19~20 (25~) -7~-6 CS Launch
DCK 2 m 18 19(25~) -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
DCK 1+2 m 4 16(22~) -6 0 0
DCK 1+2, 1 m, m 4,4 16(22~) -9 +2 +2
DCK 1+2, 1, 2 m, m, m 4,4,4 16(22~) -9 -3 -3
DCK 1+2, 1, 2, 1 m, m, m, m 4,4,4,4 16(22~) -9 +2 +2
DCK 1+2, 1, 2, 1, 2 m, m, m, m, m 4,4,4,4,4 16(22~) -9 -3 -3
DCK 1+2, 1, 2, 1, 2, 1 m, m, m, m, m, m 4,4,4,4,4,4 16(22~) -9 +2 +2
DCK 1+2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 m, m, m, m, m, m, m 4,4,4,4,4,4,
4
16(22~) -9 -3 -3
DCK 1+2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 m, m, m, m, m, m, m, m 4,4,4,4,4,4,
4,4
16(22~) -9 +2 +2
DCK 1+2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 m, m, m, m, m, m, m, m, m 4,4,4,4,4,4,
4,4,4
16(22~) -10 -4 -4
DCK 1+2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 m, m, m, m, m, m, m, m, m, m 4,4,4,4,4,4,
4,4,4,16
16(22~) -12 Launch Launch
DCK f+2 h 28 15(21~) -4 KND CS
DCK f+2, 3 or 4 to Weave h, (Special) 28 15(21~) +1(+3) KND CS
f+3, F* or f+4, F* (to Ext DCK) (Special) (TC)(Ext DCK)   15(21~)      
Ext DCK 1 m 28 19~20 (50~) 0~+1 Launch Launch
Ext DCK 2 m 28 19(50~) -9 Launch Launch
Ext DCK f+2 h 32 14(45~) +3 CS CS
Ext DCK f+2, 3 or 4 to Weave h, (Special) 32 14(45~) +8(+10) CS CS
Ext DCK 1+2, ,, m, , , 4,,, 16(47~) -6 0 0
f+3+4 (to PAB) (PAB)   16(47~)      
PAB F (PAB)   16(47~)      
PAB d/b (Cancel) (Special)   16(47~)      
PAB 1 h(PAB) 13 12(13~) -2 +9 +9
PAB 1, 2 h, h 13,18 12(13~) 0 +8 +8
PAB 1, 2, 1 h, h, m, (PAB) 13,18,28 12(13~) -13~-12 +8~+9 OC +8~+9 OC
PAB 2 or u/b+2 h(Absorbs 1 h/m hit), (PAB) 25(28) 14(15~) -3 +2(KND) CS
PAB 1+2 h(Throw) 45 11(12~)   Throw(KND)  
PAB f+2 m, (PAB) 24 18~19 (19~) -13~-12 KND KND
PAB f+1+2 h, (PAB) 6 15(16~) +6 +4 +4
PAB d/f+1 m 13 15~16 (16~) -9~-8 +2~+3 +7~+8
PAB d/f+1, 1 m, m 13,18 15~16 (16~) -10 +1(KND) +1
PAB d/f+1, 1, 2 m, m, m 13,18,16 15~16 (16~) -11 -3 -3
PAB d/f+1, 1, 2, 1 m, m, m, m 13,18,16,27 15~16 (16~) -13 KND KND
PAB d/f+1, 2 m, h 13,27 15~16 (16~) -6 KND(KND) KND
PAB d/f+2 m, (PAB) 21 16(17~) -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
PAB d/f+3+4 (Special) (TC)(PKB 3WK,)   16(17~)      
PKB d/f+3+4, F (Special) (TC)   16(17~)      
PKB d/f+3+4, 2 or 1 m (TC) 29 15 -7 -3 FS(+7) 19
PKB d/f+3+4, 2, 1 or 1, 2, ,, m (TC), m (TC), 29,29,,, 15 -7 -3 FS(+7) 19
PAB d+1 l (TC), (PAB) 16 15(16~) -12 +2 +2
PAB d+2 l (TC) 31 28 RC(29~) -12 +7 KND
PAB b+1 m 20 17(18~) -19 -6 -6
PAB b+1, 1 m, h 20,13 17(18~) -7 -1 -1
PAB b+1, 1, 2 m, h, m 20,13,16 17(18~) -11 -5 -5
PAB b+1, 1, 2, 1 m, h, m, m 20,13,16,28 17(18~) -10 KND KND
PAB b+1, 1, 2, 1, B m, h, m, m, (FLK) 20,13,16,28 17(18~) -4 KND KND
PAB b+2 m(SWY) 33 28(29~) -14 KND KFUD
PAB u or u/f+2 m (TJ) 24 17~18 (18~) -15~-14 Launch Launch
b+3 or b+4 (to SWY) (Special) (TC)(SWY)   17~18 (18~)      
SWY 1 m 34 16~17 (22~) -1~0 OC +6~+7 OC KND
SWY 2 m (TC) 40 17(27~) -18 CS CS
SWY 1+2 or +d, b, f, u direction h(Throw) 0 10   Throw(+1)  
b+3+4 (to FLIK) (FLIK)   10      
b+3+4, 3 or 4 to Weave (Special)   10      
FLIK 1 h 16 12 -4 +7 +7
FLIK 1, b+3+4 (One to three hits) h, (ALB) 16 12 -15 -4 -4
FLIK 1, 1 h, h 16,10 12 -8 +1 +1
FLIK 1, 1, 1 h, h, h 16,10,10 12 -9 0 0
FLIK 1, 1, 1, 2 h, h, h, m 16,10,10,29 12 -16 KND KND
FLIK 1, B h, (FLK) 16 12 -1 +10 +10
FLIK 1, B , d/b (Cancel) h, (FLK) 16 12 RC -3 +8 +8
FLIK 1, 1, B h, h, (FLK) 16,10 12 -3 +5 +5
FLIK 1, 1, B, d/b (Cancel) h, h, (FLK) 16,10 12 RC -5 +3 +3
FLIK 1, 1, 1, B h, h, h, (FLK) 16,10,10 12 -4 +4 +4
FLIK 1, 1, 1, B, d/b (Cancel) h, h, h, (FLK) 16,10,10 12 RC -6 +2 +2
FLIK 1, f+1 h, m 16,22 12 -5 0 OC(+9 OC) KND
FLIK 1, d or u+1 h, h 16,31 12 0 KND CS
FLIK 2 m 28 18~19 -7~-6 OC KND KND
FLIK 1+2 h(Throw) 40 12   Throw(KND)  
FLIK b+2 h 33 14 0 KND KND
FLIK f+3+4 (PAB)   14      
FLIK b+1+2 Absorbs 1 h/m hit   2~      
When parry successful 1 m 40 14 -14 CS Launch